Központ
2020. szeptember 28. hétfő, Vencel

Mi, székelyek is Európa népe vagyunk!

Pál Piroska augusztus 23, 2019 Társadalom

Május 7-én, hat év pereskedés után európai polgári kezdeményezés indult a nemzeti régiók gazdasági lemaradásának megszüntetéséért, 2020. május 7-ig egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a problémával. Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét, a kezdeményezés kiötlőjét, beterjesztőjét kérdeztük három és fél hónappal az aláírásgyűjtés megkezdése után.

– Milyen problémára nyújtana megoldást a nemzeti régiókkal kapcsolatos polgári kezdeményezés?

– A polgári kezdeményezés szervezőiként nemzeti régió alatt olyan tájegységet értünk, amelyet nemzeti, kulturális, nyelvi, vallási sajátosságok különböztetnek meg a szomszédaitól. Ezek a régiók hozzájárulnak Európa kulturális sokszínűségéhez. Népek hazái. Az itt élő többségi közösségek kollektív önazonosságtudata meghatározza a térség helyzetét, jövőjét, és nem lehet úgy politizálni Európában, hogy ezekre ne legyünk tekintettel. A kohéziós politika nem szolgálhatja egyes tagállamok asszimilációs politikáját, hiszen ezzel sérülne egy alapvető értéke az Európai Uniónak: a kulturális sokszínűsége. Az európai unió kohéziós politikája nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy ezeknek a tájegységeknek az érdekei és az ott élő közösség jövője elválaszthatatlanul összefonódott. A polgári kezdeményezés egy új utat akar nyitni az unió kohéziós politikájának, de az alapszerződések szellemében. Csak akkor teljesíthetők az Európai Unióról szóló szerződések, ha a nemzeti régiókra vonatkozó jogszabály megszűnteti a joghézagokat, és valóban biztosítja a harmonikus gazdasági fejlődést.

– Két és fél hónapja, az online aláírásgyűjtő felület elindulása óta hozzávetőlegesen 18 000 aláírás gyűlt össze. Hogyan értékeli ezt a számot?

– Hajlanék arra, hogy azt mondjam, kevés. Ezzel szemben látni kell, hogy elindult európai szinten egy vita. Egyelőre párszáz ember vesz részt ebben a polgári kezdeményezés közösségi oldalán. A résztvevők száma viszont naponta nő, és a magyarok mellett katalánok, baszkok, spanyolok, görögök, oroszok, románok szólalnak meg ebben a vitában. A nemzeti régiók ügye európai ügy, az unió polgárai látják, érzik, tudják ezt. Bizakodó vagyok, mert először történik meg Európában, hogy egy ilyen átfogó párbeszéd folyjon a kontinens régióiról, a legnagyobb közösségi hálónak köszönhetően. Tény azonban, hogy nem csak politikusok, nem csak szakírók vitatkoznak ezekről a kérdésekről, hanem az Európai Unió polgárai, és ez így van rendjén egy uniós polgári kezdeményezés esetében.

– Ezt a kezdeményezést mindhárom erdélyi magyar politikai párt támogatja, és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel közös sajtótájékoztatót is tartott. Hogyan segítik az aláírásgyűjtés folyamatát ezek a tények?

– A polgári kezdeményezés a közvetlen demokrácia eszköze. Ez azt jelenti, hogy maga az állampolgár közvetlenül érvényesíti az akaratát. Minden embernek az a lehetőség, hogy saját meggyőződése alapján, saját akarata szerint nyilvánuljon meg, az európai nagypolitika fontos kérdéseiben, azaz éljen a közvetlen demokrácia kínálta joggal. A képviseleti vagy közvetett demokrácia a választott testületekben működik. Itt van döntő szerepe a pártoknak, szervezeteknek. Jó, ha ez utóbbiak csatlakoznak, és támogatják a kezdeményezést. Gulyás Gergely miniszter úr, amikor a nyilvánosság előtt aláírta a kezdeményezésünket, az néhány emberben kelthette azt a látszatot, hogy mint köztisztviselő teszi a dolgát, hiszen egy miniszter hivatalos iratot többet is aláír naponta. Csakhogy itt és ekkor nem ez történt. A miniszter úr magyar állampolgárként írta alá a kezdeményezést, hogy egyike legyen azon – remélhetőleg – több százezer magyar állampolgárnak, akik kiállnak az elszakított területek magyarjaiért.

– Sokan a Minority Safepack-kel hasonlítják össze a kezdeményezést. Mivel nyújt többet ez a kezdeményezés, illetve miben tér el attól?

– Ha Európában megkérdeznének embereket arról, hogy ki tartja magát kisebbséginek, senki nem fog igennel válaszolni. Mi, székelyek – de elmondhatják ezt a katalánok, baszkok, bretonok, korzikaiak – az Európai Unió szabad polgárai vagyunk. Egy őshonos nemzeti közösség tagjai, amely egyenrangú Európa bármely nemzetével. Ezt az elvet a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés tételesen meg is fogalmazza. Az ENSZ alapokmánya szerint minden nemzet egyenlő, és ezek nem állíthatók nagyságuk szerint sorrendbe. Egy embernek a méltósága nem kisebb, nem kevesebb attól, hogy egy kisszámú nemzethez tartozik.

– Kérem, fogalmazza meg a lehető legrövidebben, amiért minden magyarnak alá kellene írnia a kezdeményezést?

– Székelyföld őrizze meg több évszázados regionális identitását, maradjon meg székelynek, és ez általában érvényes az elszakított területek magyar többségű régióira, úgy fejlődjenek, úgy gazdagodjanak, népességük úgy növekedjen, hogy közben megmaradjanak magyarnak.

A kezdeményezést itt lehet aláírni.

Share Button
Ennyien olvasták: 2572

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.