Központ
2020. december 01. kedd, Elza

Az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium

Központ július 10, 2014 Társadalom

Vásárhely első román líceumát budapesti cég építette, és a tervezője is magyar volt

Az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium

(folytatás előző lapszámunkból)

oaoiu2

A Grünwald és Schiffer építővállalat által kivitelezett épület a Bernády György, az Alexandru Papiu Ilarian, a Krizantémok utca, valamint a Temető utca által határolt négyzetes telken kapott helyet. Négy szintjének helyiségei, a korszakban bevált térszervezési formának bizonyuló E alaprajzra íródnak, mely megoldás az U alakba rendezett struktúra összekötő szárnyának fokozott kiugrású középtömbbel való bővítéséből adódott. Ezen a héten még ennél az épületnél időzünk.

 

Az első román igazgató a tanulmányait Budapesten,  Kolozsvárott és Lipcsében végezte…

Az Al. Papiu Ilarian Líceum első igazgatója a belényesi iskolából érkezett neves filológus, dr. Petru Hetcou volt. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Kolozsvárott és a németországi Lipcsében végezte.

1920-ban, felesége halála után, öngyilkosságot követett el, és a görög katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

A tanodáról tudni kell, hogy működésének első tíz évében tíz igazgatója volt. Az 1926-os évkönyv szerint: „…ez a líceum történetének legsötétebb fejezete… Ugyanakkor azonban megjegyzendő, hogy egyik igazgató idehozatalát, vagy elküldését sem a líceum tantestülete kérte vagy óhajtotta. Ez abból is kitetszik, hogy az elmúlt tíz év alatt itt megfordult igazgatók közül csak egynek szólt ide a katedrája…”.

papiu1

A líceum pedagógusai között találjuk Antallfy Endrét

Az Al. Papiu Ilarian Líceum pedagógusait az erdélyi és regáti iskolákból hívták az intézetbe, ugyanakkor pedig más országokból érkezett tanárok is tartottak órákat a szóban forgó iskolában.  

Erre példa René Larchet, aki egy francia kulturális misszió révén került az országba.

Nemcsak megyei, hanem országos szinten is elismert pedagógusok tanítottak ebben a líceumban.

Közéjük sorolható a ratosnyai származású Antalffy Endre, aki Kairóban tanulmányozta a keleti nyelveket, a híres romántanár, Nicolae Silică, aki több tíz tanulmányt és könyvet adott ki a két világháború közötti időszakban, továbbá Octavian Gheorghiu, aki egy ideig az igazgatói tisztséget is betöltötte, és aki Franciaországban doktorált, majd a bukaresti Luca Caragiale Intézet professzorává nevezték ki, és nem utolsó sorban Dumitru Mărtinas, A moldvai csángók eredete című tanulmány szerzője, vagy Ioan Bojoru földrajz- és természettudomány tanár, aki szintén számos szaktanulmányt publikált a két világháború között.

Volt olyan időszak, amikor az iskola népességének negyedét izraelita tanulók tették ki

A két világháború közötti időszakban a tanulók többsége román volt, és több mint fele paraszti családból származott. Idővel aztán kezdett nőni a más nemzetiségű tanulók aránya, s egy adott ponton az iskolai népesség huszonöt százalékát zsidók tették ki.

A két világháború között kizárólag fiúlíceumként működött a tanintézet.

Sorina Bota állítása szerint a korabeli dokumentumokban fellelhető ugyan néhány lánynév, ezek viselői azonban csak érettségizni jöttek ide, de nem itt végezték a tanulmányaikat. Az iskolába csak a második világháború után fogadták be a lányokat, és 1960-tól magyar tagozata is volt a líceumnak.

Számos fényes elme járt ebbe az iskolába, akik aztán a román művelődési élet jeles képviselőivé váltak. Például Ovidiu Papadima irodalomtörténész, Alexandru Clenciu híres karikaturista, Ion Vlad (később a Kolozsvári Egyetem rektora lett), vagy dr. Ioan Gliga, aki egy ideig a kolozsvári jogi egyetem dékáni tisztségét töltötte be.

Napjainkban pedig Emanuel Stoicával lehet büszkélkedni, aki a Massachusetts Institute of Tehnologyn vált a matematikatudományok doktorává.

Történet 1926-ból, avagy egy kirándulás előkészítése

A már említett A város meséi című könyv szerzője arra is megtalálta a választ, hogy milyen volt az iskola pedagógusainak és tanárainak az élete a két világháború között.

Hű képet fest erről egy, az 1926-os évkönyvben olvasható történet, amely egy olaszországi kirándulásról szól. Mint kiderül, az első évfolyam diákjai nem kevesebb mint nyolc évig gyűjtötték a pénzt erre, és végül csak érettségi után tudtak elmenni a kirándulásra.

Íme, miként írtak erről több mint nyolcvanöt évvel ezelőtt: „…noha az iskolai kirándulások igen fontosak a tanulók tudomány-  és szépérzékének fejlesztésére, illetve az iskolapadban szerzett ismeretek bővítése tekintetében, a romániai és főleg az erdélyi tanintézetekben nem fektetnek kellő hangsúlyt ezekre (…). Hogyan készítettük elő az olaszországi kirándulást? Adományokat kértünk azoktól a tanulóktól, akik részt akartak venni a kiránduláson (…), és így hat év alatt sikerült összegyűjteni csaknem kétszázezer lejt (…). A kirándulást eredetileg az 1926-os húsvéti vakációra terveztük, akkor azonban nem sikerült megejteni, mert nem hagyta jóvá a miniszter (…). Így csak az 1928-as húsvéti szünidőben került rá sor (…). Hatodik nap: húsvét. Kora reggel meglátogatjuk a S. Paolo templomot, majd a Via del Capellén megkeressük az unitus román templomot, amelyben három pap és egy diakónus celebrálja a szertartást. A kórust diákok alkotják. Sehol sem hangzott olyan megindítóan és áthatóan a Krisztus feltámadásáról szóló ének, mint ebben a kis templomocskában (…). Líceumunk első évfolyamának tanulói és az őket kísérő tanárok örök életre hálásak lehetnek azért a fizetségért, amellyel küzdelmes munkájuk megháláltatott. Marosvásárhely, 1930. április 7.”.


Ami megmaradt…

A hajdani épületből csak a díszterem maradt meg eredeti állapotában az 1890-ből származó zongorával, illetve az igazgatói iroda egy része, amelyben van egy masszív fából készült szekrény és íróasztal, még az első világháború előtti időkből.

A fentieken kívül az amfiteátrum és néhány laboratórium is őriz még eredeti elemeket. Az osztálytermeket azonban  több ízben is átalakították, egy időben ugyanis a második emeleten bentlakás működött, a második világháború végéig pedig étkezdeként is szolgált ez a rész.


Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet  Madaras Józsefnek

 


Share Button
Ennyien olvasták: 599

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.