Központ
2020. december 04. péntek, Barbara, Borbála

A MOGYE magyar oktatóinak nyílt levele a román kollégáikhoz

Központ január 20, 2012 Hír & hírháttér

mogyeA MOGYE magyar
oktatóinak nyílt levele
a román kollégáikhoz

Tisztelt kollégák! Tekintettel egyetemünk helyzetének túlzott átpolitizáltságára, mediatizáltságára szükségesnek tartjuk, hogy ismételten leszögezzük a MOGYE magyar szekciójának felállításával kapcsolatos álláspontunkat. Emlékeztetnénk: követelésünk a 2011. év 1-es számú tanügyi törvény 363-as cikkelyére alapul, amely előírja, hogy mindazon felsőoktatási intézmények, amelyekben a törvény életbelépésekor a kisebbségek nyelvén is folyt oktatás, multikulturális egyetemi státust nyernek, így a MOGYE is.

A nemzeti kisebbségekre vonatkozó 135-ös cikkely szerint a multikulturális egyetemeken szakok, tanítási vonalak alakulnak a kisebbségek nyelvén folyó oktatás céljából. A tanítási vonal a többnyelvű multikulturális egyetemeken főtanszékekbe szerveződik. Az említett cikkely szerint a tagozat olyan kisebbségi nyelven működő oktatási forma, amely mind az egyetem, mind pedig egy fakultás keretén belül önálló intézményt alkothat az adott szak főtanszékére alapozva, amely önálló tantervet és szervezési kereteket dolgoz ki. A szakokon folyó oktatási tevékenységet az egyetemi autonómia szellemében kell megszervezzék.

A törvény 4. bekezdése szerint a kisebbségek nyelvén történő oktatást minden szinten biztosítani kell: az első ciklusban, a mesteri, a doktori képzésben és az egyetem utáni oktatásban is.

A felsoroltak alapján kérjük a törvény által előírt departamentumok létrehozását, véleményük szerint ezt a jogot a törvény biztosítja, és nem a rosszul értelmezett egyetemi autonómia függvénye, ahogy azt a MOGYE román többségű szenátusa állítja.

Kérjük továbbá a magyar nyelv bevezetését a gyakorlati oktatásba, anélkül, hogy az a román nyelvű szakmai felkészítés elhanyagolását jelentené. A klinikai munkában a román páciensekkel román nyelven történik a párbeszéd, román nyelven íródnak a hivatalos dokumentumok és román nyelven folyik a párbeszéd is a román kollégákkal. A román szaknyelv elsajátítása kötelező marad, ahogy azt a tanügyi törvény megfogalmazza.

Határozottan visszautasítjuk egyes politikusok vagy a MOGYE Diákligája által a sajtóban közzétett vádakat. Pontosítjuk, hogy nem akarunk külön kórházakat, külön laboratóriumokat, külön kutatóközpontot, nem akarjuk, hogy a magyar diákok kizárólag csak magyar nyelven tanulják az orvostudományt, nem akarjuk, hogy román nyelvismeret hiányában képtelenek legyenek Romániában gyakorolni a mesterségüket. Visszautasítunk az egyetemi életre gyakorolt bármilyen politikai befolyást. Azt kérjük csupán, hogy a tanügyi törvény előírásait tartsák be. A törvény 121-es cikkelye alapján az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az egyetlen felhatalmazott szerv, hogy a felsőoktatásban a vonatkozó törvényes előírások gyakorlatba ültetését és betartását, illetve az egyetemi autonómiának a felsőoktatási intézmények általi gyakorlását ellenőrizze. Kérjük a minisztériumot, hogy teljesítse ezt a feladatát.

Egyetemünk chartáját a szaktárca arra hivatkozva utasította el, hogy az nem tesz eleget a törvény előírásainak. A magyar tagozat főtanszékei a mai napig sem alakultak meg, holott az egyetem szerkezete a charta szerves részét képezi, tehát nem tekinthetjük törvényesnek a jelenlegi szerkezetet. Emiatt nem veszünk részt az egyetem vezetőségének megválasztásában addig, amíg a MOGYE nem az érvényes törvény alapján működik.

Marosvásárhely, 2012. január 13.


Share Button
Ennyien olvasták: 547

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.