Központ
2020. szeptember 22. kedd, Móric

Párhuzamos ál(la)mok?  

Központ december 7, 2017 Vélemény

A kormányfő nem érti, a szövetségi elnök igenis érti, az államelnök meg rossz viccnek tartja, amit a szocialista pártelnök, Dragnea nagyon is komolyan emleget mostanában. Tudniillik, a hatalmi kiegyensúlyozatlanság miatt az ügyészség holmi párhuzamos államként tünteti fel magát az országban… És ez törvénytelen. Alkotmányossági szempontból őrültség. S mégis…

De görgessük tovább a gondolatot: meglepően sok átfedés, kapcsolódás mutatkozik e témában életünk szinte minden területén. Ugyanis Romániában több nép, népcsoport él Trianon óta párhuzamosan. Egy ország adófizetői, állampolgárai vagyunk, ugyanazon nyelvet is beszélünk néha, de máshonnan jövünk. Más a kultúránk, történelmünk, életérzékelésünk, ízlésünk, igényszintünk, felfogásunk, gondolkodásunk. Másak a vágyaink, képességeink, talentumaink. Hiszen másak a génjeink is. Vajon a jövőt illetően is másak az elképzeléseink?

Párhuzamosan élünk egymással, egymás között, elbeszélünk egymás mellett. Még a vegyesházasságok is  inkább arra valók, hogy valamelyik beolvadjon, mintsem egymást gazdagítsák, öntudatuk erősödjék. Nincs kölcsönösség, nincs átjárás. Sem irodalomban, sem művészetben. Évtizedek óta egyetlen egyszer hallottam egy Bikini-számot a vásárhelyi Víkendtelepen, egy nyári napon a hangszóróból. Egyházi berkekben sem tudok olyanról, hogy egy görögkeleti püspök kezdeményezett volna egy  megbékélési vagy ökumenikus  akciót hívei, politikusai között. Netán keresztény szeretetből csitította volna a nyers, magyarellenes erőszakot példájával, befolyásolásával, egészen a parlamenti szintig.

De párhuzamosan élünk egymás mellett protestánsok és katolikusok, hívők és hitetlenek. Párhuzamosan él bennünk a vágy a jóra és a kísértés a rosszra. Párhuzamosan létezik egy tudattalan, elfojtott énünk, és egy nyilvánosan viselkedni tudó személyiségünk, párhuzamosan létezik az istenképiség és a rosszra való hajlam, párhuzamosan akarjuk a jót, az igazat, a szépet, de kíváncsiak vagyunk arra is, ami megmérgez, beszűkít, becsap vagy tönkretesz minket. Párhuzamosan vagyunk egyazon országnak lakói, de más nemzet részei, párhuzamosan vagyunk egy néphez tartozók, de az emberiség nagy családjának is tagjai. Párhuzamosan létezik állam és egyház, civil és politikai szféra, mennyei és földi valóság. Igen, ezek a keretek, melyben földi életünk, egyéni és társadalmi működésünk zajlik.

Párhuzamosan akarunk szabadok lenni, de mégis rabjai vagyunk ösztöneinknek, mások ítéletének,  a pénzközpontú világnak és az egó hatalmának, erejének.

S ebben a párhuzamosságban, kettősségben a józan ész mellett mégiscsak az Isten és embertárs szeretetére irányuló tízparancs és a jézusi parancs lelkiismeretünk mozgatórugója. Ez segít eldönteni, miként valósítsuk meg életünk Istentől rendelt célját.

Ezért jogosít fel minket a Karácsonykor közénk születő Istenfia a reménységre, hogy nemcsak geometriai síkon, de a kegyelmi üdvrendben is ezek a párhuzamosságok találkozni fognak a Végtelenben.

Sebestyén Péter

Share Button
Ennyien olvasták: 1159

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.