Központ
2020. október 21. szerda, Orsolya

MOGYE: Egy szekér – sok ló, sok irány

Központ szeptember 22, 2011 Hír & hírháttér

MOGYE: Egy szekér – sok ló, sok irány

 mogye

Rosszindulatú daganatként burjánzik tovább a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügye. Magyar helyek csökkentése, illegális charta kibocsátása, tapasztalt magyar professzorok menesztése. Mi jöhet még?

Tények, hogy tisztán lássunk

A félreértések elkerülése végett pontokban fogom felvázolni a már MOGYE-ügyként ismert, Marosvásárhelyen több hónapja húzódó hercehurcát, amelyben a fő- és mellékszereplők száma és sokszínűsége annyira megnőtt, hogy lejátszásához Románia-méretű porondra lett szükség. Az első konkrét tényt annak a tanügyi törvénynek az életbe ültetése képezi, amelyet kicsiny országunk idén februárban fogadott el, és a törvény 135. cikkelye a MOGYE-t multikulturális egyetemként határozza meg, és nemcsak lehetőséget ad a magyar oktatás kifejlesztésére önálló tanulmányi vonal vagy tagozat létrehozása révén, hanem azt elő is írja, ugyanakkor az ilyen magyar egységek a román megfelelőikkel egyenlő státusúak.
Ezt így értelmezte márciusban az egyetem román vezetősége is, amikor a magyar oktatókkal együtt létrehoztak egy chartát. Ezek után a júniusi kari tanácsi majd szenátusi ülésen egy teljesen más egyetemi charta-tervezetet fogadtak el, amelyben nincs szó a magyar részlegekről. Sajnos, a MOGYE magyar oktatóinak ez ellen való tiltakozása hiábavalónak bizonyult, a szenátus kétharmados román többsége hajthatatlan volt. És természetesen az utóbbi (tulajdonképpen törvénybeütköző) változatot küldték el a minisztériumba. A magyar oktatók reménykedtek abban, hogy Daniel Funeriutól jön majd a megváltás, aki ragaszkodni fog az oktatási törvény betartásához, de a tárcavezető által megfogalmazott javítandó részek zöme jelentéktelen formai dolgokra vonatkozik, a magyar tagozat létrehozásának hiányával kapcsolatban azonban semmilyen kifogást nem emelt.
S mintha ez nem lenne elég nagy érvágás az egyetem tanárai és a magyarul tanulni vágyó diákok számára újabb, arculcsapással felérő döntést hozott a magyar oktatás rovására a MOGYE szenátusa. A román többségű testület a hétvégén arról döntött, hogy nem hosszabbít szerződést a felsőoktatási intézmény nyugdíjas óraadó tanáraival. Mivel a tizenöt, a tavasszal nyugdíjba kényszerített, majd óraadóként szerződtetett professzor közül kilenc magyar, ez jelentősen megnehezíti majd a magyar tagozat működését, hiszen míg az egyetem diákságának szinte fele magyar nemzetiségű, a tanárok aránya az egyharmad alá csökkent. Igen, ez egyértelműen „a magyar tagozat teljes elsorvasztását célozza” – jelentette ki Kincses Ajtay Mária, érintett tanár, a Romániai Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Képzésért Egyesület alelnöke.

Tiltakoznak a civilek

„Mentsük meg a magyar oktatást a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen! Magyar főtanszékeket és magyar tagozatokat követelünk a kezdetben színmagyar MOGYE-n! Foglalkoztassák a magyar professzorokat!” – szól az Erdélyi Családszervezetek Szövetségének tiltakozó programja. Felszólítják a román kormányt, annak RMDSZ-es kormánytagjait, hogy határozott fellépéssel helyeztessék vissza a magyar oktatókat helyükre, ha pedig az RMDSZ képtelen az orvosit megmentő politikai döntést kicsikarni, és megvédeni az elsorvadástól, kérik, hogy lépjen ki a tanügyi törvényt felrúgó román kormányból!
Az RMOGYKE ügyvezetője, Ádám Valérián és műtőruhába öltözött társai újabb tiltakozó ötlettel álltak elő: egy 199×170 centis aranyszínű keretű pannóra arany betűkkel vésték fel a fennebb említett törvény multikulturális egyetemekre vonatkozó cikkelyét. De hiába sétáltak a főtérről az egyetemre a pannóval, amit a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem vezetőségének szántak „ajándékként”, kiderült, hogy az intézményben egyetlen döntéshozatali joggal rendelkező személy sem tartózkodik. Sőt az őrszolgálat még az udvarról is kitessékelte a táblával kint várakozó, és a törvénycikkelyt hangosan felolvasó tüntetőket. Kis időre rá már a helyi rendőrség is a helyszínre érkezett, akik furgonnal szándékoztak elszállítani a pannót és a tüntetés szervezőjét, és büntetést is ki akartak róni rá. „Mi addig sétáltatjuk a táblát a főtér és az egyetem között, amíg a MOGYE vezetősége hajlandó átvenni azt. Ha a rendőrség megbüntet, a bírságot átadjuk egy-egy RMDSZ-es politikusnak” – nyilatkozta Ádám Valérián. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a következő tüntetést az RMDSZ székháza elé tervezik, ugyanakkor ülősztrájkra biztatják a fiatalokat. „200 orvostanhallgatót sikerült már meggyőzni arról, hogy ülősztrájkkal kezdjék a tanévet, de lesz abból 1000 diák is” – magyarázza Ádám Valérián. A tervek szerint az orvosi egyetem lépcsőin ülnek majd a tiltakozók, és nem vesznek részt az órákon addig, amíg az egyetem szenátusa el nem fogadja azt az egyetemi chartát, amelyben a magyar főtanszékek, intézetek létrehozása szerepel.
Az RMOGYKE megbízásából Kincses Előd megszerkesztette az előzetes  közigazgatási  panaszt – amelyet Markó Béla, oktatásért felelős miniszterelnök-helyettesnek, és Daniel Funeriu szaktárcavezetőnek is elküldött –, amelyben arra kéri az egyetemi szenátust, vonja vissza a kibocsátott chartát, mert sérti a 2011-es tanügyi törvényt. „Mivel a tanügyi törvény 123. és 124. cikkelye előírja, hogy tiszteletben kell tartani a törvényeket az egyetemi autonómián belül is, ezért a Tanügyminisztériumnak nincs joga elfogadni ezt a chartát.”

…és a politikum is

A szenátus magyar tagjai közösen aláírt levélben a közvélemény tudomására hozzák, hogy ők már minden, a rendelkezésükre álló törvényes eszközt kimerítettek ebben a harcban. „Felelős vezetőink is felismerték a probléma jelentőségét, így tekintettel a közelgő egyetemi évkezdésre, sürgős jogorvoslatot kérünk, elsősorban a kormány felelős vezetőitől és választott képviselőinktől. Ellenkező esetben felgyorsul a magyar anyanyelvű oktatás régóta tartó felmorzsolódása” – áll a közvéleménynek szánt, de lényegében a kisebbik kormánypártnak szóló levélben, melyet kollégáival egyetemben Nagy Örs helyettes rektor is aláírt. Dr. Nagy Örs rektorhelyettes bizakodik, elmondta, számítanak arra, hogy az oktatási tárca a magyar képzés lényegét érintő állásfoglalást bocsát ki, mert erre konkrét ígéretet kaptak. „Számítunk egy olyan kormányhatározat érvénybe lépésére, amely révén létrejönnek majd a magyar intézetek” – szögezte le. A rektorhelyettes kijelentette, hogy nem törvényi lehetőség, hanem kötelezettség a magyar intézetek létrehozása, és ezzel a MOGYE szenátusa tartozik a kisebbségi képzésnek.
Az MPP a diákok képviselőihez fordult, arra biztatva őket, hogy akadályozzák meg az új tanév megkezdését, ha a helyzet változatlan marad. „Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évtizedekben kisebbségvédelminek nevezett politika eredménytelenségének tudható be a MOGYE szenátusának többségét alkotó oktatók sovén megnyilvánulása, hiszen az országos döntésekben részt vevő magyar képviselők sosem tekintettek szívügyükként a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógy­szerészképzésre. Ettől felbátorodva szisztematikusan hajtják végre a sorvasztó intézkedéseket” – áll az MPP lapunkhoz eljuttatott közleményében.
Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettes szerint „a jog által is sarokba szorított román fél egyre nevetségesebben zárkózik el az oktatási törvény alkalmazásától, minimális bölcsességet sem mutat, és úgy viselkedik, mint egy dacos óvodás”.
Ugyanakkor Markó Béla, miniszterelnök-helyettes szerint is felháborító a MOGYE-n kialakult helyzet, de biztosan állította, hogy – bár az idei tanévnyitóig még nem, de – meg fogják oldani a régóta gyűrűző problémát.

A diákok húzzák a rövidebbet

A legszomorúbb dolog az egészben az, hogy bár a hideg zuhany a nyugdíjba küldött idősebb professzorokat is kellemetlenül érinti, de leginkább a felsőoktatási intézményt és annak diákságát sújtja, mert bizonyos tanszékek tapasztalt egyetemi tanárok nélkül maradnak. És jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy mi lesz a magyar diákokkal? Kik lesznek a jövő nemzedékek gyógyítói? Ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy a román többségű szenátus az orráig sem lát, mert erdélyi egyetemen reális orvosképzés nem létezhet magyar tagozat nélkül.
Egyértelmű, hogy ebből a hónapok óta tartó huzavonából ki akar hasznot húzni. Azt is tudjuk, ez a többrétű etnikai diszkrimináció nem példanélküli az egyetem történelmében. Először 1962-ben, a román tagozat megalakulása után söpörtek ki jó pár egyetemépítő magyar professzort, majd 1990-ben, az akkor rendkívül erős magyarellenes hangulatban vettek búcsút az idősnek tartott tanároktól. Az idei újabb „tisztogatási” hullám a magyar tagozat teljes elsorvasztását célozza. Hátha a harmadik végre magyar igazság lesz!


Share Button
Ennyien olvasták: 737

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.