Központ
2020. szeptember 27. vasárnap, Adalbert

Gyermektelen kisasszonyok kastélya

Nagy-Bodó Tibor május 27, 2016 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (6)

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (12)

A Marosvásárhelyről Szászrégenbe vezető országúton, Gernyeszeget elhagyva, a Maros jobb oldalán lévő magaslat szakadékos peremén látható a vajdszentiványi Zichy-Horváth kastélyegyüttes. A műemlék alsó szintje részben a domboldalba épült, emiatt a falu felől a második szint félköríves árkádjaival hosszú tornácos földszintes épületnek mutatkozik… A települést írásban először 1132-ben Sancto Johanne néven említik. Ezen a héten, befejezésül még erről a mű­emlékről írunk a Központ olvasóinak.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (1)

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (10)

Emlékeztető

A régi épület, vagyis a hosszúház alsó szintje részben a domboldalba épült, emiatt a falu felől a második szint félköríves árkádjaival hosszú tornácos földszin­tes épületnek mu­tatkozik.
Mindkét szintje vastag téglafalakkal és boltozatokkal készült, a XVIII. századi késő, erdélyi barokk építészet szép példájaként.
A múltheti lapszámunkban röviden már beszámoltunk arról, hogy a kastély másik épülete rövidebb, magas, tört síkú fedélzetével a szakadék peremére merőlegesen áll. Mindkét épület építtetője ismeretlen.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (2)

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (9)

Az építéstörténet körvonalazódása

A Zichy-udvarház néven ismert vajdaszentiványi együttes konkrét építéstörténete tehát nem ismert, de stílusjegyeik arra engednek következtetni, hogy a  XVIII. században, vagy a XIX. század elején emelt épületekkel van dolgunk.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (13)
Az Erdélyi Magyar Elek­tro­nikus könyvtár közlésében olvasható, hogy a régi Erdély nemesi társadalmának birtokviszonyait ismerve igen kevés a valószínűsége annak, hogy az építtető az elsősorban Magyarországon birtokos Zichy-család tagjai közül került volna ki – alapvető fontosságú tehát a település újkori birtokviszonyainak, tulajdonosainak feltárása, hiszen ezek az adatok vezethetnek el az építéstörténet körvonalazásához…

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (3)

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (7)

A kúria  Kemény Sámuel feleségének öröksége volt

Több levéltári forrás arra utal, hogy a századforduló táján Erdély főméltóságai közül már Kemény Sámuel és felesége, iktári Bethlen Kata lakott Vajdaszentiványon (iktári Bethlen Zsuzsanna, valamint férje, Teleki Sámuel kancellár levelezésében gyakran bukkannak fel arra utaló adatok, hogy Kemény Sámuel és felesége Vajdaszentiványon tartózkodott, Kemény 1813-ban Vajdaszentiványról keltezett levelet a marosvásárhelyi magisztrátushoz stb).

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (14)
Több adat és a helybéli református templomban lévő építési emléktábla alapján arra következtetünk, hogy a kúria Kemény Sámuel feleségének öröksége volt édesanyja, iktári Bethlen Domokosné, született bethleni Bethlen Kata jussán.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (3)

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (6)

A homlokzat félköríves árkádos tornáca barokk jelleget kölcsönöz

Amint az a fényképeken is látható, a vajdaszentiványi épületegyüttes két különálló, jellegében egymástól eltérő egységből tevődik össze.
Az épület alagsorát a lejtő oldalában alakították ki, ennek köszönhetően a keleti homlokzat két-, a nyugati árkádos udvari homlokzat pedig egyszintes. Cserepezett, csonka kontyos nyeregtető fedi.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (5)
A fent már említett Adatbank meglátása szerint a keleti homlokzatnak tizenhat aszimmetrikus elhelyezésű nyílástengelye van.
A két szintet egyszerű vakolt övpárkány választja el egymástól, a koronázópárkány gazdagon tagolt.
Az épületnek elsősorban az udvar fele néző nyugati homlokzat félköríves árkádos tornáca kölcsönöz barokk jelleget.
Az árkádos folyosót az udvar felől mellvéd határolja, ezt több tengelyben faragott szárkövekkel határolt bejáratok törik át.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (4)

A portikuszt díszítő urna és a Bethlen-címer már nincs az épületen

A második világháború után a vajdasznetiványi birtokot államosították, évekkel ezelőtt került vissza jogos tulajdonosához, aki 1949-ig, a család internálásáig a vajdaszentiványi kastélyban lakott. Zichy Jozefa Melanie Georgina Huberta Antónia 1908. március hetedikén született Budapesten.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (15)
Ma a főépület állapota kielégítő, de a portikuszt díszítő urna és az iktári Bethlen címer már nincs az épületen.
Dr. Fekete Albert közlése szerint 2004-ben a Zichy-Horváth Egyesület üzemelt benne, mely az erdélyi magyar népdal és népzene hagyományainak őrzője és ápolója.
A kert egykori határait nem sikerült azonosítani, így hajdani kiterjedéséről sincsenek pontos adataink.
Csak a terepalakulatból lehet következtetni az egyes régi kerti elemek helyére. Vagyis: azonosítható a tó helye a kastélydomb oldalában, ahonnan a terepadottságokat figyelembe véve a víz kaszkádos lefolyását is elképzelhetőnek lehet tartani, bár erre semmilyen bizonyíték nincs.
A parkból szép kilátás nyílik a két vajdaszentiványi templomra.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (4)

Valahol Magyarországon…

Néhány nappal ezelőtt dr. Bod Péter marosvásárhelyi ortopéd főorvos is hozzászólt jelen ismertetésünkhöz.
Befejezésül a szerkesztőségünkbe eljuttatott soraiból idézünk:
„… még szerencse, hogy az épület, vagyis a Zichy kastély ma is áll. Mi tagadás, ez az épület is sokat kibírt. Emlékszem, hogy gyermekkoromban itt volt a kultúrotthon és falusi mozi. … a hosszanti épület – mely a Maros irányába néz – egy időben egy kisebb cipőkészítő üzemnek adott otthont. … aztán jött a nagy semmi és az enyészet. Valamikor 2010-2011 környékén állítólag kibérelte valaki a volt cipészműhelyt, de lehet, hogy tévedek… Sok emlék fűz e kastélyhoz, a községhez, illetve az egész közösséghez. … Gyermekkorom nagy részét itt töltöttem: egyéves koromtól körülbelül tizenöt-tizenhat évesig. Azokban az években sok legendát hallottam. Az egyik közülük: sokan kisasszonyokról beszéltek, akik az utolsó lakói voltak e kastélynak. A legenda szerint gyermektelenül haltak meg, valahol Magyarországon…”.

Zichy-Horváth kastélyegyüttes (5)


Külön köszönet Keresztes Pálnak a szerkesztőségünkbe eljuttatott dokumentációért.

Share Button
Ennyien olvasták: 3515

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.