Központ
2020. október 29. csütörtök, Nárcisz

A CEMO nyílt levele Borbély Lászlónak

Központ március 25, 2014 Belföld

A CEMO nyílt levele Borbély Lászlónak

Tárgy: A hamis politikai kommunikáció következményei: Három héttel az RMDSZ kormányrakerülése után – a politikai ígéretek ellenére – március 20-án a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa egy évvel elhalasztotta a magyar tanszékek létrehozásának ügyét

 

Tisztelt Borbély László Úr!

A Civil Elkötelezettség Mozgalom egy marosvásárhelyi székhelyű független jogvédő és jogérvényesítő civil szervezet, tevékenységeink célja a romániai magyar kisebbség jogainak – különös tekintettel az anyanyelvhasználatra – érvényesítése, a hazai törvényi előírásokban kisebbségekre vonatkozó kötelezettségek, valamint a nemzetközi egyezmények betartatása.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügye már hosszú évek óta zajlik, az RMDSZ által mérföldkőnek számító új Oktatási Törvény 2011. januári életbeléptetése óta vált erőteljessé. Az új oktatási törvény reménykeltő szavakra épülő politikai kommunikációval történt beharangozása óta, a MOGYE ügy már mindenki számára ismert, a siker ugyan még várat magára. A MOGYE ügy célkitűzése: önálló magyar kar létrehozása a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen.

A MOGYE ügy, számtalan RMDSZ-es politikai közlemény, akció, előadás (Strassbourgtól, Budapesten keresztül Marosvásérhelyig) témája volt, jól lehetett vele kampányolni, róla beszélni, valós eredmények elérése nélkül. A MOGYE siker(telen)történet témakörben született előadások felszólalói között gyakran találkoztunk az Ön személyével, az Ön nevében megfogalmazott sajtóközlemények címei között a következőket találtuk:

1. „Nem mondunk le a MOGYE magyar tagozatáról” (http://www.borbelylaszlo.ro/blog-hu/borb%C3%A9ly-nem-mondunk-le-a-mogye-magyar-tagozat%C3%A1r%C3%B3l/),
2. „Meg kell oldani a MOGYE ügyét (Strassbourgban elhangzott előadásról szóló közlemény:http://www.borbelylaszlo.ro/blog-hu/borb%C3%A9ly-nem-mondunk-le-a-mogye-magyar-tagozat%C3%A1r%C3%B3l/)
3. „Elmozdult a holtpontról a MOGYE ügye” http://www.borbelylaszlo.ro/vide%C3%B3t%C3%A1r/
4. Részlet egy két évvel ezelőtti közleményből: „Az RMDSZ ezért minden jogi és törvényes eszközt fel fog használni annak érdekében, hogy megalakuljon az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar kar. A mai nap folyamán, a MOGYE-n tanító magyar tanárok valamint a diákok képviselőivel tartott tárgyalás során megegyezés született arról, hogy az RMDSZ jogi képviseletet biztosít annak érdekében, hogy léphessenek be a perbe, mely megtámadja az egyetem szenátusa által megszavazott törvényellenes chartát.”

Nyílt levelünkben nem áll módunkban az összes ígéretet, meg nem valósult lépést, tervet beharangozó közleményét bemutatni, az elmúlt időszak MOGYE ügyhöz kapcsolódó történések alapján könnyen megállapítható, hogy ezek üres szavak voltak csupán, a valóságot nem tükrözték.

Az eddigi MOGYE ügyben elhangzott politikai közleményei nincsenek összhangban a MOGYE berkein belül zajló eseményekkel, negatív jelenségekkel. Az Ön nyilatkozatai, egy eddig meg nem valósult – MOGYE ügy érdekében – politikai küzdelemről számolnak be. A valóságban az Egyetem magyar karának létrehozása nagyon másként fest: az intézmény nyugdíjazta számos magyar ajkú tanárát, jelenleg nincs lehetőség utánpótlásra, az egyetem román többségű szenátusa számos megkérdőjelezhető trükköt – sikerrel – bevet, amelyek következményeiként kimondható, hogy a magyar önálló tanszék megvalósítása irreális álommá kezd alakulni, ezekről a jelenségekről, a lehetséges politikai megoldásokról Ön nem tájékoztatta sem a magyar, még kevésbé a nemzetközi közösséget. 

Az Ön nevében megfogalmazott politikai üzenetek nem mutatták be az RMDSZ lépéseit, tárgyalásait, a MOGYE ügyben kialakított politikai érdekérvényesítési stratégiáját (ha létezik ilyen) nem sikerült megismerni. A valóságot tükröző szavak, közlemények, üzenetek még váratnak magukra, közleményeiben gyakran beszélt közeli-távoli jövőben megvalósítandó tárgyalásokról, megbeszélésekről. Jelenleg úgy néz ki, hogy egyetlen egy ígéret sem teljesült, vagy az állítólagos tárgyalások, ha egyáltalán létrejöttek, sikertelenek voltak. 

Az RMDSZ legutóbbi kormányra lépése alkalmával Ön a következőket nyilatkozta: „A kisebbségi fejezet alapján olyan politikai egyezséget kötöttünk, amely kitér a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának megalakítására különálló intézetek révén, és elértük azt is, hogy Maros megyének 25 év után először lesz magyar prefektusa”. Jelen nyílt levelünk nem foglalkozik a magyar prefektussal kapcsolatos politikai kommunikációval, most a MOGYE ügyet érintő politikai ígéretekkel kapcsolatos fenntartásainkat fogalmazzuk meg.

Március 20-án megszületett a MOGYE (Az Ön egyik nyilatkozata szerint törvénytelen) szenátusának döntése, amelynek alapján a magyar kar létrehozását egy évvel elhalasztották. Vártuk a politikai állásfoglalást, közleményt, sajnos nem történt semmi. Úgy tűnik, hogy kudarcról, a valóságról, a lehetséges megoldásokról nem szokás RMDSZ közleményeket kiadni, pedig jó lenne a közelgő EP választások szavazóit értesíteni az RMDSZ álláspontjáról, lépéseiről a MOGYE ügy újabb sikertelensége kapcsán. 

Már számtalanszor megtapasztaltuk, hogy az RMDSZ kommunikációs gépezete, közleményeinek megjelentetése milyen olajozottan, gyorsan és hatékonyan működik, időnként úgy tűnik, hogy ez a terület az érdekvédelmi szervezet egyik leghatékonyabb tevékenysége. Mindamellett, hogy az Önök által fontosnak tartott ügyekkel kapcsolatos (sikerek, hőstettek, leendő tárgyalások stb.) közleményeit – gyakran egy-két óra leforgása alatt – megjelenítik hazai, nemzetközi nyomtatott, elektronikus sajtó, TV csatornák, rádiók, internetes portálok, a MOGYE szenátusának döntése nem váltott ki semmilyen reakciót. A CEMO szempontjából ez elfogadhatatlan, ezt a hallgatást teljes mértékben elutasítjuk, egyben felkérjük Önt, hogy valós tényekre, konkrét lépésekre, követhető fejleményekre épülő politikai és érdekvédelmi állásfoglalását minél előbb fogalmazza meg és mutassa be azt a magyar közösségnek. Kérjük, kerülje a hangzatos ígéretek, soha meg nem valósuló hőstettek felsorolását, konkrétumokat fogalmazzon meg, akár azt is, hogy jelenleg nem a MOGYE, hanem az EP választás a fő RMDSZ prioritás. Bármit is állít, kérjük, legyen hiteles, tükrözze a valóságot.

Végezetül szeretnénk tisztelettel felkérni, hogy a továbbiakban kiadott politikai közleményeiben kerülje a valótlanságokat, a valóságtól elrugaszkodott állítások használatát, nézzen utána annak, hogy az adott ügy hol is tart, milyen akadályai vannak a megvalósításának, és csak azokról az érdekvédelmi lépésekről tájékoztassa a magyar közösséget, amelyeket az RMDSZ valóban megtett, vagy meg fog valósítani, ha vannak ilyenek. Szervezetünk november óta folyamatosan nyomon követi a közéleti szereplők nyelvi jogérvényesítéshez kapcsolódó tevékenységét, akcióit, kommunikációját, eredményeit. A Közéleti Monitoring Projekt eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzuk.

Marosvásárhely, 2014. március 25.

Tisztelettel, 
Szigeti Enikő
Ügyvezető igazgató
Civil Elkötelezettség Mozgalom

Ennyien olvasták: 469

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.