Központ
2020. október 24. szombat, Salamon

Megszámláltatunk?

Központ október 27, 2011 Hír & hírháttér

szamlalasMegszámláltatunk?

A Románia-szerte közel egy hete elkezdődött népszámlálás első az európai uniós csatlakozásunk óta, és eredménye nagyon fontos kihatással lesz a romániai magyarságra, hiszen több évre ez jelent majd tárgyalóalapot a bukaresti hatalommal szemben, a kisebbségi jogok érvényesítésekor.

Számadatokban jellemezve, a 2011-es népszámlálás 120 ezer kérdezőbiztost feltételez – volt, ahol kevesellve a napidíjat, megtagadták a kiszemeltek a részvételt –, akik 10 napig járnak házról házra, aminek eredményeként 9 millió kitöltött iratcsomó születik majd, és mindennek költségvetése 46 millió euróra fog rúgni.


Ahogy az várható volt, az akció elejét káosz és visszaélések jellemezték. Például a számlálás első napján, Kolozsváron az utolsó pillanatban 160 számlálóbiztos mondott le, így a körzetek újraelosztása még aznap délután is zajlott. Információink szerint az eddigi legsúlyosabb visszaélést ugyancsak a Kincses Városból jelentették, ahol a számlálóbiztos visszautasította a nemzetiséget, anyanyelvet és a vallást rögzítő űrlap bemutatását, és a háztartásra vonatkozó adatokat rögzítő űrlapot is csak többszöri felszólításra vette elő, de annak kitöltését határozottan visszautasította.


Megtudtuk azt is, hogy egyetemi városokban tanuló diákok közül többen tapasztalták, esetükben csak az ideiglenesen a településen tartózkodókra vonatkozó űrlapot töltötték ki, a személyi adatokat rögzítő adatlapot, amelyen többek között a nemzetiségre és vallási hovatartozásra vonatkozó adatok szerepelnek, már nem.


Brassóban is rendellenességre hívták fel a figyelmet, ahol a számlálóbiztos egy magyar családnál a nemzetiségre, anyanyelvre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdéseket „úgy ítélte”, hogy ezekre nem kötelező válaszolni. A válaszadó kijelentette, ő nyilatkozni szeretne, amit a cenzor csak többszöri felszólításra volt hajlandó tudomásul venni.


Sepsiszentgyörgyön egy kérdezőbiztos nem volt hajlandó regisztrálni azon személyek adatait, akik nem tartózkodtak otthon. A megkérdezett az RMDSZ által működtetett zöld számon jelezte a rendellenességet, minek következtében a szövetség megyei szervezete felszólította a megyei statisztikai hivatalt, amely orvosolta a kérdést.


A legkreatívabb űrlap-hamisító Kolozsváron számolta a népet, ahol a kérdezőbiztos radírozható golyóstollal írta be az adatokat, de szerencsére a kérdezett ezt észrevette, és azonnal jelezte a helyi RMDSZ-nél.
Mindezen hírek megerősíteni látszanak azt a feltételezést, hogy a múlt heti felkészítőkön valóban nem véletlenül tájékoztatták félre a biztosokat abban a kérdésben, hogy nyilatkozhatnak-e a családtagok az ideiglenesen távol lévő rokonok nemzetiségéről vagy vallásáról, és az sem kizárt, hogy román körökben tartanak attól, hogy a népszámlálás adatai szerint majd több városban is emelkedni fog a magyarság aránya.

Kampányszabotázs

Szász Jenő, az MPP elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a népszámlálás első napjára virradóan Jelentem: székely vagyok! feliratú lapok jelentek meg a sepsiszentgyörgyi postaládákban, amelyek pontos hasonmásai a Magyar Polgári Párt Jelentem: magyar vagyok! mottójú szórólapjának.

Azt is elmondta, ismeretlen tettesek ellen tesznek feljelentést az ügyészségen, hogy visszaéltek az alakulat nevével és logójával. Mint ismeretes, az MPP Jelentem: magyar vagyok! felirattal több ezer képeslapot szórt ki Erdély-szerte. A diverziós lapokon ugyanaz a kis huszár látható, a másik oldalon az MPP logója jelenik meg a következő szöveggel: „Vállaljad (igen, így, helytelenül) nemzetedet az októberi népszámláláson! Mindig székelyek voltunk! Székelyeket Székelyföldnek!”.

 

Sajnos nem új keletű dolog, hogy a „valakik” mesterségesen csökkenteni próbálják népszámláláskor a magyar lakosság számát, hisz a román hatalom már 1930-ban próbálkozott azzal, szerencsére sikertelenül, hogy a székely etnikum megjelenjen a népszámlálási íveken, de ez 1977-ben megtörtént.

Az RMDSZ 2011-ben sem tudta ezt az opciót töröltetni, holott a román regionális identitást, például a mócként vagy morosánként bemutatkozókat automatikusan román nemzetiségűnek regisztrálják. Így, ha véletlenül a gyergyótekerőpataki vagy a csíkjenőfalvi bácsika nem magyarnak, hanem büszkén székelynek vallja magát, akkor lehet, hogy nem a „fafejű székelyt” kell okolni, hogy a statisztikákban csökkent a magyar lakosság aránya, hanem a problémát kicsit fennebb kell keresni.

 


Share Button
Ennyien olvasták: 599

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.