Központ
2020. szeptember 23. szerda, Tekla, Líviusz

Erdélyiek is tisztelegtek a Horthy család emléke előtt

Nemes Gyula szeptember 17, 2018 Társadalom

A Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Országos Törzsének egy csoportja szeptember 2-án részt vett a Kenderes Város Önkormányzata és a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány által szervezett Horthy Emléknapon. Ez alkalommal az erdélyi törzsszékek kopjafát lepleztek le vitéz lófő Kovács György Antal emlékére a Horthy-kripta mellett. Régenszék képviselői vitéz nagybányai Horthy István (1902–1942) kormányzó-helyettes, repülő főhadnagy mellszobrát koszorúzták meg a kenderesi Horthy-kastély parkjában.

Erdélyi vitézek egy csoportja – csíkszéki, udvarhelyszéki, bardóc-miklósvárszéki és régenszéki tagokkal – látogatott Magyarországra augusztus 31. és szeptember 4. között felkeresve olyan helyeket, ahol a Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Országos Törzse előző években emléktáblákat helyezett el. Az anyaországba vezető úton a kirándulók a bánffyhunyadi református templomba is betértek, amelyről megtudták, hogy még az Árpád-korban épült, kazettás mennyezete pedig két részben a 18. század folyamán készült. Szép szokása a helynek, hogy a konfirmálók szemet gyönyörködtető falvédő varrottasokat ajándékoznak a templomnak, bizonyságtételük alkalmával.

„… gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek”

Szeptember első napján a csoport tagjai a prügyi református templomban – amelyben Móricz Zsigmond, nagy magyar írónk is konfirmált 1891-ben – istentiszteleten vettek részt, majd megkoszorúzták azt az emléktáblát, amelyet a lovagrend 2014-ben helyezett el a torony falára. A templom tornyában halt hősi halált vitéz dr. Lackó László ügyvéd, tartalékos zászlós 1944-ben a II. világháború idején. A magyar hős tiszteletére és emlékére elhelyezett márványtáblánál fia – aki mindössze fél évesen maradt félárván – mondta el Lackó zászlós élettörténetét és elestének körülményeit, majd a dédunoka szavalta el Gyóni Géza Csak egy éjszakára című versét, igen megható, szívszorító módon. Ezt követően az erdélyiek – tokaji állomással – Hajdúnánásra utaztak, ahol szintén koszorúkat helyeztek el egy, a rend által 2016-ben leleplezett emléktáblánál. A márványtábla arra emlékezteti az utókort, hogy az I. világháború idején, amikor a magyar hadak messze földön harcoltak, a románok hadüzenet nélkül támadtak a védtelen Erdélyre. A betörés elől menekülő Csík vármegyeiek egy 3000 fős csoportjának a hajdúnánásiak adtak otthont 1916 kora őszén.

150 éve született Horthy Miklós, Magyarország kormányzója

A következő napon – marosszéki tagokkal kiegészülve – Kenderesre utaztak az erdélyi vitézek. Itt a Horthy-kastély parkjában Régenszék képviselői Horthy István mellszobrát koszorúzták meg, majd a csoport a kastélyt látogatta meg. Ezt követően a kenderesi református templomban vettek részt Istentiszteleten, majd a Horthy mauzóleumhoz vonultak. Itt Horthy István, a Kormányzó unokája, Pádár Lászlóné Kenderes polgármestere és Kovács Sándor magyar országgyűlési képviselő tartottak beszédeket, kiemelve azt, hogy ez alkalommal vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868, Kenderes – 1957, Estoril, újratemetésére 1993-ban került sor Kenderesen) kormányzó születésének 150., a család kenderesi temetésének 25., özv. Horthy Istvánné (szül. gróf Edelsheim Gyulai Ilona) születésének 100. és halálának 5. évfordulója tiszteletére került megszervezésre a Horthy-emléknap. Az ünnepély következő mozzanataként a jelenlévők a kripta melletti tengerész parcellába vonultak át, ahol az erdélyiek által felállított kopjafa leleplezésére került sor. A kopját vitéz lófő Kovács György Antal, a Történelmi Vitézi Rend tengerész csoportjának székkapitánya tiszteletére állították, aki csíkdelnei gyökerekkel rendelkezett.

Vitéz Nagy Gyula altábornagy Budapest ostroma idején halt hősi halált

Kenderes után Szolnok következett, ahol a helyi Tiszti Klubban ebédelt a társaság, és hallgatta meg vitéz Lázár Tibor őrnagy izgalmas előadását az életéről, szolgálatáról, tevékenységéről. Az Erdélyi Történelmi Vitézi Lovagrendnek Magyarország ezen városában is van emléktáblája, amelyet ez alkalommal szintén megkoszorúztak. A táblát vitéz primor szotyori Nagy Gyula (1887, Sepsibesenyő – 1945, Budapest) altábornagy és vitéz primor szotyori Nagy Áron (1887, Sepsibesenyő – 1962, Szolnok) vezérőrnagy tiszteletére emelték.

Az erdélyi vitézek csoportja szeptember 3-án tért haza, útközben meglátogatva Torockót is, Erdély legnyugatibb székely végvárát. Egyes leírások szerint ez Erdély legszebb faluja, úgy a természet által nyújtott környezetének, mint építészetének köszönhetően. A közelmúltban a település az Europa Nostra-díjban részesült. Torockó felújított és fehérre meszelt 19. században, 20. század elején épült házainak, unitárius templomának, néprajzi múzeumának megtekintése, a település fölé emelkedő Székelykő megcsodálása valóban felejthetetlen élmény marad minden odalátogató számára.

Fotók: Budai István Antal

Share Button
Ennyien olvasták: 1681

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.