Központ
2020. december 04. péntek, Barbara, Borbála

Vásárhely legszebb földszintes háza: a Makariás Walles-ház

Nagy-Bodó Tibor október 30, 2014 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A címben említett műemléket, mely a Szentgyörgy utca (mai: Forradalom) 45 szám alatt áll, a XVIII. században Mária Terézia idejében építette egy Makariás Walles György nevű császári élelmezési tiszt. Abban az időben ez volt a város legszebb földszintes háza. Ezen a héten erről a páratlan lakóházról írunk.

Makariás Walles

A Bethlen Kata  leánybentlakás
A Marosvásárhelyi útikalauz című könyv szerzői, név szerint Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád tudni vélik, hogy 1773. július 11-én II. József trónörökösként erdélyi körútja alkalmával itt töltött egy éjszakát.
Innen gyaloghintón vitték fel kíséretével a Palás-közön át a Várba, ahol fogadást rendeztek számára.
A szóban forgó lakóházat 1813-ban gróf Teleki József vásárolta meg, később, 1854-ben a református egyház tulajdonába ment át.
Ide rendezték be a diáklányok bentlakását, és ekkor nyerte el az épület a Bethlen Kata bentlakás nevet. A műemléket 1939-ben felújították és kibővítették. Az államosítás után a nagy termekből álló épületet lakásokká alakították át.

Az épületben kisméretű sörfőzde is működött

Makariás Walles1
A Palás-közzel szemben álló kétszárnyú, földszintes házat tehát az 1750-es évek elején a városba letelepedett Makariás Walles György építtette a családja részére.
Keresztes Gyula Marosvásárhely régi épületei című könyvében még azt is megemlíti, hogy Makariás az udvari szárnyépületben egy kisméretű sörfőzdét is létrehozott.

A lakóház a barokk  építészet jegyeit viseli
A lakóház utcai homlokzatának kiképzése a Mária Terézia uralkodásának idején divatos barokk építészet jegyeit viseli magán.
Főhomlokzata ötsíkú, a konzolos főpárkány felett, a két szélső és a középső rizalitot egy-egy csonkagúlaszerű tornyocska hangsúlyozza ki, melyek közül a középsőt kovácsolt vaskorlát díszíti.
A középső rész szimmetrikus kiképzésű ugyan, de a félköríves boltozatos nagykapu a nyílások szimmetriáját megbontja, ám ez nem hat zavaróan.
Főpárkányának, félköríves ablakainak és függőleges falisávjainak finom vonalú kiképzése teszi értékessé az épület homlokzatát, melyet, amint azt már említettük, Vásárhely legszebb épületének tartottak.

A Makariás-ház ház emléke
A hajdani Szentgyörgy utca nyugati során álló ház emlékét egy XVIII. századi eseménynek köszönhetően őrizte meg a marosvásárhelyi köztudat: az Erdélybe utazó jövendőbeli császárt, II. Józsefet 1773-ban itt szállásolták el, mivel ez bizonyult erre a célra a legalkalmasabb városi épületnek.
Ez a történelmi esemény, együtt az anekdotával, mely szerint a császár a főtéri sár miatt a szemközti Palás-közön át kényszerült felmenni a várba, Borosnyai Lukács János verses városleírásának köszönhetően elevenen fennmaradt a helytörténeti irodalomban.
Minderről az Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtárban is kapni információt.

A hajdani tulajdonosokról  és az építőkről csak keveset lehet tudni
Az Adatbank szerint az eddigi irodalom sokat nem árul el sem a hajdani tulajdonosokról, sem az építtetőről.
A levéltári forrásokból ellenben kiderül, hogy Makariás Walles (Valles) János az 1750-es években tűnik fel Marosvásárhelyen, a sörfőzés jogának árendátoraként. A sörfőzés privilégiuma Marosvásárhelyen a városi önkormányzatot illette meg, amely ezt bérbe adta.
Polgári esküt 1760. november harmadikán tett, ugyanekkor választották az Esküdtek Tanácsának tagjává is. 1761-ben a Szent Király utca kapitányaként emlegetik. A sörfőzés mellett marhákkal, lovakkal és fával kereskedett, így az 1760-as évekre tekintélyes vagyonra tett szert. 1778-tól a város postamestere is volt. 1784. november 12-én hunyt el hatvanhat éves korában, utódaira helyi szinten igen tekintélyes vagyon maradt.

A tanúvallomás bizonylata
Makariás Szentgyörgy utcai háza két telken épült fel. Az építéstörténetre vonatkozó konkrét adatok sajnos nem állnak rendelkezésünkre, de a Makariás Walles János után maradt javak örökösödési pere kapcsán fennmaradt 1785-ös tanúvallomásokból azt tudjuk meg, hogy a ház nagy részét első feleségével, Anna-Maria Zeidlerrel közösen építette, akinek az iratok szerint, jó gazdasági érzékkel lévén megáldva, kulcsszerepe volt a családi vagyon felhalmozásában.
A ház bizonyos részeit azonban csak felesége halála után fejezte be. A tanúként megszólaltatott Apostol György tudomása szerint Makariás János az épületet csak 1773 novemberétől lakta.
Az adatok arra utalnak tehát, hogy egy elhúzódó építési folyamatról van szó, amely valószínűleg az 1770-es évek elején ért véget. Az elkészült ház 1778-ban a város legértékesebb épületei közé tartozott, értékét ezerháromszáz rajnai forintra becsülték.

A kutatások sok  mindent átírnak…

Az Adatbankban említettek szerint: a kutatások alapján tehát pontosíthatóak a helytörténeti irodalom adatai, a házat nem 1750 körül és nem Makariás Walles György építette – megrendelője egy évtizeddel később Makariás Walles János sörfőző és kereskedő, akinek valóban volt egy György nevű fia.
Pál Antal Sándor erdélyi magyar történész is tud arról, hogy a barokk épületet 1813-ban Teleki József vásárolta meg; az 1850-es években Engel József orvos tulajdonába került, aki a kortársak emlékei szerint felújította az épületet, csak a régi falak és rácsok őrződtek meg.
1864-ben Engeltől a helybéli református egyházközség vásárolta meg és leánygimnáziummá alakíttatta az épületet. A gimnázium három évtizedig működött itt, 1895-ben helyiségeit már bérbe adják.
(befejező rész a jövő heti lapszámunkban)

Képek: Nagy-Bodó Szilárd

Share Button
Ennyien olvasták: 1875

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.