Központ
2020. szeptember 25. péntek, Eufrozina, Kende

Egyháztörténeti vetélkedő

Pál Piroska november 24, 2017 Társadalom

November 18-án, szombaton 24 csapat mérte össze tudását egyháztörténetből a marossárpataki Adorjáni Károly Általános Iskolában. Négy egyházmegyéből (marosi, maros-mezőségi, görgényi és küküllői) érkeztek diákok, hogy megmérettessenek Luther Márton és Kálvin János életének és munkásságának ismeretéből.

Minden évben nagy lelkesedéssel készülnek erre az alkalomra a vallástanárok diákjaikkal együtt, mivel olyanná lett, mint egy ünnep számukra.

A nap áhítattal indult a marossárpataki templomban. „Erős várunk nékünk az Isten és fegyverünk ellenség ellen” énekeltük lelkesen, mely ének a verseny egyik próbáját is képezte. Bíró János lelkipásztor, katekétikai előadó hirdette az Isten Igéjét a Jakab levelének 1,22-25 alapján. Luther Márton és Kálvin János is belenézett Isten Igéjének tükrébe, és ez cselekvésre indította őket. Rájöttek mindketten, hogy nem mehetnek úgy a dolgok, mint eddig, hanem változtatni kell! A Krisztus Jézusba vetett hit üdvőzit fedezték fel!

A marossárpataki iskolaigazgató, Mózes Sándor úr köszöntötte az egybegyűlt vallástanárokat és diákokat, majd a nap házigazdája, Fazakas Imola vallástanárnő köszöntése következett: „Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsősség most és az örökkévalóságban.” 2Péter3,18. Köszönetét és háláját fejezte ki a marossárpataki gyülekezetnek, vallástanár kollegáknak, akik részt vettek a szervezésben és az iskola igazgatójának.

Lelkiekben megerősödve megkezdődhetett a verseny az iskolában. Mindenik csapatnak el kellett énekelnie hangszerrel vagy anélkül a Református énekeskönyv 254a vagy a 254b változatát. Az énekek meghallgatásával párhuzamosan kézműves tevékenység folyt a csapatok egy részével, ügyes és lelkes helyi pedagógusok vezetésével. Nagy élvezettel próbálhatták ki az Írisz- és a Dekupázs-technikát. Az elméleti megmérettetésben különböző feladatoknak kellett eleget tenni: kérdésekre válaszolni, sorrendbe tenni a szavakat vagy pótolni a hiányzó szavakat, rejtvényt fejteni, a kakukktojást megtalálni és indokolni, ki mondta azt a bizonyos mondatot és milyen körülmények között, az eseményeket időrendi sorrendben felállítani, képet felismerni. Végül helyet kapott a kreativitás is. Egy olyan zászlót kellett készíteni, ami napjainkban ábrázolná a reformációt. A zászlón jelkép, jelmondat kellett legyen, majd el kellett magyarázni, mit jelent az számukra.

A versenyt követően szeretetvendégségre került sor, szendvicset, meleg teát és finom marossárpataki fánkot ettünk. Köszönet mindazoknak,akik ezeket elkészítették és értünk fáradtak.

A nap egyik fénypontja volt, amikor meglátogattuk a falu egyik büszkeségét, a Miholcsa József szobrászművész által készült szoboregyüttest, az úgynevezett Szoborparkot. Az eső is megállt arra az időre. Berekméri Edmond helyi pedagógus tartott egy rövid, de tartalmas beszámolót a Szoborparkról. Elmondta, hogy 2002-ben Miholcsa József felajánlotta a marossárpataki önkormányzatnak, hogy olyan erdélyi fejedelmekből álló szoborcsoportot ajándékoz a településnek, amilyen nincs még a Kárpát-Medencében. Ehhez az önkormányzat és a falu lakosságának támogatását kérte, de nem pénzben, hanem a lovai tartásához szükséges abrakban. A szoborpark részben meg is valósult, hiszen a 2002-ben felavatott, Szent István király-szobor köré már 20 erdélyi fejedelem kőmását állították ki eddig. A szobrász évente két alkotást adományoz a helyi közösségnek. Ünnepekkor a falu népe itt gyűl össze, a szoborparkban.

Ezután újabb kézműves tevékenység következett, majd a templomban a régeni Sófár ifjúsági zenekar koncertjére, együtténeklésre került sor. Felemelő volt együtt dicsőíteni az Urat: „Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat, egyedül Őt imádd!”.

A zsűri nevében Nagy Katalin vallástanár értékelte a versenyzők munkáit. Elmondta, nem volt könnyű dolga a zsűrinek sorrendet felállítani, hiszen minden csapat rendkívül felkészülten érkezett a versenyre. Dicséretben részesültek a következő hét csapat diákjai: a marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola, a makfalvi Weselényi Miklós Általános Iskola, a magyarói Palkó Attila Általános Iskola, a Kend/Balavásári Általános Iskola, a hármasfalusi Weselényi Általános Iskola, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a karácsonyfalvi 1-es Számú Általános Iskola. A III. helyezést a marosvásárhelyi Bernády György Általános Iskola diákjai érték el: Barabás Hanga Abigél, Nagy Zsuzsa, Simon Csenge Alexandra, felkészítő tanár Simon Imola vallástanárnő; a II. helyezést a marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola diákjai: Bálint Izabella, Nagy András, Szövérfi Kinga Boglárka, felkészítő tanár Bodó Irén Edit vallástanárnő; az I. helyt a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola diákjai: Mátyus Evelin, Kovács Dorottya, Sikó Beáta, felkészítő tanár Nagy Ilona vallástanárnő. A szervezők a vallástanároknak és a zsűriző lelkipásztoroknak emléklapot és ajándékot adtak át.

Isten áldása kísérje mindazok életét, akik áldozatot hoztak azért, hogy ez a nap ilyen tartalmas és szép legyen. Isten iránti hálával a szívünkben indultunk haza az eső kíséretében.

Bodó Irén Edit vallástanárnő

Share Button
Ennyien olvasták: 1270

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.