Központ
2020. október 01. csütörtök, Malvin

Az emlékezés, a tisztelet és a hála helye: a marosvásárhelyi Kálváriatemető

Nagy-Bodó Tibor december 3, 2015 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Katolikus temeto ms 2 (2)

A római katolikus közösségről röviden: hétszáz évvel ezelőtt az övék volt a város, aztán meg nyomtalanul eltűntek. A XVIII. században jelentek meg ismét Marosvásárhelyen, és rögtön kemény munkába kezdtek: templomokat, iskolákat építettek, és temetőket létesítettek.  A sírkert az a hely, ahol a holttesteket vagy hamvaikat örök nyugalomra helyezik. A temető lehet egyházi tulajdonú vagy köztemető. Sokan idegenkednek a sírkertektől és messze elkerülik. „Normális” ember akkor megy oda, amikor hozzátartozója, vagy barátja örök nyugalomra tér… Ezen a héten még a marosvásárhelyi római katolikus temetőről írunk.

A római katolikusok sírkertjei

Amint azt már részben említettük, a római katolikusoknak a szóban forgó temető megnyitása előtt több temetkezési helyük volt.
Kelemen Lajos, az 1982-ben megjelent Művészettörténeti tanulmányok című könyvében utal arra, hogy a várbeli templomba és annak cintermébe, később a Szent Miklós templom sírkertjébe is temettek, amit az 1908-1909-ben a Református Kollégium új épületének alapozásánál végzett ásatások is bizonyítanak.
Ma már semmi jel sem utal a fent említett temetőre. De temetkezési helyként szolgált a minoriták és a Keresztelő Szent János, valamint a főtéri volt Ferenc-rendi templom alatti kriptasor is, amire az utóbbi esetben a torony oldalán elhelyezett latin nyelvű emléktábla is emlékeztet. Erre azonban a későbbiekben még visszatérünk.

Katolikus temeto ms 2 (1)

A megáldott és megszentelt hely

Marosvásárhelyen tehát egy emléktábla őrzi a „Csonka torony” színháztéri oldalán annak emlékét, hogy itt egykor a ferences rendi szerzetesek temploma állott, alatta a kriptával.
Van, aki elolvassa, de a legtöbb marosvásárhelyi nem tudja, hogy korábban megáldott és megszentelt helyen áll, hiszen minden katolikus templomot szenteléssel és a temetőt áldással kiragadják a profán térből, és sacrummá, vagyis szakrális térré nyilvánítják.
Mint ahogyan sok Bolyaiba járó és „refis diák” sem tudja, hogy ősei temetkezési helyén áll…

Katolikus temeto ms 2 (3)

Az információs tábla

Dr. Puskás Attila vallástörténész lapunknak elmondta, hogy a rombolás képei helyett szerencsére vannak építő jellegű kezdeményezések is Marosvásárhelyen.
2015. október 16-án mutatta be a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület azt az információs táblát, amellyel a helyieknek és idegenből jött turistáknak mutatják be a Keresztelő Szent János plébániatemplom kriptájának történetét, és egy rövid kiadványban ismertetik azokat a személyeket, akik ide vannak eltemetve.
Ahogy az egyesület elnökétől még megtudtuk, a szervezet tagsága is meglepődött, amikor értesültek arról, hogy az itt eltemetett, harmincöt beazonosított sírban kilenc örmény származású magyar nyugszik, azon családok sarjai, akik elsőként érkezetek Marosvásárhelyre.
Az egyesület az örmény-magyar ősök emlékére és információs, figyelemfelkeltés szándékkal állíttatta a táblát, amelyen magyar, román, angol és örmény nyelven minden ide látogató megismerheti a sírbolt történetét, röviden utalva az itt eltemetett személyekre.

Katolikus temeto ms 2 (4)

Amikről a kripta mesél…

Barabás Kisanna, az egyházművészeti múzeum vezetője a kriptában található személyek adatai alapján a központi plébánia Domus Historia-jában, a halotti anyakönyvekben és egyéb egyházi forrásokban kutatva az itt eltemetett személyekkel kapcsolatban értékes adatokra bukkant.
A kripta sok mindent elmesélt – állítja az elnök – megismerkedünk korabeli fog­lalkozásokkal, családi, rokoni kapcsolatokkal, megtudjuk, hogy kik tanítottak az egyházi iskolákban, megismerünk halált kiváltó okokat satöbbi.
Így született meg az a rövid háromnyelvű kiadvány, amely a kripta alaprajzát bemutatva segít tájékozódni a sírfeliratok között. A kiadvány egyébként a plébánia portáján megvásárolható, és a kripta is látogatható. A Deus Providebit kapusszobájában megtalálható a kulcs.
Vannak tehát olyan kezdeményezések és gyakorlati megoldások, amelyek a történelmi múltunk átmentésére törekednek sikerrel. Jó lenne tanulni ezekből a kezdeményezésekből, mert a körülöttünk kialakuló kultúrát a múlt nem érdekli, legszívesebben kitörölné.
Érvényes ez egyébként mindenhol, az erdélyi városokban elsősorban, hiszen az erdélyi magyarság zöme városon élt.

 

Katolikus temeto ms 2 (5)

Akik a Kálváriatemetőben alusszák örök álmukat

Az ide temetkezett neves személyiségek között található Petelei István író is. Tudni kell róla, hogy 1852-ben született Marosvásárhelyen. Tanulmányait Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, majd Budapesten folytatta. Sorina Bota A város meséi című könyv szerzője még arról is tud, hogy Peteleinek lett volna esélye ott letelepedni, de ő volt az, aki visszautasította a Nemzeti Múzeum állásajánlatát, és hazatért Erdélybe. Itt újságíróként és publicistaként tevékenykedett. Munkájában nagyon szigorú elvet követett: „Csak egy szabályunk van, igazat kell írni!”. Petelei István 1910-ben hunyt el, és egy általa tervezett síremlék alatt nyugszik.

Katolikus temeto ms 2 (6)

A politikus főesperes

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból azt is megtudtuk, hogy Jaross Béla apátplébánost is itt helyezték örök nyugalomra. Ő Esztergomban végezte tanulmányait, majd pedig Marosvásárhelyen kezdte pályafutását. Előbb vallástanár volt, majd kinevezték a római katolikus leányiskola igazgatójává. 1920-ban apát­plébános és marosvásárhelyi főesperes lett. Azon túl, hogy jelentős papi tevékenységet fejtett ki, politikai szerepet is vállalt a két világháború között. Helyi tanácsos volt, és egy rövid ideig a Magyar Párt marosvásárhelyi szervezetének elnöki tisztségét is betöltötte. Érdekelte a tudomány, és írt is néhány tanulmányt ebben a tárgykörben. De tudni kell róla még azt is, hogy az irodalom is vonzotta. A húszas évek végétől tagja volt a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaságnak. Jaross Béla 1959-ben halt meg.

Katolikus temeto ms 2 (7)
A Sancta Maria Intézet nővérei is itt vannak eltemetve

Ugyancsak a Kálváriatemetőben helyezték örök nyugalomra a jelenlegi Művészeti Líceumban, az egykori Sancta Maria Intézetben tanító ferences nővéreket, de itt nyugszik Specht Károlyné, született Züllich Emília is.
Az ő nevét azért fontos megemlíteni, mert jelentős pénzösszeget, egészen pontosan húszezer forintot adományozott a római katolikus leányiskolának.

(befejező rész a következő lapszámunkban)

Katolikus temeto ms 2 (8)


Régi és mai képek: Nagy-Bodó Szilárd, Orbán Pál

Share Button
Ennyien olvasták: 2492

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.