Központ
2020. szeptember 28. hétfő, Vencel

Az erdélyi magyarok utolsó bástyájának elvesztése

Központ január 16, 2019 Hír & hírháttér

Tegnap megrökönyödve kaptuk azon hírt, miszerint a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (így szól az új név, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a régi rövidítést, a MOGYE-t, használom) keretén belül megalakult az angol kar, ahelyett, hogy megalakult volna a már olyan rég beígért magyar orvosi kar. Hogy mindenki értse, miről is van szó: a magyar szak, a román szakkal együtt, a román kar keretén belül működik, ahogy eddig az angol szak is működött, hiszen évek óta minden egyes alkalommal megtagadják kérésünket, hogy a magyar szak egy önálló magyar kar keretében működjön az egyetemen. De a még meglepőbb hír, hogy a régi MOGYE-t Dr. Emil Palade-ról keresztelik el.

Félreértés ne essen, a címben szereplő bástya elvesztése csak szimbolikus kijelentés, mert a MOGYE közös bástya volt, a többségi román és a magyar közösség bástyája. Habár annak idején a magyar lakosságnak alakították királyi határozattal, ma, a globalizálódás világában, egyértelműen nem kivitelezhető, hogy csak magyar ajkú egyetem legyen. Viszont az, hogy az egyetemen belül külön magyar kar is működhessen, egyáltalán nem tűnik irracionális kérésnek közösségünk részéről, főleg ezen új hír tükrében: Külön Angol Kar Alakult. Úgy gondolom, ez a lépés az egyetem vezetősége részéről, nem kísérve a magyar kar kialakításával, számunkra, erdélyi magyarok számára, igen sokat elmond a vezetőség velünk kapcsolatos hozzáállásáról. Ez a helyzet megalázó számunkra. Főleg olyan körülmények között, hogy tudnivaló, milyen régóta kéri a magyar tanári kar és a diákság egyhangúan az önálló magyar kar megalakulását a többségi román ajkú szenátustól, amely kérést a jelenlegi romániai tanügyi törvény is alátámaszt. Mit jelentsen ez a szintű megkülönböztetés saját országunkban? (Igen, a miénk is az ország, mert felmenőink és mi is ugyanúgy fizetjük az adót és a közösség költségeit.)

Dr. Emil Palade értékét nem vitatom, egy kiemelkedő román orvos és kutató volt, Jászvásáron született, eleinte Bukarestben tevékenykedett, majd később az Egyesült Államokban, ahol a legmagasabb tudományos kitüntetésben részesült, megkapta a Nobel-díjat. Csak azt nem tudom megmagyarázni, hogy a magyar ajkú emberek által alapított MOGYE elnevezésére hogyan nem találtak egy olyan illetőt, akinek több köze van az egyetemhez, aki esetleg maga is az egyetem neveltje. Ugyanis számos értékes, a világon nagy ismeretségre szert tett embert nevelt ki egyetemünk. Vagy ha már közösen élünk és dolgozunk, és a Moldvából ide került román kollégák többségben képviselik az egyetemet, és ennek megfelelően a többségi óhaj a Dr. Emil Palade név, azt is megértem. De akkor miért ne vehetné fel ez, a már sokszor hangsúlyozott magyar múltú egyetem egy magyar egyéniség nevét is, a román elismert személy nevével karöltve?

A régi Kolozsvári Magyar Orvosi Egyetem egyik utóda a mi MOGYÉ-nk, de a másik utóda a szegedi orvostudományi egyetem. Végeredményben a marosvásárhelyi és a szegedi orvosi egyetemek testvéregyetemek, egy gyökérből vannak. Így miért ne vehetné fel a MOGYE a Dr. Emil Palade névvel együtt a szegedi egyetem első rektorának, szintén Nobel-díjas tudósnak a nevét, a Dr. Szent-Györgyi Albert nevet? Miért ne alkalmazhatnánk egy ilyen köztes megoldást, amely bevált a Babeș-Bolyai Tudományegyetem esetében is?

Más vidékről ide került kollégák, nem megfelelő történelmi ismerettel rendelkezve, úgy érzem, hirtelen határozatokat hoztak, amelyekkel a romániai magyar ajkú állampolgárokat mélyen megsértik önérzetükben.

De hogyan is jutottunk ide? A MOGYE magyar képviselői és jómagam többször jeleztük minden szinten (adminisztráció, érdekképviselet, papság, minisztérium), hogy egyetemünkön az új rektor vezetése alatt a magyar kar számára sokszor megalázó és hátrányos helyzetet hozó döntések születnek. Ezen probléma megoldására konkrét javaslatokkal is jöttünk (és jövünk), a törvény keretén belül: alakuljon meg, most már az angol példájára, az önálló magyar kar, illetve kapja a két nemzet jeles képviselőinek nevét az egyetem. Ezen javaslatok a mostani, nagyon is akut problémákra vannak. De van egy immár krónikussá vált probléma is, amely megoldása a következő lenne: tegyék lehetségessé, hogy a magyar tanárok és diákok aránya egyaránt érje el a 40%-ot, hogy tényleg képviseltetve legyünk a vezetőségben, és a hangunkat is hallathassuk. Mert a jelenlegi kevesebb mint 20%-unkkal sajnos nincs, ahogy beleszóljunk a döntéshozatalba.

Úgy érzem, ezen ügyekben az érdekképviselet vezetőit illeti meg a felelősség. Mint kedden kiderült, amikor értesültem az új hírekről: könnyebben elérhető Andreescu Ecaterina miniszterasszony és hosszabb telefonos beszélgetést lehet folytatni vele, mint bármely marosvásárhelyi vagy központi magyar képviselő, akik többszöri próbálkozásra sem vették fel a telefont, mint például Dr. Vass Levente, aki korábban az Egészségügyi Minisztériumban dolgozott, a Képviselőház egészségügyi titkára, és a Magyar Állam által évente 300 millió forinttal támogatott Stúdium alapítvány elnöke. Ne értsék félre, nem szeretném a teljes felelősséget átdobni az érdekképviselet udvarába. Lehet, hogy nálunk, a MOGYE magyar szakán is vannak bajok, nézeteltérések, ennek megfelelően több frakció alakult ki ebben a körben. Professzorok és kutatók sok ötlettel sok irányvonalat próbálnak kialakítani, és nem minden részletben értünk egyet. De abban mindenki egyetért, hogy a marosvásárhelyi közösségnek, az erdélyi magyar közösségnek szüksége van ezen utolsó bástya megvédésére, amelyben szükségünk van a felelős politikusok nem segítségére, hanem helytállására, ugyanis ezért választotta meg őket a többség.

Mint a szenátus legidősebb magyar képviselője, illetve tudományos és szakmai területen egyaránt élvonalba tartozó professzor, kérem, sőt követelem, hogy az érdekképviseletünk és mindenféle szervezet, amelynek lehetősége van rá, tegye meg a megfelelő, illetve tőle telhető lépéseket annak érdekében, hogy mi, marosvásárhelyi és erdélyi magyarok a minimálisan szükséges jólétben tudjuk folytatni tevékenységünket.

A minimális követelésünk ezen helyzetben tehát: ha megalakult az angol orvosi kar, alakuljon meg a magyar is; ha az egyetem névadóját a Moldvából ide került román ajkú többség Dr. Emil Paladeban látja, nem vagyok ellene, viszont a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem példájára legyen a mi egyetemünk neve Palade-Szent-Györgyi vagy Palade és egy neves magyar tudós neve. Továbbá, hogy elkerüljük a későbbi hasonló helyzeteket, és hogy minimális beleszólásunk nekünk is lehessen a döntésekbe, kérjük a magyar tanárok és diákság részarányának 40%-ra való növelését. Mindezekhez nem kellenek tervek, nem kellenek tanulmányok, mappák, nem kell semmiféle kifogás és akadály, amelyet az érdekképviselet az egyetem magyar ajkú vezetőségétől kér.

Abban a reményben, hogy mindenki megérti, hogy közügyről, közös értékről van szó, ami számunkra, erdélyi magyarok számára talán a legfontosabb, zárom soraimat.

Tisztelettel,

Prof. Dr. Benedek Imre

Diszkriminálja a magyar közösséget a MOGYE

Üdvözöljük az angol nyelvű orvosképzés bővítését a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Az intézkedés azonban egyértelműen mutatja: kettős mércével mér a MOGYE, a magyar oktatók és diákok törvényes kérésének sorozatos visszautasításával diszkriminálja a magyar közösséget. Miközben az önálló magyar nyelvű kar létrehozásába egy kormány bukott bele, az angol nyelvű kar zökkenőmentesen megalakult, útjába senki nem gördített akadályt. Miközben az angol nyelvet beszélő, és angolul tanuló diák- valamint munkaközösség önállósodhat, a magyar oktatóknak és diákoknak alá kell vetniük magukat a többség akaratának. Az intézmény vezetősége már meg sem próbálja leplezni magyarellenességét.

Ami az egyetem nevének megváltoztatását illeti: George Emil Palade neves orvos és kutató volt, azonban semmilyen módon nem kapcsolódik a több mint 70 éves orvostudományi egyetem marosvásárhelyi és magyar múltjához. Elfogadjuk a román közösség akaratát, de úgy véljük, az lenne a legkevesebb, hogy a Babeș-Bolyai mintáját követve, magyar tudósra is emlékeztessen az egyetem neve. Az egyetem marosvásárhelyi múltját és azt a tényt figyelembe véve, hogy ezt az intézményt eredetileg a magyar közösség számára hozták létre, akkor felelnének meg az európai szemléletnek, és azáltal tartanák tiszteletben az európai uniós alapértékeket, ha a marosvásárhelyi magyar orvoslás kiemelkedő személyiségei közül is választanak egy nevet. Erről a MOGYE oktatói, a marosvásárhelyi orvosi és egészségügyi közösséggel együtt kellett volna döntést hozzanak.

Mindkét döntés, javaslat azt mutatja, hogy az egyetem vezetése mellőzi, letagadja és száműzi mindazt, ami az egyetem magyar jellegére, magyar gyökereire utalna. Intézkedéseik nemcsak diszkriminatívak, de törvénytelenek is, hiszen olyan egyetemről beszélünk, amelyet a 2011/1-es oktatási törvény értelmében a multikulturális felsőoktatási intézmények közé sorolnak. A törvény életbe lépését követően a MOGYE vezetőségének azonnali hatállyal létre kellett volna hoznia az önálló magyar intézeteket és karokat. Az egyetem szenátusa évek óta figyelmen kívül hagyja a törvényt, ráadásul újabb meg újabb törvényszegéssel súlyosbítja helyzetét.

Az RMDSZ és a MOGYE magyar oktatói között zajló egyeztetés értelmében, január végén találkozóra kerül sor a MOGYE vezetőségével, ahol kérjük, hogy az önálló angol nyelvű kar mintájára hozzák létre az önálló magyar nyelvű kart is az egyetemen.

Péter Ferenc

elnök, RMDSZ Maros megyei szervezet

Miskolczy Dezső nevét is viselje az egyetem

A MOGYE multikulturális egyetemen a törvény értelmében, akkor nem lehet akadálya a magyar főtanszék vagy akár külön dékáni hivatallal rendelkező magyar kar megalakításának sem. Ezért üdvözlöm a MOGYE-ügy kimozdulását a holtpontról az angol főtanszék megszavazásával, és remélhetőleg minél hamarabbi kialakításával is.

A magyar tanári kar kivonulása és a politikai következetes kiállás a törvényben foglaltak és a minket megillető jogok betartásáért elindított egy olyan folyamatot, mely összefogással megoldást hozhat a MOGYE-ügyben.

A Palade névválasztás dicséretes, hiszen egy világhírű, Nobel-díjas, román származású tudósról van szó, ami megtisztelő lehet bármely egyetemnek még akkor is, ha nincsen marosvásárhelyi kötődése.

Ugyanakkor a MOGYE elnevezésének kinyilvánítása kötelezően nyitja meg a lehetőséget számunkra is, hogy névadásban gondolkozzunk, és a Palade név mellé méltán javasolhatjuk mi, magyarok, egymás fenntartására és egyetemünk hírnevének öregbítésére is a Miskolczy Dezső nevét.

Urológus főorvosként, Marosvásárhely RMDSZ-es képviselőjeként, valamikori egyetemi oktatóként és diákszövetségi elnökként is úgy gondolom, hogy a főtanszék és a bennünket is megillető névadás olyan minimumok, amiktől egy tapodtat sem hátrálunk.

Dr. Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke

Share Button
Ennyien olvasták: 9122

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Hozzászólások lezárva.