Központ
2020. november 30. hétfő, András, Andor

A marosvásárhelyiek Székely Múzeuma

Központ július 24, 2014 Társadalom

A marosvásárhelyiek Székely Múzeuma

muza

(folytatás előző lapszámunkból)

A Természettudományi Múzeumot tehát egy 1890-1893 között neoklasszikus stílusban készült épületben rendezték be. Eredetileg ebben az épületben működött a Mesterségek Székely Múzeuma, majd a Megyei Múzeum történelmi és régészeti részlege.  A „természettörténeti” gyűjtemény eredete Marosvásárhelyen a húszas évekre vezethető vissza, ekkor alapították ugyanis a múzeumot, amely a régészeti és néprajzi darabok mellett őslénytani, ásványtani, botanikai és zoológiai anyagot is tartalmaz.  Ezen a héten még írnunk kell arról, hogy negyvennégyben a múzeum anyaga eltűnik, de szólnunk kell az épület mesterembereiről, és nem utolsó sorban arról is, amit még az épület architektúrájáról megtudtunk…

 

1944-ben a múzeum anyaga „eltűnik”

Ahogyan azt a Marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői, Fodor Sándor (S.) és Balás Árpád is tudni vélik, a múzeum egy tágas előcsarnokból, hat kiállítóteremből állt, ahova a kerámia-, a fém-, a vas és szövőipar állandó kiállítását rendezték be, de egy termet fenntartottak az időszakos kiállítások számára is.

Az emeleti részen gyűlésterem, iroda és raktárhelyiség volt. A múzeum 1944 őszéig működött, amikor a második világháború zűrzavarai közepette anyagának nyoma veszett.

A megüresedett helyiségbe a 2-es Számú Általános Iskolát, majd az Ipari Líceum bentlakását költöztették be, s így az épület csak később került vissza a múzeum kötelékébe, ahova ötvenhéttől a történelmi, majd a hetvenes évek végétől a természetrajzi részleget helyezték el.

muza2


Az épület mesteremberei

Amint azt már említettük, a végső tervek elkészítését Kiss István építész vállalja fel. Az építkezési munkálatok Soós Pál építőmesterhez kapcsolódnak, de a homlokzati plasztika kivitelezésében szerepet kap a pilaszterfőket készítő Szabó Antal szobrász is.

A tervező feljegyzéseiből megismerjük a múzeum építését munkáikkal támogató neves budapesti mesterek teljes listáját.

Ahogyan az az Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján is olvasható, az épület kvalitásához jelentősen hozzájáruló kivitelezők sorában kiemelkedő Götz Adolf festő személye.

A Lechner Ödön tervezte kecskeméti városházán is dolgozó mester készíti el épületünk nagyteremének pompeji hatású, mára már eltűnt falfestményeit.

A főbejárati tölgyfa ajtó a korszakban ugyancsak elismert Barholfy János asztalosmester munkája, míg a lépcsőház festett ablakai a Forgó és Társa 1880-ban Budapesten alapított üvegfestő műhelyből származnak.

Amit még az épület architektúrájáról ismerünk

A kilenctengelyes, azonos kiképzésű mellékhomlokzatok architektúrája már sokkal szerényebb; egyszerű, szalagkeretelésű hármasablakok ismétlésére alapszik. A főhomlokzatot uraló timpanon motívuma itt is előfordul, ez esetekben már csak díszítetlen orommező-párok formájában. Ez utóbbiak felett a földszintes traktusok alacsony bádog héjazatai tűnnek elő. Hátterükként a központi tömb kiemelkedő emeleti zónájának oldalfalai láthatók, lizénás, vakablakos falplasztikájukkal.

A belső terek kialakítási elvét ugyancsak a központi épületrész kiemelése, hangsúlyozása határozta meg. Ennek megfelelően az épületplasztika jelentősebb része az előtér, a mögötte kiterjedő lépcsőház, valamint az emeleti nagyterem falaira összpontosul.

A főhomlokzat palmettadíszes korinthoszi pilaszterfői, az általuk ugyanott közrefogott fesztonok beltéri változatai a lépcsőház környezetét gazdagítják. Hatásukat a pihenő feletti ablakok geometrikus formaalakítású üvegfestményeinek zöldes tónusú hangulatfénye is fokozza.


A névadás. A magyarok vándorlása, a honfoglalás és az államalapítás…

A létesítmény nem véletlenül kapta a Székelyföldi Iparmúzeum nevet. Az volt a cél, hogy olyan kézműves alkotásokat, tárgyakat mutassanak be itt, amelyek nemzeti értéknek számítanak. A nemzeti jelleg hangsúlyozására való törekvés már az oromzati kompozíción is tetten érhető. Amint azt már röviden említettük, ezt a kor egyik híres szobrásza, Róna Sándor készítette.

A szoborkompozíció Attila alakja köré szerveződik, s a magyarok vándorlását, a honfoglalást, illetve az államalapítást hivatott szimbolizálni. Emellett azonban volt egy másik, sokkal inkább gyakorlatiasabb célja is az ilyesfajta múzeumok alapításának: a mesterségek népszerűsítése, illetve tanoncképző központok, szakiskolák létesítése.

Tanoncképzők és iskolák alakulása

A fent leírt képelt alapján alakult meg a szecselevárosi fafeldolgozó iskola, majd pedig a székelyudvarhelyi Kő- és Agyagipari Szakiskola. Kolozsváron már 1884-ben működtek építőipari műhelyek, három évvel később pedig már nagy elismerésnek örvendett a Pákei Lajos vezette műszakirajz-iskola is.

Marosvásárhelyen csak 1915-ben kezdte el működését az iparos tanonciskola, ekkor fejezték be ugyanis a jelenleg a Területi Munkaügyi Felügyelőségnek helyet adó ingatlan építését. Tanoncképző műhelyek azonban már korábban is voltak.

A középületekhez való ragaszkodás

A tizenkilencedik század utolsó két évtizedében, a szecessziót megteremtő irányváltás előestéjén a magyar építészetben jól elkülönül egy jelentősen széles építészkört mozgató fejlődésvonal, melynek képviselői az új stílushoz való felzárkózás halasztása illetve elkerülése mellett egy adott ideig, vagy véglegesen megelégszenek a nagy építészeti korszakokra alapozott historizmus, valamint az eklektika ekkorra már jól megérett formanyelvének továbbéltetésével.

Ebben a késői historizmust jelölő törekvésben jelentős szerepet tudhatott magáénak a marosvásárhelyi Székelyföldi Iparmúzeumot is tervező Kiss István építész. Közismert budapesti és vidéki középületekhez készített tervei egy következetes ragaszkodást mutatnak az antikvitás építészeti vívmányaira jól visszatekintő, s a klasszicizmus nosztalgiájaként is betudható neoreneszánsz formaalakításhoz.

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet Madaras Józsefnek


Share Button
Ennyien olvasták: 879

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.