Központ
2020. szeptember 27. vasárnap, Adalbert

December elseje

Szentgyörgyi László november 30, 2016 Vélemény

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Közeledik az 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozat születésének századik évfordulója. December 1-je a rendszerváltás óta Románia nemzeti ünnepe. Az esemény megünneplésére a román állami szervek nagy hangsúlyt fektetnek, hasonlóképpen a túltengő nacionalizmusban szenvedők is. Bizonyos körökben úgy tekintenek az évfordulóra, mint a magyarság megalázására kedvező újabb lehetőségre. És azt is elvárnák tőlünk, sőt kötelezővé tennék számunkra, hogy magunk is részt vegyünk benne.

Amióta a győztesek írják a történelmet – s ők írják, amióta ember az ember –, azóta tudjuk, mindig nekik van igazuk. Ebből következően pedig vae victis! Egyébként sok mindent elárul egy nemzet vezető rétegeinek, az úgynevezett elitnek a szellemi, lelki, erkölcsi állapotáról, hogy mely eseményt választ nemzeti ünnepéül. Az 1918. december 1-jei esemény nem mindenki számára jelent, jelenthet ünnepet, az akkor kisebbségi sorba került magyarságnak, amiként mai utódainak semmiképpen. Erre azért tekintettel lehettek volna azok, akik a döntést meghozták. Esetleg olyan eseményt is választhattak volna, amire a magyar lakosság is ünnepként tekinthet.

Mindezek figyelembe vételével üdvözlendőnek tartjuk a háromszéki magyar közösségi vezetők karakteres álláspontját, amely szerint megígérik, hogy jövőben maguk is részt vesznek majd a december 1-jei rendezvényeken, és ha szót kapnak, elmondják majd véleményüket arról, hogy „mit gondolunk mi, erdélyi magyarok Gyulafehérvárról és az 1918. december 1-jei nyilatkozatról, mit jelent ez a magyar közösség számára és hogyan juthatnánk el odáig, hogy ez a nap a magyarok számára is ünnep legyen, ne csak a román lakosságnak”.

Amíg erre sor kerülhet, lássuk, miként fogalmazta meg igen találóan az erdélyi magyarság viszonyulását az eseményhez Willer József képviselő egy 1932-ben, a bukaresti képviselőházban elmondott beszédében: „(…) A magyar nép testvéri szeretetben és békességben akar élni az ország többi népével. És mi, a magyar nép választott vezetői, képviselői soha nem is hirdettünk mást. Még lojalitási nyilatkozatokban sem volt hiány akkor, amikor erre kellő idő és alkalom volt. Ámde az ilyen nyilatkozatnak csak akkor van értéke, ha őszinte és el is hihető. Uraim, vegyék elő józanságukat és nyugalmukat. Ítéljék meg: december elseje éppen úgy örömnapja a román népnek, mint amilyen gyásznapja a magyar nemzetnek, mert Magyarország katasztrófáját hozta meg. Ha magyar ember december elsején önök elé áll és azt mondja, hogy az ő szíve is tele van örömmel, az ilyen kijelentés merőben ellentétben áll az emberi természettel és éppen ezért kérem, hogy ilyesmit ne kívánjanak tőlem (…).”

Ennél tömörebben, találóbban azóta se szólt senki.

Véleményem szerint.

 

Share Button
Ennyien olvasták: 809

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.