Központ
2020. december 02. szerda, Melinda, Vivien

Életre kelt a mikházi kolostortemplom

Központ augusztus 28, 2014 Társadalom

Életre kelt a mikházi kolostortemplom

mk

Szombaton Mikházán újra életre kelt a történelem. Az idén a római kort bemutató rendezvények, kiállítások, ásatási helyszínek mellett a XVII. században épült kolostortemplomot is megnézhették az érdeklődők. A templom udvarán a Maros Megyei Múzeum és a Teleki Téka munkatársai kis műhelyeket állítottak fel, amelyekben a hajdani ferences szerzetesek tevékenységeit mutatták be a látogatóknak. Volt ötvös, kódexíró, iniciáléfestő, merítettpapír készítő, rózsafüzér-készítő és gyógynövény ismertető is. Az épületet és a hozzá tartozó kriptát a Budapesti Műszaki Egyetem IV. éves építészhallgatói mutatták be.

 

Balogh Edit, Csendes Bernadett, Füsi Zsófia és Bakos Judit Piroska budapesti egyetemisták csuhába öltözve kalauzolták végig az érdeklődő közönséget a templom udvarán, belsejében, karzatán és annak alagsorában, a kriptában. A látogatók megtudták, hogy a mikházi ferences kolostortemplomot a XVII. század harmincas éveinek végétől kezdték el építeni Erdély fejedelme és az országgyűlés engedélyével. A telket Tholdalagi Mihály adományozta azzal a kikötéssel, hogy a templom kriptájába temessék, és a temetkezésre lehetőséget biztosítsanak más erdélyi katolikus nemeseknek is.

Eleinte többnyire bosnyák szerzetesek éltek a kolostorban, de miután ezek konfliktusba keveredtek a magyar szerzetesekkel, a szerzetet fenntartó főurak segítségével az épület a ferencrendiek tulajdonába került. 1666-ban Kájoni János került a kolostor élére, aki kibővíttette az épületet. 1672-ben már iskola is működött a kolostor falai között, ahol a novíciusokat lengyel mesterek tanították. Abban az időben a Lengyelországgal való kapcsolat jelentette az egyedüli lehetőséget a katolikus világgal való érintkezésre.

mk2

Több alkalommal fosztották ki a kolostort

A Rákóczi szabadságharc idején kirabolták a kolostort, de a szerzeteseknek oltalomlevelet eszközöltek ki mindkét viaskodó fél részéről. Fosztogatásra több alkalommal sor került ezután is, mindennek ellenére a XVIII. századi rekatolizáció során a mikházi szerzetesek hatékony missziós feladatokat láttak el, több plébániát alakítottak újjá vagy hoztak létre, és káplánkodtak sok erdélyi főúri családnál.

A II. világháború utáni kommunista időszakban a műemléknek számító templomot és kolostorát elvették a ferences rendtől, és abban elmegyógyintézetet működtetettek. Ez az állapot az 1989-es események után is megmaradt.

A kolostortemplom építéstörténetére vonatkozóan az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány honlapján találunk érdekes információkat:  

„A kolostortemplom helyreállításának előkészítése 2000-ben indult a templom külső homlokzatainál végzett részleges falkutatással. 2002 és 2004 közt több lépcsőben történt meg a templombelső falkutatása is, előkerültek a XVII. századi kifestés felszentelési keresztjei, a mellékoltárok körüli díszek valamint a diadalív XVIII. századi felirata. Utoljára bukkant elő a déli mellékoltár menzája előtt, a padlóba süllyesztve a kolostoralapító Tholdalagi Mihály anyjának, Brenhidai Huszár Mátyásné Harinai Farkas Katalin gazdagon díszített és Erdélyben párját ritkító alakos síremléke 1640-ből, a főoltár előtt pedig Tövisi Bálintit Györgyné Kovacsóczy Katalin sírköve.


Építéstörténet:

A kutatások eredményeképpen a következő vázlatos építéstörténet rajzolódott ki: maga a ferences kolostortemplom hozzávetőleg az 1650–80-as években épült ki több építési fázisban, melyek eredményeképpen alakult ki egy nyugati és északi karzatos, a két nyugati szakasznak megfelelő mélységben háromhajós, a hosszház teljes hosszában északi mellékhajós épület, poligonális szentélyzáródással, melyhez egy-egy vestibulum illetve sekrestye csatlakozik, északról pedig egy a felső szintjein nyolcszögű hasábos toronytest. Az 1635 után felépült első templomnak a falait a ma álló épület nagymértékben megőrizte.

Miután 1661-ben a tatárok pusztításait is megszenvedte, a hagyományok szerint Kájoni János gvardiánsága alatt bővítették az épületeket. Ennek során először körülépítették a korábbi templomot úgy, hogy egy északi mellékhajóval és egy rövid déli mellékhajószakasszal bővüljön, nyugat felé két boltszakasznyit. Az átépítés eredményeként a főhajó terét a mellékhajóktól félköríves árkádnyílások választják el, fölöttük az északi oldalon a keletről számított második és harmadik boltszakaszban egy-egy kisméretű csúcsíves ablakszerű nyílást, a negyedikben és ötödikben félköríves árkádnyílásokat alakítottak ki. A mellékhajókat és karzataikat hevederekkel elválasztott fiókos dongaboltozattal látták el. A bővített templomrész két kapuja rendkívül kvalitásos, az erdélyi emlékanyagban társtalan szerkezetű és részletmegoldású reneszánsz kőfaragómunka. A finom faragású kereteket a hagyományok szerint a falazást végző csapattal együtt jött lengyel kőfaragók készítették.     

A XIII. századból származó keresztelőmedence

A templomban egy talán még az első épületből származó kő keresztelőmedencét őriznek, továbbá a pillérekbe falazva három provinciális barokk és egy empire síremléket: csicsókeresztúri Torma Mihály 1721-ből, Baranyai Katalin 1724-ből és férje, Torma Miklós 1732-ből való illetve báró Bornemissza Rozália és leányai sírkövét. Mintegy tucatnyi feliratos és helyenként faragott díszű sírtábla jelöli a főhajó és a szentély alatt húzódó kripta kamráiba temetett személyek sírjait, köztük találjuk a Baranyai, Bartsai, Bornemisza, gyalakuti és szárhegyi Lázár, királyhalmi Petki, Zichy családokhoz tartozókét. A legkorábbi sírkő Wesselényi Boldizsár főispán, emlékére készült, 1640-ben.”

A Mikházára látogatóknak élmény volt a kolostortemplomban lenni, részévé válni az életre keltett történelemnek. Az udvaron dolgozó, korhű szerzetes ruhába bújt szervezők, munkatársak látványa, a régi zenét játszó együttesek muzsikája és az épület impozáns szépsége valóban olyan hangulatot idéztek, mintha az időben tért volna vissza az ember.


Share Button
Ennyien olvasták: 783

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.