Központ
2020. szeptember 25. péntek, Eufrozina, Kende

Egyesül a MOGYE és a Petru Maior Egyetem

Pál Piroska április 18, 2018 Társadalom

Almát körtével adnának össze

A magyar nyelvű orvosképzés jövője kerülhet veszélybe 

Már hónapokkal korábban felröppent a hír, miszerint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem egyesülne a Petru Maior Egyetemmel, amely intézmények négy éve konzorciumi szerződést írtak alá. A MOGYE rektora, dr. Leonard Azamfirei szerint számos előnye lenne az összeolvadásnak, amellyel bizonyítottan sikeres egyetemi modellt követnének, ám az orvosi egyetem magyar oktatóinak erős fenntartásaik vannak, ami a tudományos, illetve gazdasági aspektusokat illeti, de a magyar tanárok számarányának visszaesését, illetve a MOGYE multikulturális jellegét is féltik.

Április 16-án, hétfőn este Azamfirei közvitát szervezett, ahol a két egyetem egyesülésének pro érveit sorakoztatta fel, az egyetem magyar vezetői, oktatói, diákjai viszont kérdéseiket, aggályaikat osztották meg a rektorral.

A rektor érvei az összeolvadás mellett

Azamfirei szerint az egyetemek egyesülése európai trend, számos közös tudományos és kutatási projekt, infrastrukturális és anyagi gyarapodási vágy tenné indokolttá. „A Petru Maior Egyetemmel való abszorpció révén jönne létre az egyetem, amelynek a neve UMFST (Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem) lenne. Ez azt jelenti, hogy a MOGYE átveszi a Petru Maior Egyetem  képzési programjait, vagyontárgyait, adminisztrációját, de nem változtat meg semmit abból, amivel jelenleg rendelkezik, csak éppen nagyobb egyetemmé válik. A MOGYE MOGYE marad, a teljes történelmével, hagyományaival, minden képzési programjával, amellyel jelenleg rendelkezik, beleértve a magyar tanulmányi vonalat is, az egyetem multikulturális jellegének megőrzésével, amelyet az oktatási törvény biztosít” – szögezte le a rektor.

Hiányszakmákat is oktatnának

Azt is elmondta, hogy a romániai egyetemek besorolásában két kategóriát különböztetnek meg, az egyik a tízezres diáklétszám alatti, illetve a tízezres diáklétszám fölötti. A MOGYE jelenleg az első csoportba esik, ám a Petru Maior Egyetem bekebelezésével az utóbbi kategóriát fogja gazdagítani, amely számos anyagi és finanszírozási előnnyel járna. A rektor továbbá felhozta az abszorpció melletti érvként, hogy a két egyetem karöltve létre tudna hozni a megyében olyan hiányszakmákat oktató szakokat, mint a kémia, biokémia, biológiai informatika, illetve orvosmérnöki. Ugyanakkor kiemelte a PME tulajdonába tartozó épületeket, amelyekre az orvosinak szüksége lenne gyakorlatokat, kutatásokat bővítendő helyszínként.

„Az orvosi és gyógyszerészeti képzés marad továbbra is az egyetem gerince, a Petru Maior szakjai szatellitje lennének az orvosinak. Ha ez létrejön, a vásárhelyi orvosi egyetem lesz a legnagyobb az országban” – ecseteli terveit a rektor.  Azamfirei ígérete szerint a két egyetem egybeolvadásával egyetlen oktató sem veszíti el az állását, illetve a fizetések és az állami támogatások sem csökkennének.

Szakmai szinten nem mérhető össze a két egyetem

Dr. Szilágyi Tibor, az egyetem volt rektorhelyettese aggodalmát fejezte ki a két tanintézmény közötti tudományos munka és publikált cikkek eltérő számai között. Mint hangsúlyozta, a döntés az orvosi román tagozatának sem kedvezne, hiszen semmiféle szakmai ok nem támasztja alá. Egyébként Szilágyi elmondása szerint a felvilágosultabb román kollégák sem támogatják az ötletet, de leginkább négyszemközt beszélnek erről.  „Nemcsak felszereltségben, anyagiakban, de publikációkban is jobban állunk, mint a Petru Maior” – állítja. Míg a MOGYE 1975-től napjainkig több mint 1300 tudományos cikket közölt, a Petru Maior Egyetem csupán százat. Miként segítené ez az orvosi egyetem fejlődését?” – tette fel a kérdést Szilágyi, és a számok hallatán a közönség soraiban nevetésmorajlás futott végig. Szilágyi Tibor szerint az is problematikus, hogy a „házassággal” megszakadna az 1945-ben I. Mihály király által létrehozott magyar egyetem jogfolytonossága is.

„Nem bízunk már az ígéretekben!”

Ami a rektor ígéreteit illeti, Szilágyi elmondta, hogy sok ígéretet kaptak már, de ezek beváltása rendre elmaradt. „Mintha minden kezdeményezésünkre egy bosszúhadjárat lenne a válasz, ha fél lépést teszünk előre, egyet kell hátrálnunk. Nem bízunk az ígéretekben” – szögezte le. De hozzátette, hogy kormányhatározat szükséges egyetem összeolvasztásához, és tájékoztatták a politikusokat az ügyről, abban reménykedve, hogy készenlétben állnak a megfelelő lépésekkel.

A volt rektorhelyettestől azt is megtudtuk, hogy a műszaki egyetem bevétele ötször kisebb, mint a MOGYE-é, és ennek felét az oktatási minisztériumtól kapják. Az orvosi esetében ez a tétel alig több mint az összbevételek egynegyede. A költségek szerkezete is különböző: a műszaki esetében 73,4%-át teszik ki a bérek, míg a MOGYE-n ez csak 35,7%, ami azt jelenti, hogy utóbbi esetben több marad az oktatási tevékenységre, projektekre.

A magyar oktatók aránya visszaesne

Dr. Szabó Béla, az egyetem oktatója felszólalásában arra tért ki, hogy az etnikai arányok teljes eltolódásától tartanak. Az utóbbi tíz évben a nem is olyan rég még „fele-fele egyetemnek” kikiáltott orvosi vezetősége 29 százalékra szorította vissza a magyar tanárok arányát, a két intézmény egyesítésével ez 18 alá csökkenne – véli Szabó, ez Azamfirei szerint 25%-ra esne vissza.

Megszűnik a jogi hivatkozási alap

Szilágyi utódja, a tavaly megválasztott dr. Nagy Előd is úgy véli, a két egyetem pénzügyi helyzete és történelmi háttere nem sorolhatja a MOGYE-t és a Petru Maiort azonos súlycsoportba. „Technikai elemzést készítettem és terjesztettem be, amelyből az derült ki, hogy a vegyes profilú egyetemek minősítése gyengébb, mint a csak orvos-gyógyszerészeti tanintézményeké. Nagy egyetemmé akarunk válni, de az oktató-diák arányt nem tudjuk ezzel javítani, sőt, romolna, emellett a nemzetközi tanulók aránya is csökkenne, és ez is kedvezőtlenül érintené a minősítést. Nem beszélve arról, hogy a két tanintézet különböző gazdasági helyzetben van, és más a diák-oktató arányszám. Az is tény, hogy nincs hagyománya az egyesülésnek, illetőleg igen kevés a közös teljesítménye a két egyetemnek: közös közlemények 21 esetben születtek, amióta konzorciumot alkot a két tanintézmény” – részletezi Nagy. Bár a bizottság meghallgatta a tanulmány bemutatását, nem érkezett rá reakció, és a döntéshozáskor sem vették figyelembe.

Nagy Előd kiemelte azt a fontos tényt is, hogy bár Azamfirei rektor szerint a tanintézmény nevének megváltozása nem vonja maga után az intézmény jogi státuszának változását, ám mivel a megnevezés módosul, megszűnik a tanügyi törvény hivatkozási alapja, amely név szerint említi a MOGYE-t mint multikulturális egyetemet.

Azamfirei a magyar szakok rektoraként viselkedjen

Dr. Benedek Imre kiemelte a vita fontosságát, úgy véli, minden résztvevő félnek meg kell hallgatni az álláspontját, illetve el kell kezdődjék az érdemi párbeszéd a rektor és a magyar oktatók között ezügyben. „A magyar oktatók elveszítették a bizalmukat a mostani egyetemvezetésben a számos be nem tartott ígéret miatt. Le kell bontani a bizalmatlanság falait, hogy a lehető legjobb döntés születhessék, hogy a soron következő generáció is megtalálja a helyét a patinás egyetemen” – érvelt a kardiológus professzor, akinek édesapja az egyetem megalapítói között volt. Továbbá arra is felhívta a rektor figyelmét, hogy tartsa szem előtt: a román és a magyar szakoknak egyaránt a rektora.

Egyesülési határozat

Lapzártánk után került sor arra a szenátusi ülésre, amelyben szavaznak az összeolvadásról. Az egyesülési határozatban az áll, hogy a MOGYE megőrzi eddigi státusát, jogi személyiségét, adószámát, és Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem (MOGYTM) néven működik tovább. A határozat függeléke kitér az egyesítés feltételeire, a következő időszak felzárkóztatási lépéseire. A  2.2-es pontban szavatolják az egyetem multikulturális jellegének a megőrzését, vagyis a román, magyar és angol nyelvű oktatás jelenlegi formáinak a megtartását. Közismert, hogy ez nem tükrözi a 2011\1-es tanügyi törvény 363-as cikkelyét, amely három romániai egyetemnek– a kolozsvári Babeş-Bolyai mellett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemnek és a MOGYE-nak is – multikulturális státust biztosít, s annak megfelelően önálló magyar tagozatok felállítását írja elő.

Frissítve: Elfogadta szerdai ülésén a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa a MOGYE és a román tannyelvű Petru Maior Egyetem egyesüléséről szóló határozatot. A 2019 őszére tervezett tényleges egyesüléshez az oktatásügyi tárca jóváhagyása is szükséges.

Share Button
Ennyien olvasták: 1149

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.