Központ
2020. szeptember 30. szerda, Jeromos

„Esküszöm, hogy magyarságomat soha meg nem tagadtam!”

Nemes Gyula május 16, 2018 Társadalom

– Vitézavatás Sepsiszentgyörgyön marosszéki és régenszéki résztvevőkkel –

A Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékeinek vitézavatására 2018. április 21-én került sor a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király katolikus templomban. A zsúfolásig megtelt istentiszteleti hajlékba a rend elöljárói után a Magyar Koronaőrök Egyesületének tagjai ünnepélyesen vonultak be a Magyar Szent Korona hű másolatával, akiket a rend nemzetes urai és hölgyei követtek.  A vitézavatáson részt vett v. Hunyadi László főkapitány, v. Lázár Elemér főkapitány-helyettes, erdélyi törzskapitány, v. Máthé Lóránt Pál székelyföldi törzskapitány, v. Kocsis László, észak-erdélyi törzskapitány, v. Béres Ferenc, Magyarország országos törzskapitánya, v. Kerecsen László, v. Szanyó Árpád törzskapitányok és mások, magyarországi rendtagok, valamint több mint 300 erdélyi rendtag. Az ünnepi szentmisét Főtiszteletű Dávid György plébános celebrálta, aki prédikációjában a templom falai közt zajló esemény fontosságára is kitért.

A szentmise után először azokat emelték vitézi rangra, akik már nincsenek az élők sorában. A jelenlévők a nevek hallatán hangosan jelennel feleltek, mire v. Hunyadi László törzskapitány a rend tagjaivá nyilvánította őket. „Én,… esküszöm a Szent Koronára, hogy a vitézi Rend célkitűzéseit, a Rendi Kódex előírásait ismerem, azokat a Rend főkapitánya és a vitézi elöljárók utasításaihoz hűen életem végéig minden körülmények között megtartom. Magyarságomat soha meg nem tagadtam, semmiféle nemzetellenes vagy titkos szervezetnek tagja nem voltam, és nem vagyok. Isten engem úgy segéljen!” – ismételték a vitézjelöltek az eskü szövegét.

Az eskületétel után a vitézjelölteket v. Máthé Lóránt Pál székkapitány név szerint szólította, majd v. Hunyadi László vitézzé ütötte őket. Régenszék részéről v. Vayda Domokos székkapitány és v. Bozsoky-Soós Zoltán hadnagy jelentek meg két jelölttel, Marosszék részéről pedig dr. v. Huszti Orbán Sarolta székkapitány egy jelölttel.

Az ünnepi istentiszteletet és vitézavatást díszebéd követte, amelyen a frissen avatott vitézek átvehették az okleveleiket és vitézi jelvényeiket, kitűzőiket. A bajtársi együttlét során a zenekar katonadalokat játszott, v. Vesztergám Miklós tárogatóművész vitézi témájú zenedarabokat adott elő, valamint több hazafias szavalat hangzott el.

Share Button
Ennyien olvasták: 1180

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.