Központ
2020. szeptember 28. hétfő, Vencel

Múlt, jelen, jövő egy gazdaegyesület életében

Központ július 16, 2016 Társadalom

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet (RMGE Maros) hosszú és sokszínű múltra tekint vissza, hiszen 1990 márciusában alakult Marosvásárhelyen az Erdélyi Gazdasági Egylet (1844), illetve a két világháború között működő Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet egyik utódszervezeteként.

IMG_0207

Fontossága egyértelmű a Maros megyei magyar gazdatársadalom számára, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy azóta is jól működő és aktív szervezetként van jelen a megyében, Erdélyben, illetve az egész Kárpát-medence területén.

Az egyesület életéről, tevékenységeiről és jövőbeni terveiről Csomós Attilát kérdeztük, aki fáradtságot nem ismerve vezeti és tartja össze a vezetőség segítségével az egyesülethez tartozó 32 gazdakört Maros megye különböző községeiből, ami több mint 1200 személyt foglal magába, illetve ápolja a kapcsolatokat a belföldi és külföldi egyesületekkel, szimpatizánsokkal.

 IMG_0298

Visszatekintés

– Melyek az egyesület fő célkitűzései?

– Az egyesület fennállásának első évtizedében még nem rendelkezett jogi személyiséggel, és a Kolozsváron bejegyzett RMGE önálló gazdasági szervezeteként működött, azonban 2000-ben elnyerte a jogi személyiség státuszát. Felvállaljuk a gazdák érdekképviseletét, érdekvédelmét, nagy hangsúlyt fektetve a gazdák közötti kapcsolatok létesítésére belföldi és külföldi szinten egyaránt, a gazdák és gazdasszonyok, valamint más mezőgazdasági vállalkozók szakmai felkészítésére a mezőgazdasági és állati termékek minőségi és mennyiségi mutatóinak javítása érdekében, egy fenntartható erdélyi magyar gazdatársadalomért. Részben ezekkel segítjük és ösztönözzük az embereket a szülőföldön való megmaradásra.

A kezdet kezdete

– Melyek voltak a jelentősebb sikerek?

– Az RMGE Maros életét két nagyszabású esemény határozta meg, az első a marosvásárhelyi Laposnya utca 23 szám alatt található lakóház megvásárlása az Illyés közalapítvány segítségével, amely azóta is a szervezet székhelye.  Egy másik igen lényeges és említésre méltó momentum a szegedi Progress Alapítvánnyal közösen összeállított Partnership pályázat volt, amely hozzájárult a székház kijavításához és bővítéséhez. Ezen munkálatok függvényében jött létre a marosvásárhelyi Agrárgazdasági Oktatási és Információs Központ, ami lehetőséget biztosít a különböző kulturális és szakmai rendezvények szervezésére, tanfolyamok lebonyolítására.

– Mit foglal magába az egyesület oktatási tevékenysége?

– Úgy gondolom, hogy a szervezet az oktatás által egy űrt tölt be a felnőttképzés terén, hiszen Információs és Oktatási központjának köszönhetően eddig 23 féle mesterséget bizonyító, két romániai minisztérium által fémjelzett tanfolyamot bonyolított le, és több mint 6500 fő számára adott az EU által is elismert diplomát, ami nélkülözhetetlen a pályázati támogatások elnyerése érdekében.

Tehát az RMGE Maros Oktatási központjára nagy szüksége van a magyar gazdatársadalomnak, hiszen lehetőséget biztosít a fiatal vagy akár az idősebb generáció számára, hogy elvégezzenek olyan tanfolyamokat, olyan formában, ami mellett még marad idejük a gazdaságuk vezetésére is, mindezt magas minőséggel ellátva, kiválóan felkészült szakmai előadókkal karöltve.

IMG_0907

– Milyen más jelentős esemény történt az elmúlt évek során az egyesület életében?

– Az egyik legrangosabb kihívást és megnyilvánulást talán a Budapesten, 2015 szeptemberében megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra (OMÉK) való meghívás és részvétel volt, ahol több mint 25 kézműves, feldolgozó és termelő portékáit sikerült kivinni az anyaországba az egyesület által, és ahol több napon keresztül kerültek bemutatásra a Kárpát-medencei gazdaegyesületek részére biztosított standon, elnyerve a „bőség” standja címet. Többek között bemutatásra került a hagyományos hústerméket előállító Petry cég, a gyümölcsleveket előállító Vitafruct Ribes Kft., a gyógynövénykivonatokat készítő Zillmann Zsuzsa termékei, a szászrégeni termesztő, Demeter Ferenc elrakott spárgái, a vámosgálfalvi borászat, a méhész Dán József és Szakács András Zoltán, a nemezelő Starmüller Csontos Katalin, vagy a mezőfelei kézimunka és fonatok elismert mestere, Lázár Éva alkotásai.

– Milyen távlati céljai vannak az egyesületnek? Hogyan tovább?

– Rengeteg cél van, elsősorban a meglévő gazdakörök támogatása, fejlesztése, továbbá minél több új létesítése a megyében, az esetleges nem működők újraélesztése, mindezeket jogi személyiségekkel felruházva. Továbbá szeretnénk biztosítani a heti 20 órás Vállakozásfejlesztési Központ fennmaradását és működését.

Ezenkívül farmerképző tanfolyamok elindítása. Folytatni szeretnénk az EMGESZ (Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége) és a LAPAR munkálataiban való részvételt, biztosítva ezáltal a gazdák számára az érdekvédelmet. Továbbra is fenntartjuk és ápoljuk a kapcsolatot a belföldi és külföldi agráregyesületekkel, a magyarországi Nemzeti Agrárkamarával, illetve a magyarországi Földművelésügyi Minisztériummal, elsősorban a mezőgazdasági termékek feldolgozása és értékesítése érdekében, az erdélyi, azaz a Maros megyei kis és nagytermelők számára.

– Mi a titka annak, hogy ennyi év után még mindig teljes erőbedobással, kitartással és hatalmas erővel képes tenni a gazdatársadalom, a 32 gazdakörbe tömörülő gazdák érdekében?

– Mindig is szívügyem volt a kistermelők, gazdák, falun élők megélhetésének a támogatása. Még mielőtt az RMGE Maros újraszerveződött volna, már akkor is foglalkoztam a háztáji gazdaságokkal, mindig is fontosnak tartottam azt, hogy továbbadjam a megszerzett tudást és tapasztalatot, illetve megteremtsen a gazdák közötti kapcsolattartást.

Timár Tímea

Share Button
Ennyien olvasták: 1122

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.