Központ
2020. szeptember 27. vasárnap, Adalbert

Torockószentgyörgy vára

Nagy-Bodó Tibor július 7, 2016 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Toroczko var 1 (1)

Toroczko var 1 (2)

Toroczko var 1 (3)

Torockószentgyörgy nevét 1470-ben említik először. A falutól keletre levő Székelykő Várkő nevű magaslatán állnak várának romjai. Lakótornya 1253 és 1272 közt épült, alsó részei 1470 körül épültek. 1514-ben a keresztesek felégették. 1707-ben Tiege csapatai megostromolták és elfoglalták, majd felrobbantották, azóta pusztul. 1910-ben túlnyomórészt magyar lakosú volt. A trianoni békeszerződésig Torda-Aranyos vármegye Torockói járásához tartozott. Ezen a héten a torockószentgyörgyi várromról és folytatásként a Thoroczkay-Rudnyánszky kúriáról írunk a Központ olvasóinak.

Toroczko var 1 (6)

Toroczko var 1 (5)

Toroczko var 1 (4)

A Várkő egykori gyöngyszeme

Nagyenyedtől tizenkilenc kilométerre északnyugatra, Torockó szomszédságéban fekszik Torockószentgyörgy.
A település legjelentősebb emléke a torockószentgyörgyi vár, melynek romjai a falutól keletre levő Várkő nevű magaslaton állnak.
Torockószentgyörgy a környező településekkel együtt az Anjou uralkodók idején is az Ákos nembeli Ehellőstől származó Thoroczkay nemesi família tulajdonában állt. 1516-ban, Thoroczkay Ferencnek II. Lajos király minden birtokában megerősítő adománylevelet ad.

Toroczko var 1 (7)

Toroczko var 1 (8)

Toroczko var 1 (9)

1707-ben felrobbantják az erődítmény falait

A viszonylag eldugott helyen emelkedő erősségnek sohasem volt nagyobb katonai jelentősége, az egykori források inkább a nemesi családon belül zajló viták kapcsán említik meg.
A vár romlása 1707-ben kezdődött el, amikor a Nagyenyed városát feldúló Tiege császári ezredes csapatai ágyúval tűz alá vették, majd megostromolták és elfoglalták.
A győztesek elvonulásuk előtt puskaporral felrobbantották az erődítmény falait, amelyek azóta pusztulnak…

Toroczko var 1 (10)

Toroczko var 1 (11)

Toroczko var 1 (12)

A hegyekkel körülvett vár

Torockótól alig négy kilométerre, az út jobb oldalán hegyekkel három oldalról körülvett, nehezen megközelítő magaslaton találhatók a torockószentgyörgyi vár romjai.
Az észak-déli irányban hosszan elnyúló, szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos vár alsó és felső részből áll.
A téglalap alakú déli végét lezáró hatalmas sziklafal délnyugati sarkától kiinduló, mintegy két és fél méter vastag nyugati várfalat egy keskeny bejárati kapu szakítja meg, amely a hosszúkás udvarba vezet.
Ennek az udvarnak a keleti oldalát is sziklafal a védelmezte.

Toroczko var 1 (10)

Toroczko var 1 (11)

Toroczko var 1 (12)

Toroczko var 1 (13)

Az északi torony lehetett a vár első építménye

A várudvar északi részét három helyiségből álló épületsor foglalja el, melynek keleti fala egyben az alsó vár védőfala is.
A harmadik helyiségből egykor kötélhágcsó, vagy elmozdítható falépcső vezetett a helyiség falával egybeépített vastag, körülbelül tizenkétszer tizenkét méter alapterületű, megközelítően két és fél méter falvastagságú, négyzetes lakótorony első emeleten lévő bejáratához.
Kiss Gábor, az Erdélyi várak és várkastélyok című könyvében tesz említést arról, hogy minden bizonnyal ez az északi torony lehetett a vár első építménye, amely eredetileg külön állt, és csak később épültek hozzá az előbbi helyiségek.

Toroczko var 1 (14)

Toroczko var 1 (15)

Toroczko var 1 (16)

Toroczko var 1 (17)

A több emeletes torony

A torony az elmúlt század közepén még ötemeletes volt, de az emeleteket elválasztó födémeket tartó gerendafészkek nyomai szerint még egy emelettel volt magasabb.
A tornyot egy védőfal vette körül, amelyből ma már csak az északi részen figyelhető meg egy félkör alakú alapfal-maradvány.
A felső várat csak az alsó várat elválasztó sziklafal nyugati végében épült védőfalba épített kapun keresztül lehetett megközelíteni.
A bejáratot nem kaputorony, hanem az ennek közelében épített elővédőmű védelmezte, melynek ma már sajnos csak maradványai vannak meg.

Toroczko var 1 (18)

Toroczko var 1 (19)

Toroczko var 1 (20)

Toroczko var 1 (21)
A palotaszárny és a lovagterem

A felső vár kapuja egy körülbelül húszszor tizenöt méter nagyságú udvarba vezet melynek déli oldalát egy tizenháromszor hat méter belső méretű, közel két méter falvastagságú négyzetes torony védelmezte.
Ettől északra helyezkedett el a háromemeletes palotaszárny, melynek emeleteit különböző rendeltetésű helyiségek, köztük a lovagterem, ebédlő, lakó- és hálószobák foglalták el.
Szintén Kiss Gábor közléséből derül ki az is, hogy ez az épületsor a felső vár északkeleti szögletén, az alsó várat elválasztó sziklafal tetején épült tizenkétszer tizenkét méter alapterületű, közel két méter falvastagságú; több emelet a magas toronyhoz csatlakozott. A torony három oldalfala azonban az 1860-as években leomlott.
A vár maradványai…

Toroczko var 1 (25)

Toroczko var 1 (26)

Toroczko var 1 (27)

Toroczko var 1 (28)

Toroczko var 1 (29)
A palotaszárny helyiségeit és a bástyák emeleteit elválasztó födémek beomlottak, a védőfalak egy része pedig összedőlt.
Ennek ellenére a torockószentgyörgyi vár tekintélyes maradványai több helyen majdnem két emelet magasságban, ablak-  és ajtó részletekkel részben ma is állnak.

IV. László király 1289-ből származó oklevele

Torockószentgyörgy várának alapjait az Ákos nemből származó Thoroczkay Vencel vetette meg, akinek vezetésével a kézdi székelyek 1285-ben a Székelykő várát ostromló tatárokat elüldözték, és akinek ezért IV. László király 1289-ben a Castrum Turozkeut adományozta.
Az ez időből fennmaradt oklevél szerint azonban Torockó várát jogainak fenntartása mellett átadta a székelyeknek mindaddig, amíg az Aranyos földjén élnek.
Nem képzelhető el, hogy e helyett ne lett volna egy másik, megfelelő védelmet is nyújtó vára.
Így feltehetően mielőtt Torockó várát átadta volna a székelyeknek, 1253 és 1272 között felépítette a torockószentgyörgyi vár lakótornyát, és ezt védőfallal erősítette meg.

Toroczko var 1 (30)
Az I. Lajos király idejében épített épületrész

Ugyancsak a fent említett szerző tud arról, hogy okleveles adatok szerint az alsó vár délkeleti részei 1470-ben épültek, és feltehetően ugyanebben az időben építették össze a lakótornyot a tőle délre emelt helyiségekkel, melyet egy 1492. évi oklevél Thoroczkay Elek vár elé épített tornyaként említ.
Kelemen Lajos szerint a lakótoronyhoz csatlakozó kétemeletes épületrészt I. Lajos király idejében építették, miután a család tagjai 1370 körül három ágban éltek, és a szokások szerint mindegyik ágnak külön lakrésze lehetett a közös várban.

Toroczko var 1 (31)

A keresztesek hatalmukba kerítik a várat és felégetik

A vár, amit 1470-ben Castrum Thorozkozent­h­gywrg, 1473-ban pedig Castrum Thorozko Zenthgewrg alakban említenek, ezután századokon át a Thoroczkay család birtokában volt.
Kiemelten fontos tudni azt is, hogy az 1514. évi Dózsa György vezette parasztfelkelés alkalmával a keresztesek Torockószentgyörgy várát is hatalmukba kerítették és felégették. Thoroczkay Ferenc 1516-ban II. Lajos királytól birtokaira adománylevelet kért és kapott.

Toroczko var 1 (32)

Befejezésül:

A Thoroczkay család által folyamatosan lakott várat 1704-ben Tiege báró osztrák csapatai vették ostrom alá, ágyúval lövették, majd elfoglalták és felrobbantották. Ahogyan azt már részben említettük: ezután a vár elhagyatottan, lakatlanul pusztulásnak indult.

(befejező rész a következő lapszámunkban)

Toroczko var 1 (33)

Toroczko var 1 (34)


A régi és mai képekért külön köszönet Demján László műemlékvédő építésznek.

Share Button
Ennyien olvasták: 5046

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.