Központ
2020. december 01. kedd, Elza

Az igazi keresztény

Központ július 17, 2014 Vélemény

FerenczZsomborAz igazi keresztény

Az igazi keresztény marosvásárhelyi: katolikus és magyar. Önként mond le a jogairól és önszántából adja át másoknak az őt megillető javakat, ingatlanokat. Még akkor is, ha azok haszonélvezői és bérlői nem mások, mint a hazugságoktól és korrupciós botrányoktól elhíresült állami és önkormányzati szervek. Olyan intézmények, amelyek élén a szerződési kötelezettségeiket sorra megszegő impertinens politikusok állnak. Akiket kizárólag a pénz és hatalom iránti vágy vezérel.

Az igazi keresztény ettől nem válik kétkedővé, nem vonja kétségbe Isten földi helytartóinak a hitelességét, nem kéri számon az őt hűtlen vagyonkezeléssel megkárosító személyeket. Inkább teljes odaadással és elfogultsággal törleszti az egyházfenntartó járulékait. Nem nézi, hogy mit is kap érte cserébe. Nem gondolkodik el azon, hogy egyházának a szolgálói képesek-e hatékonyan biztosítani a lelkipásztori feladataikat, el tudják-e látni a közösségmegtartó és -formáló szerepüket, és valóban önfeláldozóak-e?

A halálesetek alkalmával a kétségbeesett hozzátartozók szó nélkül törlesztik az elmaradt fizetnivalókat. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a „liturgia szabályainak” megfeleljenek. Evilági értékeket nyújtanak cserébe a túlvilági ígéretekért. Egyházadó nélkül nem Isten az Isten, pénz nélkül pedig nem engednek be minket a mennybe. Ezt is tudja az igaz keresztény, és nem von emiatt senkit sem kérdőre. Aláveti magát az összes regulának. Nem érdekli őt, hogy mit dolgozott a pap egész héten, hova lettek az egyházi javakból származó bevételek, és hogyan került egyházának az élére éppen a Katolikus Státusnak nevezett testület, valamint a benne helyet foglaló, kiváltságokkal rendelkező személyek. Az sem baj, ha a másik, szintén a túlvilági utaztatásban járatos versenytársuk már rég visszaszerezte a magyar tanintézményét, a Református Kollégiumot. Az igazi vásárhelyi magyar keresztényt nem zavarja, hogy még mindig a román diákoké a Katolikus Főgimnázium, sőt, a jelek szerint az is marad.

Nem számít, hogy erről a kétes szakmaiságú vagyonkezelői munkáról kinek mi a véleménye. Arról a tevékenységről, amelynek nyomán sem anyagi, sem lelki, sem szellemi haszon nem keletkezik. Még az sem számít, hogy ezt a felelőtlen gazdálkodást éppen a felmenőinek a munkája és adakozása előzte meg. Az igazi keresztény inkább belátja, hogy vannak, akik egyenlők, és vannak, akik egyenlőbbek. Elfogadja, hogy ennyire nehéz az együttműködés a gyarló földiekkel, az államhatalommal és az egyházi vezetőkkel. Abban bízik, hogy jobb lesz majd odaát, az égiekkel, hiszen mindennél fontosabb a lemondásra képes keresztény szeretet. Előzékenyen és mély alázattal elmondja magában, hogy „én vétkem” és nem kér semmit sem abból, ami az övé, és a hasznára lehetne. Majd meghálálják ezt odaát neki, ha lesz miből, és lesz kinek.


Share Button
Ennyien olvasták: 479

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.