Központ
2020. november 29. vasárnap, Taksony

Bizalomvisszaszerzés – csigalassú regisztrációval?

Központ január 31, 2013 Hír & hírháttér

rmdszBizalomvisszaszerzés – csigalassú regisztrációval?

Mint ismeretes, már két hete elkezdődött a Maros megyei és marosvásárhelyi RMDSZ újraszervezése. A procedúra szerint minden tagnak személyesen kell a székházba járulnia, űrlapot kitöltenie, így juthat az új tagsági könyv birtokába.  Eddig mintegy százan regisztráltak. Az RMDSZ-ből kizárt tagok – Csegzi Sándor, ifj. Dr. Benedek István, Kirsch Attila – „különleges” elbírálásban részesülnek, a körzeti elnökök pedig nyílt levélben tiltakoznak, és elzárkóznak az együttműködéstől. De minderről, lássuk, mi a véleménye azoknak, akik érintettek a most kialakult helyzetben.

 

Az RMDSZ-tagság személyes ügy

BrassaiMindenek előtt Brassai Zsombor, a szervezésért felelős megyei ügyvezető alelnök válaszol kérdéseinkre…


– Miért szükséges az új regisztráció?

– Két nyomós okunk van ezt az eljárást levezényelni. Elsősorban át kell hidalnunk a részleges tagnyilvántartásból származó legitimációs nehézségeket. A kérdés így tevődik fel: ki vehet részt választói és választhatói joggal az RMDSZ közgyűlésén? Természetesen csak azok, akik megfelelnek az Országos Alapszabályzat 12. cikkelye által meghatározott tagsági feltételeknek, azaz be vannak jelentkezve az RMDSZ tagnyilvántartójába és eleget tesznek a tagsággal járó kötelezettségnek, vagyis befizetik a tagdíjat. Nos, az újraszervezéssel megbízott testület kérte az egykori körzetektől a tagnyilvántartást, de sajnos ennek a felkérésnek senki sem tett eleget. Egyetlen körzetből hoztak be valamiféle nyilvántartást, de abban az adatbázisban csak a körzet utcáiban lakó tagok száma van feltüntetve. A tavaly, amikor a Területi Állandó Tanács felkért minket a helyi szervezet tevékenységének átvilágítására, megállapítást nyert, hogy a tizenhárom körzetből mindössze három-négyben vezették a tagok nyilvántartását, illetve az esetek többségében megszűnt a tagokkal a rendszeres kapcsolattartás. A szabályszerű közgyűlés megszervezése érdekében elsősorban egy hiteles tagnyilvántartást kellett létrehozzunk. Elsősorban ez indokolja a regisztrációs eljárást. Másrészt azt sem hallgathatjuk el, hogy a legutóbbi tisztújítás alkalmával, szintén a hiányos és pontatlan tagnyilvántartás miatt, rendkívül sok konfliktus adódott a közgyűléseken: tagsági könyvek nélkül jöttek, olykor csapatostól, vagy éppen hamisított tagkönyvekkel a közgyűlésekre. Akkor nagyon sok jóhiszemű hajdani RMDSZ-tag megbotránkozott és elveszítette az RMDSZ iránti bizalmát. Mivel egyértelműen a szervezeti megújulásnak, a lakosság bizalmának a visszaszerzése a cél, fontos, hogy tiszta lapokkal lássunk hozzá a folyamathoz. Hangsúlyozom, senki sem veszítette el a tagságát, de csak az élhet választói vagy választhatói jogával a közgyűlésen, aki regisztrálta magát a megyei székházban. A március 5-i határidővel megszervezendő alakuló közgyűlésen ellenőrizni fogjuk a közgyűlésre jelentkezőket. Azt gondolom, hogy ez így tisztességes!

– Vannak, akiknek nehézséget okoz eljutni a székházba… Eddig hányan regisztráltak?

– Több mint egy hete indult a folyamat, ennek megfelelően eddig mintegy százan regisztrálták magukat. Tudom, többeknek nehézséget jelent az a feltétel, hogy személyesen kell eljönniük a szervezet Dózsa György úti székházába, de kénytelenek vagyunk ezt az elvárást támasztani a regisztrációra jelentkezőkkel szemben. Sajnálatos módon, alighogy meghirdettük a tagtoborzást, máris csalók jelentek meg a városban, akik hamisított tagkönyvekkel felszerelkezve, úgymond tagokat és tagdíjakat kezdtek el gyűjteni. A csalást és a csalafintaságot csak így tudjuk elkerülni. Meggyőződésem, hogy akinek fontos az RMDSZ sorsa, képes ennyi áldozatot, fáradtságot vállalni a szervezet érdekében. Továbbá fontosnak tartom jelezni, hogy a közgyűlés időpontjáig tervezett regisztráció nem zárja le a folyamatot, hiszen az újonnan választott elnökség majd folytatja a tagtoborzást és a szervezetépítést. A későbbiekben természetesen lakásukon fogják majd megkeresni a marosvásárhelyi magyarokat.    

– Miért szükséges az új tagsági könyv kiállítása?

– Csak azoknak állítunk ki új tagsági könyvet, akik elveszítették a régit, vagy netán nem hiteles könyvvel rendelkeznek. Továbbá azoknak, akik most lépnek be a szervezetbe.

– Ha egy családból többen regisztrálnak, újítanak, úgy miért kell mindenkinek személyesen megjelennie?

– Mert az RMDSZ tagság személyes ügy.

– Pár mondatot a fenti kérdések Határozatáról…

– A TKT döntött arról, hogy a regisztrációs folyamatot a fenti módon kell lebonyolítani, illetve szabta a meg az alakuló közgyűlés határidejét.

– Tisztújítás, átszervezés. Újdonságok ezen a téren…  

– A megyében az Ügyvezető Elnökség által meghatározott ütemterv szerint folynak a tisztújítások, azaz előbb minden településen, majd önkormányzati szinten, végül kerületi küldöttgyűlésen. A marosvásárhelyi közgyűlést legkésőbb március 5-ig kell megszervezni, a vidéki gyűléseket legkésőbb március közepéig kell befejezni, ugyanis március 28-ig összehívásra kerül a megyei küldöttgyűlés. Általában nagy érdeklődés övezi a helyi közgyűléseket, több esetben a helyi Választmányok taglétszámának növelését kérik, tekintettel arra, hogy a helyiek megítélése szerint a következő időszakban nagyobb volumenű munkát terveznek. Ez a jelenség rendkívül biztató, tudniillik a következő négy évben, a tavalyi választási év eredményei alapján, komoly szervezetépítési munkát kell minden szinten megvalósítani. Úgy tűnik, a helyi szervezetek vezetői és mozgalmárai felismerték, hogy jobb választási sikereket csak úgy tudunk elérni, ha a helyi RMDSZ-ekben két választás között intenzív munka folyik.


A kézhez kapott, majd visszakért tagsági könyv esete

BenedekiIfj. Dr. Benedek István, aki az önkormányzati választásokon MPP-színekben méretkezett meg, újra regisztrált az RMDSZ-be, kézhez kapta az új tagsági könyvét, viszont fél órával később visszakövetelték azt tőle. „Azok, akik az RMDSZ ellen indultak a választásokon, automatikusan elvesztették a tagságukat, újrafelvételüket az Szövetségi Állandó Tanácsának kell jóváhagynia” – kapta a választ. „Nem tartom korrektnek, hogy egy tagsági könyvet kibocsátás után visszakérjenek, és azt sem, hogy a felsővezetés ilyen mértékben beleszól egy helyi szervezet életébe” – mondta Benedek.


„Nem vagyok politikai kalandor”

KirschKirsch Attila, az RMDSZ városi tanácsosa volt, aki a 2012-es helyhatósági választásokon az EMNP tanácsosi listáján méretkezett meg kizártnak véli, hogy újra Szövetség-tag legyen. „Tudok róla, hogy elkezdődött az RMDSZ újraszervezése, és hogy mindenkinek személyesen kell újra regisztrálnia, illetve felújítania a tagsági könyvét. Én viszont nem szándékozom újra besorolni a Szövetségbe. Nyáron hoztam egy döntést, miszerint a Néppárt színeiben méretkezem meg, és ehhez tartom magam. Nem vagyok politikai kalandor” – mondta el Kirsch.


A folyamat későn indult be, és talán nem úgy, ahogy kellene

csegziCsegzi Sándor, Marosvásárhely volt RMDSZ-es alpolgármestere is nyilatkozott lapunknak. Hogy ő mikre világít rá, az az alábbiakban olvasható.

– Átszervezés, tisztújítás, új tagsági könyvek és regisztrálás. Egy összetett folyamat, mely sokak észrevétele szerint nagyon lassan halad előre…

– Erről a folyamatról nem azt kell mondani, hogy lassú, hanem azt, hogy későn indult be. És talán nem ott, és nem úgy, ahogy kellene. A szóban forgó átszervezés tulajdonképpen egy végső nyilvántartást alakít, azonban ami a tagságot illeti, szerintem nem lesz reális. Példa erre, hogy az elmúlt két évben ugyanezt már megpróbáltuk, és meglepően negatív élményekkel kellett szembesülnünk.   Személyes véleményem az, hogy az utat mindenképpen végig kell járni, azonban nagyon fontos, hogy a folyamat minden szinten megtörténjen. Vagyis lentről egész fel, vagy ha úgy tetszik, akkor fentről le, hiszen a szövetségen belül csakis így alakulhat ki egy tökéletesebb kommunikációs rendszer.

– Vegyük figyelembe azt, hogy az RMDSZ-ben nem a tagsággal van a baj…

– Igen, ezt is szem előtt kell tartani. A szövetségben a különböző szintű vezetők közötti kommunikációval van baj. Jó tudni azt, hogy ha az RMDSZ ezt a dolgot nem rendezi kellőképpen a tagsággal, akkor nem fog előrelépni. Például ha a városban elmennek negyven ezren, és az RMDSZ-re szavaznak, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a szövetségnek ugyanennyi tagja van! Azt jelenti csupán, hogy ennyi szimpatizánsa van. Hogy a hiteles tagsági könyvek alapján hányan lesznek majd, hamarosan ki fog derülni. Nagyon remélem, hogy az illetékesek egy valós számot fognak majd lekommunikálni. Az pedig, hogy a továbbiakban, avagy a közeljövőben miként fog alakulni a szimpatizánsok és az RMDSZ-re szavazók száma, egészen biztos, nem ettől az újraszervezéstől fog függni.

– Beszéljünk egy kicsit a tisztújításról. Vezetőként kire, kikre voksolna, illetve ebben a pillanatban lehet-e ilyesmire gondolni?

– A legjobb, ha egy példával élek. A parlamentben az RMDSZ jelöltjeinek nyolcvan százaléka hatvan év feletti. Így könnyű kiszámolni, hogy ezek a politikusok hány évesek lesznek akkor, amikor lejár a mandátumuk. Ez egy nagyon komoly ügy.

Remélem, hogy a jövőben be tudnak majd oda jutni olyanok is, akik ezért a közösségért már valamit tettek, és új tapasztalatokkal, illetve argumentumokkal tudják a szervezet valós megújulását elősegíteni.  

Én azt látom, hogy nagyon sokan, akik eddig „letettek valamit az asztalra”, a közösségért éltek, és a közösség érzései szerint próbáltak cselekedni, mára kiszorultak a szervezetből.

Olyan személyek kerültek különböző szintű vezetői pozíciókba, akiknek legfőbb „érdemük” a rokoni vagy egyéb természetű kapcsolataik voltak.  Én nem tudom, hogy más pártnál, szervezetnél, avagy szövetségnél ez miként van, de nem is érdekel. A lényeg az, hogy én ezt a magam szempontjából semmiképp sem tudom pozitívumként értékelni!Közlemény

Tisztelt marosvásárhelyiek,

Kötelességünknek érezzük, hogy közöljük Önökkel azt a tényt, hogy Dr. Benedek István, a vásárhelyi RMDSZ volt elnöke felkért bennünket, hogy a tagnyilvántartást a városi szervezet felszámolása után adjuk át a Maros megyei szervezetnek, mi a körzeti elnökök visszautasítottuk, ugyanis a városi szervezet ilyen módon  történt  felszámolása után már a tagság iránti tiszteletből sem adhattuk ezt át. Nem beszélve arról, hogy Kovács Péter főtitkár egyenesen károsnak minősítette a munkánkat, amit önkéntesen és önzetlenül annyi éven keresztül végeztünk.     

Szeretnénk azt is az önök tudomására hozni, hogy elfogadhatatlannak tartjuk ezt az új beiktatási módszert is, hiszen ezzel azt a tömeget sértik, akik huszonhárom éve következetesen kitartottak a szervezet mellett, tagjai a szervezetnek, tagsági könyvvel rendelkeznek. Ezeknek a szavahihetőségét vonják kétségbe!

Magyari Károly, Zöld István, Kacsó Bodó Csaba, Dr. Kovács István, Gál Éva, Boros Gyula, Szilágyi László


Share Button
Ennyien olvasták: 643

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.