Központ
2020. szeptember 25. péntek, Eufrozina, Kende

Tudományos történészfórum a Kultúrpalotában

Nemes Gyula november 24, 2017 Kultúra

Szombaton az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) fiókegyesülete és a Borsos Tamás Egyesület (BTE) szervezésében került sor A Magyar Tudomány Napja 16. helyi fórumára. A Kultúrpalota Kistermében tartott jeles tudományos esemény a Maros megye és Marosvásárhely egyháztörténetéből. Konferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából cím alatt rendezték meg.  

A tudományos fórumot Simon Zsolt, az EME marosvásárhelyi fiókegyesületének titkára és László Lóránt, a BTE történészegyesület elnöke nyitotta meg, majd 13 történész tartott előadást. Szekeres Attila sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke Maros-Torda vármegyétől Moszkváig – Szent László alakja címerekben, pénzérméken cím alatt mutatta be az Árpád-házi királyunk alakját ábrázoló heraldikai és numizmatikai emlékeket. Sok magyar uralkodó által kibocsátott pénzérmét díszít a szent király alakja (pl. Nagy Lajos, Mátyás király, Báthori Zsigmond, stb.), érdekesség az, hogy Rettegett Iván orosz cár egyik aranya Mátyás király forintjának másolata.

Ősz Sándor Előd, a kolozsvári Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának munkatársa olyan adatokat közölt, amelyek eddig kevésbé voltak ismertek a marosszéki és marosvásárhelyi reformátusság 16. századi történetéből. A jelenlévők érdekes adalékokat tudhatott meg például Laskói Csókás Péter és Baranyai Decsi Csimor János tudós iskolarektorok, valamint Piskolti Fabricius Mátyás helyi lelkész életpályájáról.

Bányai Réka, a Teleki Téka könyvtárosa Igazság vagy gazság? Pázmányt olvasó prédikátorok címszó alatt értekezett, bemutatva az Igazságra vezérlő kalauz Marosvásárhelyen őrzött két példányának történetét, megemlítve egykori tulajdonosait, illetve azok lapszélekre írott kommentárjait vizsgálva. Ezt követően Farkas Noémi Tünde, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének munkatársa Szomorú halotti prédikáció: Azaz egy szükséges dologról való tanítás című előadásában a Teleki Téka állományában lévő 18. századi református halotti beszédeket vette górcső alá. A gyűjtemény 327 személy felett elmondott összesen 720 beszédet tartalmaz, amelyeknek 80%-a közép-erdélyi főnemesek, köznemesek és városi értelmiségiek temetésén hangzottak el.

László Kimpián Annamária, a Teleki-Bolyai Könyvtár munkatársa A könyv mint jutalom az egykori marosvásárhelyi református kollégiumban címmel értekezett, arra keresve a választ, hogy a nyugat-európai gyakorlathoz képest, miért csak a 18. század vége felé fogalmazódott meg az erdélyi református oktatási rendszerben az igény a jutalmazás erre a formájára. A konferencia következő előadója Tóth Levente, a kolozsvári református gyűjtőlevéltár munkatársa László Gergely erdőszentgyörgyi lelkész feljegyzésein keresztül mutatta be egy 19. századi református pap hétköznapjait.

Az ebédszünetet követően Szolláth Hunor, a szovátai Teleki Oktatási Központ vezetője Az első szovátai sósfürdő a helyi református egyházközség tulajdonában címmel tartott előadást, majd Berekméri Árpád Róbert, az Erdélyi Református Egyházkerület Marosvásárhelyi Vidéki Gyűjtőlevéltárának „őre” a Marosi Református Egyházmegye papi és mesteri értekezletének korai jegyzőkönyveit vette górcső alá. Ezt követően Nemes Gyula helytörténész, a Nagyernyei Református Egyházközség főgondnoka Jenei Sándor (1871–1944) nagyernyei református lelkész életét és munkásságát mutatta be vetítettképes előadásában.

Sárándi Tamás, a Maros Megyei Múzeum munkatársa Mezőpanit Gessler kalapja. Adalékok a „templomrombolás” jelenségéhez címszó alatt tartotta meg érdekfeszítő előadását, vázolva a „kis magyar világ” idején Maros megye területén történt egyetlen lebontott görög katolikus templom sorsát. Simon Zsolt, a Gheorghe Şincai Társadalom- és Bölcsésztudományi Kutatóintézet munkatársa Katolikusok és protestánsok a 16. századi Marosvásárhelyen címmel tartott előadást. Pál-Antal Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja az 1848 júniusában Marosvásárhelyen tartott képviselő-választások történetét mutatta be előadásában, kitérve az eseményt megelőző erőszakos korteshadjáratra is, amelyet szabadelvű párt tagjai folytattak a konzervatívok ellen. Sebestyén Mihály, a Teleki-Bolyai Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője Portrévázlat Bürger Albertről címmel tartott előadást, bemutatva az 1861–1937 közt városunkban élt gyáros, nagytőkés, sikeres üzlet- és közéleti ember, nemességet szerzett magyar-zsidó személyiség életét és munkásságát.

A tudományos konferenciát Pál-Antal Sándor akadémikus zárta, kifejtve azt, hogy a fórum azért jött létre, hogy lehetőséget biztosítson a legújabb történelmi kutatások eredményeinek ismertetésére. Az eddigi konferenciákon minden téma, minden korszak ismertetése helyet kapott. Mint mondta, a fórumon jól dokumentált előadások hangzottak el, ami azt jelenti, hogy a történész társadalom jó úton halad ezen a téren.

Share Button
Ennyien olvasták: 2489

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.