Központ
2020. szeptember 28. hétfő, Vencel

Világháború egy székely fényképész látószögéből

Nemes Gyula október 16, 2015 Kultúra

Rendezvények, kiállítások, konferenciák sokasága zajlott és zajlik világszerte az I. világháború kitörésének és leforgásának 100. évfordulóján. Erdélyben is nagyon sok hasonlóra került már sor. Marosvásárhelyen a Teleki Tékában alig zárult az I. világháború helyi emlékeit – korabeli újságcikkeket, fényképeket, levelezőlapokat, katonai felszereléseket stb. – bemutató kiállítás, máris itt van egy újabb. Ezúttal a Maros Megyei Múzeum várbeli épületének három termében került sor a háború pillanatait megörökítő fényképgyűjtemény tárlatára. Nagy József hadtörténészt arra kértük, értékelje szakmai szempontból a kiállított fotókat.  

kovatsfoto001.max

A marosvásárhelyi várba látogatók október 30-ig tekinthetik meg id. Kováts István (1881–1942) székelyudvarhelyi fotográfusnak az első világháború idején készített fényképeit. Id. Kováts István a 82. császári és királyi gyalogezred katonájaként és fényképészeként teljesített szolgálatot a „nagy háborúban”. Végigjárta a romániai, galíciai és észak-olaszországi frontvonalakat, hadszíntereket. A kiállításon több mint ötven fénykép látható a közel négyszáz felvételből, amelyeket 1914–1918 között készített különböző színtereken. Ezeken megjelennek a katonák mindennapjai, a szórakozás, a táborhely, a lövészárok, a temetés, a romok, a gépi roncsok, az áldozatok.

Fénykép3294

Sztereófotókat is láthatunk

A tárlat különlegessége, hogy tizenkét sztereófotót is meg lehet tekinteni. A háromdimenziós technika már az ezernyolcszázas évek végén létezett. Nemcsak id. Kováts Istvánnak, hanem a kor más fényképészeinek a hagyatékában is fellelhető pár ilyen sztereófelvétel. A sztereókat a kiállítás szervezői elkészítették modern változatban is, vörös és kék szemüvegekkel meg is nézheti őket a látogató. Sőt még egy 1900-ból származó sztereoszkópot is kipróbálhat az érdeklődő. A kiállítás bejárata előtti táblácskán a következő szöveg olvasható: „A székelyudvarhelyi Kováts Fényképészet alapítójának, id. Kováts Istvánnak a felvételei közismertek az egész Kárpát-medencében. Kevésbé ismert az első világháború frontjainak a dokumentálása a fényképezőgépe által. Képei önállóan, leírt szavak és elbeszélés nélkül is kifejezik a háború ezernyi arcát, szenvedéseit, apró örömeit, és a ‹dicső› halált is.”

Fénykép3289

Szomorú valóság

Fénykép3277

A várbeli múzeumba látogató legelőbb a sztereófotókat tekintheti meg, majd a jobb oldali teremben főleg a román fronton, míg a bal oldaliban inkább az orosz és olasz hadszíntereken készült fotókat láthatja. A képek alá írt sokatmondó szövegekből mi is felsorolunk néhányat, ezáltal érzékeltetve a fényképkiállítás hangulatát:

– Fertőtlenítés orosz harctéren

– Tiszti csoportkép az orosz fronton

– A 82-es cs. és kir. gyalogezred katonái (Székelyudvarhely)

– Távírók az orosz fronton (1916)

– Mindennapok a román fronton (1917)

– Az olasz fronton (1918 tavasza)

– Az osztrák-magyar hadsereg páncélos harckocsija

– Oltár a lövészárokban

– Ima a csatába indulás előtt (Ojtuz, 1916)

– Temetés az orosz fronton

– Szomorú valóság

– Katonáink gyakorlaton

– Színházi előadás az orosz harctéren (1916, tavasz)

– Vidám pillanat a fronton

 

„Kováts István fotói a katonák által közvetített valóságos világot örökítik meg”

Fénykép3279

A kiállítás egy 100 évvel ezelőtti világba repíti vissza a látogatót, hogy ne csak nézzük, de „lássuk” is a képeket, Nagy József hadtörténészt arra kértük értékelje szakmai szempontból a fotókat. „A kiállítás Kováts István fényképész alkotásait tárja a látogató elé, aki maga is részt vett a háborúban, úgy is mint katona, de úgy is mint az ezred fényképésze. A fotók a császári és királyi 82. gyalogezred katonáit mutatják be 1914 őszétől a keleti hadszínterektől, az 1916-os román fronton át a későbbi orosz hadszínterekig. Ez az ezred főleg Csík és Udvarhely vármegyékből, kisebb mértékben Maros-Tordáról verbuválódott, mondhatni székely alakulat volt. Közismert, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legkitűnőbb ezrede volt, a katonái nagyon sok kitüntetést kaptak. Kováts István az ezreddel végigjárta a frontokat, különböző harcokban vett részt, fotói személyes élményeket mutatnak be, amik sokkal élethűebben ábrázolják a hadszínteret, mint a hivatásos haditudósítók propagandacélt szolgáló beállított fotói. Fényképei inkább a pihenők alkalmával készültek, ritkábban elevenítik meg a harci eseményeket. A katonai mindennapokat mutatja be, hogyan élték meg a hadszíntereken sokszor esőben, sárban, mostoha körülmények közt. A fényképek az élet folytonosságát hozzák előtérbe, a katonák számára is fontos volt, hogy megörökítsék, átörökítsék ezeket a pillanatokat. A lehetőségekhez mérten leporolták ruháik, megmosakodtak, borotválkoztak, úgy álltak a fényképezőgép elé, hogy ezt a képet küldjék haza szeretteiknek, az otthoniaknak: minden rendben van velünk, élünk, hiszen nem tudhatták, hogy 10 perc múlva elmondhatják-e még mindezt. Míg a haditudósítók inkább egy kicsit idillikus helyszíneket, pillanatokat mutatnak képeiken, addig Kováts István fotói a katonák által közvetített valóságos világot örökítik meg. Ha csak a katonák arcát vizsgáljuk, a feszes vonások, a napbarnított arcbőr a zord, rideg valóságra világítanak rá” – mondta el lapunknak Nagy József hadtörténész.

Fénykép3273

 

Share Button
Ennyien olvasták: 1511

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.