Központ
2020. szeptember 25. péntek, Eufrozina, Kende

Székelykakasdi Találkozások negyedszerre

Nemes Gyula október 3, 2018 Kultúra

Hétvégén már negyedik alkalommal szervezték meg a Székelykakasdi Találkozások elnevezésű rendezvényt a Marosvásárhely közvetlen közelében fekvő faluban. Az első találkozásra 2015-ben került sor, amikor út fölött átívelő székelykaput avattak és falumonográfiát mutattak be. A rendezvényt minden évben a Pro Veritas Egyesület tagjai szervezik, és a helyieken kívül részt vesznek rajta magyarországi és Erdély különböző részeiről érkező vendégek is.

A Pro Veritas (Igazságért) Egyesületet 2010 novemberében alapította 13 székelykakasdi lokálpatrióta. A profitmentes, mindenféle pártpolitikai ideológiától elzárkózó, civil szerveződés legfontosabb célja akkor az volt, hogy a megyei fontosságú regionális szemétátrakó- és komposztálóállomásnak a falu lakosai szempontjából megfelelőbb helyet próbáljon keresni és biztosítani. De gondoltak a jövőre is. Az egyesület további céljai közé tartozik a helyi hagyományok, népi kultúra, a helytörténet ápolása és ismertetése, a közösségi élet fellendítése, testvértelepülési, baráti kapcsolatok keresése és megteremtése.

Az egyesület fontosabb tevékenységei az utóbbi három évben

 

2015 – Székelykakasd első írásos említésének 500 éves évfordulója alkalmából megszervezett ünnepély; Székelykapu-állítás helyi és anyaországi támogatásból; Falumonográfia megjelentetése; A magyarországi Kakasddal testvértelepülési szerződés aláírása; A Kelebiai Levente Sportegyesülettel partnerségi szerződés aláírása.

2016  – A Nemzeti Összetartozás Hálózata szerződésének aláírása Kelebián, anyaországi, kárpátaljai és délvidéki egyesületekkel; A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázat által egy rend népviseleti ruhát biztosított a helyi Kakasmandikó gyermek néptánccsoport fellépéseihez.

2017  – Partnerségi szerződés aláírása a Budapesten bejegyzett Magyar Patrióták Közösségével.

A Pro Veritas Egyesület 2015 óta minden év őszén megszervezi a Székelykakasdi Találkozások elnevezésű rendezvényét, amelyen részt vesznek partnerei és mindazok, akik valamilyen formában kötődnek Székelykakasdhoz és az egyesülethez. Ilyenre került sor idén szeptember 20-23 között is. Pénteken a Magyarországról érkező vendégek, székelykakasdiak egy csoportjával szászföldi kiránduláson vettek részt. Úti cél: Segesvár, Berethalom, Medgyes volt. Szombaton délelőtt istentisztelettel kezdődött az ünnepély, amelyen Molnár Endre helyi református lelkész hirdette az igét, majd a helyi kórus és a Fagyöngy Citeraegyüttes tartottak rövid műsort. Ezt követően a református egyházközség Gyülekezeti Házában újra bemutatásra került a falu monográfiája, amelynek kapcsán a szerző kivetítős előadást tartott a település múltjáról. (Nemes Gyula: Székelykakasd 500 éves történetéből, Marosvásárhely, 2015, 2018) A helyi kultúrotthonban tartott ünnepi ebéd után Csegzi Attila, a Pro Veritas Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd zenés, irodalmi előadásra került sor, amelyen felléptek: a Fagyöngy, a Kakasmandikó helyi néptánccsoport, a Molnár lányok és barátaik, valamint további helyi előadók. A rendezvény zenés táncos mulatsággal ért véget a vendégek tiszteletére, amelyen a zenét és jókedvet Gyéresi Erzsébet biztosította.

„Ünnepeink megtartása hitünk, identitásunk melletti bizonyságtétel is”

A szombati istentiszteleten és az azt követő történelmi előadáson részt vett Kőrösi Viktor Dávid, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja is, akit arról kérdeztük, hogy miért is fontos neki a székelykakasdi rendezvényeken megjelenni, illetve miért támogatják ezeket.

„Erdélyi magyar közösségeink megőrzése, megerősítése úgy lehetséges, ha van mód együtt megélni a közösségek erejét. Erdélyben a kisebbségi lét sajátosságainak tudható be, hogy ünnepeink megtartása a felhőtlen szórakozás mellett egyúttal hitünk, identitásunk melletti bizonyságtétel is. Így jelezzük a világ – és saját magunk – felé, hogy erősnek érezzük magunkat ahhoz, hogy továbbra is magyarként maradjunk meg a szülőföldünkön. Amennyiben lemondunk közösségi alkalmainkról, lemondunk az együttlétről, közös dolgaink megbeszéléséről, az önfeladás talajára tévedünk. Székelykakasdon évente legalább egyszer találkoznak erdélyi és anyaországi barátok, ami egyfelől a magyar nemzetrészek összetartozásának is szimbóluma, másfelől pedig példa minden Kárpát-medencei magyar közösség számára, hogy keressük meg egymást, és amikor csak lehetséges, legyünk együtt. Magától értetődő, erkölcsi kötelességünk támogatni minden olyan kezdeményezést, amely rávilágít 15 millió magyar ember összefogásának az erejére” – mondta el lapunknak Kőrösi Viktor Dávid konzul.

Botha Dániel-Töhötöm, a Pro Veritas Egyesület alelnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy hogyan sikerült az idei rendezvényüket megszervezni, kik segítettek ebben illetve, hogy vannak-e jövőbeni terveik. „Nem vagyunk profi rendezvényszervezők, így elég nagy energiát igényel egy ilyen esemény lebonyolítása. De ezelőtt már hármat megszerveztünk, így volt egy kis tapasztalatunk. Mivel profit nélküli civil szervezet vagyunk, az anyagi fedezet megteremtése sem egyszerű. Az idén a Maros Megyei Tanács mellett a Bethlen Gábor Alaptól is sikerült támogatást nyernünk, így csütörtök estétől vasárnap délelőttig hosszabbítottuk meg a Székelykakasdi Találkozásokat. Egy egynapos kirándulással lett gazdagabb a rendezvény. A kirándulás amellett, hogy ismeretekkel gazdagította vendégeinket, a kötetlen beszélgetések által lehetőséget teremtett a személyes kapcsolatok, barátságok kialakítására is. A kirándulás végén az volt az érzésünk, hogy már nagyon rég ismerjük egymást. A rendezvény társszervezője a református egyházközségünk volt, Molnár Endre lelkészünk nagyon sokat segített. Ugyanakkor sok egyesületünkön kívüli személy is segített a négy nap folyamán. Szeretnénk, ha jövőben is meg tudnánk szervezni. A Székelykakasdi Találkozásoknak már hagyománya van. A jövőt illetően szeretnénk, ha fiataljaink több feladatot vállalnának, így lehetne távlatilag biztosítani a folytonosságot”  – állítja Botha.

Share Button
Ennyien olvasták: 995

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.