Központ
2020. október 20. kedd, Vendel

Az épület, ahonnan harcba indult Bem és Petőfi: a Teleki-ház

Központ január 16, 2014 Társadalom

Az épület, ahonnan harcba indult Bem és Petőfi:

a Teleki-ház

t1

A Teleki-ház a Bernády György tér 3-5. szám alatt áll. Az épületet 1797 és 1803 között építettek empire-be átmenő barokk stílusban, gróf Széki Teleki Domokos, Torda megyei főispán elképzelése és vázlattervei alapján.  Az idők folyamán hozzátoldások révén a műemlék aszimmetrikussá vált, de az 1986-os restauráláskor Keresztes Gyula műépítész irányításával visszaadták eredeti formáját. „Szép emeleti oszlopos folyosója finom oszlopfőivel ma is élményszerű látvány” – állapítja meg Kelemen Lajos műépítész.

A Teleki család vendége: Bem tábornok és Petőfi

A műemlék külön érdekessége a tetőzet magasságában lévő feliratos oromfal, amely e díszes épület építőinek, gróf Széki Teleki Domokosnak és feleségének, Malomvízi Kendeffy Zsuzsannának állít örök emléket.

A Marosvásárhelyi útikalauz című adatgyűjtés szerzői, Balás Árpád és Fodor Sándor is tudni véli, hogy 1849. július 29-én a Teleki család vendége volt Bem tábornok, aki innen indult a fehéregyházi ütközetbe, a nemzet nagy költőjével, Petőfi Sándorral együtt.

A felújításkor lebontott épületrészben volt a vásárhelyiek egyik kedvelt fogadója, a Kis Pipa.

t2


A felirat magyar szövege

Térjünk vissza a ház történetéhez. Egybehangzó utalások és leírások szerint tehát gróf Teleki Domokos, Torda megye főispánja építette 1797-1803 között. Teleki gróf franciaországi mintára tervezte az épületet, valószínű, külföldi útjának emlékei alapján.

Benkő Károly 1862. évi szabad királyi városi leírásában azt írja: „ma a Görög család bírja”. A többi leírásból – Fodor Sándor: Marosvásárhelyi útikalauz, és Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei – ez az utalás hiányzik.

Benkő jegyzeteiben közli a homlokzati párkányon látható latin nyelvű írás teljes szövegét, és annak magyar nyelvű fordítását. Mivel minden marosvásárhelyi lakos számtalanszor elmegy a Teleki-ház előtt, ezért az alábbiban közöljük a felirat magyar szövegét:

„Ezen egyáltalán nem hivalkodó épületeket mégis sok utánajárással és költséggel emelték szent római birodalmi gróf széki Teleki Domokos, Torda vármegye főispánja és hitvestársa, gróf malomvízi Kendeffi Zsuzsanna. Ne gondold, hogy ezekben a kövekben az elárult hazáért kapott arany van, vagy a szolgától bevont bér, sem a szűkölködőtől elorzott garas, sem nyomorult ügyért kicsikart ajándék-pénz, vagy a család kárára felhalmozott adósság, Teleki Lajos, a legjámborabb férfi, akit kora Náthánjának neveztek, és Kendeffi Elek, a fejedelemség magisztrátusában a legderekabb tanácsúr. Ezeknek az épületeit a szülők násza hozta létre, s ezért szeretném, ha kegyességet tanúsítanátok irántuk, s fordítsátok azt inkább az utódok védelmére”.

Ötvös József, a Vártemplom református lelkésze szerint Vásárhely egyik ismert személyisége, Jeremiás László doktor jelezte egykor, hogy tudása szerint a homlokzati párkányon két sort a feliratból évekkel ezelőtt levakoltak. Ennek alapján Ötvös tiszteletes alaposabban összevetette a Benkő-féle leírással, és kiderült, épp az utolsó két sor hiányzik Benkő Károly könyvéből. Pedig ott olvasható az építés évszáma: MDCCCIII.


A segédlelkészi lakás

A református lelkész lapunk olvasóinak elmondta, hogy először a múlt század hatvanas éveiben járt az épületben. Ekkor még lakások voltak benne, épp abban a lakrészben lakott a középiskolás padtársa, amely negyven év múlva vártemplomi segédlelkészi lakás lett. De tudni kell azt is, hogy ma a két református esperesi hivatal (Marosi és Maros-mezőségi), valamint a Vártemplom lelkészi irodája működik benne, továbbá a marosvásárhelyi egyetemi lelkészség, valamint az egyházkerületi gyűjtőlevéltár marosvásárhelyi részlege.

Az emeleten lévő tanácsteremben az elmúlt évtizedben számtalan fotó vagy egyéb kiállítást is rendeztek.

Amint azt már összeállításunk elején jeleztük, e székely-magyar város történelmi múltjához hozzátartozik az a sajátos eset, hogy 1849 júliusának végén itt szállt meg Bem tábornok, aki a császári csapatok ellen indult innen harcba, és év végén már itt lakott Eperjesi József császári kerületi főbiztos, lovaskapitány.

Amit még a Teleki-házról tudni kell: az épület az idők folyamán több átalakítást is megért. 1986 és 1987 között a református egyház renováltatta.

Az épület előtt Bernády György polgármester szobra áll, amelyet 1994-ben állítottak emlékére.

(a régi képekért köszönet Madaras Józsefnek)


Share Button
Ennyien olvasták: 518

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.