Központ
2020. november 24. kedd, Emma

Szétszaggatva, mégis együtt

Központ június 5, 2014 Belföld

Szétszaggatva, mégis együtt

100 éve, 1914 nyarán tört ki az első világháború, melynek végén Magyarország elveszítette területének kétharmad részét, többek közt Erdélyt is. A békediktátum aláírására 1920. június 4-én került sor a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban. 2010-ben a magyar Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június 4-ét.

     

 

A 20. század elején az európai nagyhatalmak két szövetségbe tömörültek. Az egyik oldalt alkották a Központi Hatalmak, élükön Németországgal és az Osztrák-Magyar Monarchiával. A másik tömböt az Antant vagy szövetséges hatalmak képezték, olyan nagyhatalmakkal az élen, mint Franciaország és Oroszország. Németország külpolitikája, gazdasági és haditengerészeti terjeszkedése, a gyarmati problémák, a germán-szláv ellentétek a Balkánon, valamint a két politikai és katonai szövetség fegyverkezési versenye a balkáni háborúk után olyan feszült helyzetet teremtett, amelyben a legkisebb incidens is elég volt, hogy háborús konfliktussá fajuljon.

A szövetségek közötti pattanásig feszült helyzetet a Szarajevóban elkövetett merénylet tetőzte be, ami ürügyül szolgált a háború kirobbantásához. (A történészek véleménye szerint a háború kitörésére előbb vagy utóbb úgyis sor került volna!) 1914. június 28-án egy szerb nacionalista meggyilkolta Ferenc Ferdinánd osztrák trónörököst és Zsófia főhercegnét. Erre I. Ferenc József császár II. Vilmos német császárral szövetkezve háborút indított Szerbia ellen, ami aztán a világháború kezdetét jelentette. Abban, hogy 1914 nyarán kitört a háború, kétségtelenül a hatalmak között meglévő ellentétek játszották a döntő szerepet. Ez azonban önmagában még nem magyarázza meg azt, hogy a kompromisszumok keresése helyett, miért döntöttek a háború mellett. (Magyar Larousse)

A mozgósítás során szűkebb térségünk férfi lakosságának nagy része is különböző ezredekhez vonult be. Az ezredek hadilétszámra emelt századai valóságos diadalmenettel vonultak a frontra, azzal a kincstári optimizmussal, hogy a császár bíztatása szerint „még karácsony előtt, mire a falevelek lehullnak az egésznek vége lesz”, győztesen térnek majd haza. A tervezett villámháború azonban, a frontok gyors megmerevedése folytán, állóháborúvá alakult és négy évig tartó vérontást eredményezett.

1916 augusztusában Románia hadüzenet nélkül megtámadta az Osztrák-Magyar Monarchiát. A kevés számú népfelkelő és tartalékos csapatok nem tudták védeni a határt, a román seregek egyre bennebb nyomultak Erdélybe. Szeptemberben azonban az osztrák-magyar hadvezetés hazavezényelte a hadszíntérről tartalék haderejét, akik délen egész Bukarestig, nyugaton a Szeret folyóig szorították vissza a támadókat.

Az I. világháború végén egész Európa romokban hevert, és a békeszerződések az eljövendő történelmi konfliktusokat készítették elő. A győztes Szövetséges és Társult Hatalmak és Magyarország között a békediktátumot 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban. A diktátum értelmében Magyarország elveszítette területének kétharmadát, a lakosság a korábbi 21 millióról nyolc millióra csökkent. A határokon kívül rekedt több mint három millió magyar nemzetiségű ember. Erdélyt a Partiummal és Kelet-Bánáttal Romániához csatolták.

2010-ben a magyar Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június 4-ét. A 2010. évi XLV törvény megerősítette Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjai és közösségei  egymással való kapcsolatának fenntartásában és ápolásában. A Magyar Országgyűlés kötelességének tekinti a nemzeti összetartozás erősítését. A törvény kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme” – olvasható a magyar kormány honlapján.

 

Ennyien olvasták: 429

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.