Központ
2020. szeptember 28. hétfő, Vencel

Nemzetközi ösztöndíjban részesülhetnek a tehetséges erdélyiek

Pál Piroska március 19, 2018 Társadalom

Székely Előfutár Ösztöndíj 2018

Az amerikai központtal bejegyzett, nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség) idén is meghirdette a Székely Előfutár Ösztöndíj pályázatát a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában céljából. A sikeresen pályázók akár ezer dollár értékű pénzösszegben is részesülhetnek. A leadási határidőig még 2 hónap áll a pályázók rendelkezésére.

„Székelyföld és Erdély sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomban elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. Jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a Székelyföld és Erdély sokszorosan megérdemelt jövője” – írja az nemkormányzati és apolitikus alapítvány a felhívásban.

Új lendület a kutatáshoz

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet‐ és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az Alapítvány Kuratóriuma különös érdeklődést jelez a következőkben: a székelyföldi és erdélyi gazdasági fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás; sikerek és hagyományok a történelmi Erdélyben, helyi hagyományokat folytató és megújító művészetek, elkötelezettség a kisebbségi anyanyelvű oktatásnak.

Az idén 6-8 ösztöndíjat osztanak ki

A közleményből azt is megtudtuk, hogy a Székely Előfutár Ösztöndíj támogatás teljes összege nyertes pályázónként maximum 1000 amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 Székely Előfutár Ösztöndíj kiadását tervezi ebben az évben. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerteseknek: az első egyharmad rész átvétele a pályázó elismerését és a pályázati munka megkezdését szolgálja. A további sikerhez kitartó és célirányos alkotó munka vezet. Az ösztöndíj további kb. kétharmad részét a pályázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az elkészült, referált vagy zsűrizett közlésre alkalmas munkát másolatban eljuttatta az alapítványhoz. Az alapítvány ehhez mellékelve elfogadó levelet kér, mely az eredményeket közlésre alkalmasnak ítéli. Az eredményesség elbírálásának benyújtására és a támogatás utalására félévenként van alkalom. A teljesítést a benyújtott eredmények alapján az alapítvány saját hatáskörében egyénileg dönti el. Az ösztöndíjasok egyik korábbi évfolyamában a sikeres publikálás és ezzel teljesítés aránya meghaladta az 50%-ot.

Alkalmassági követelmények

Fontos részlet, hogy kizárólag székelyföldi, illetve erdélyi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjban. Egyetemre felvett hallgató, vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vesz részt. Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában. Továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége, tandíj fedezésére azonban pályázni nem lehet. A következő hónapokban többször Erdélyben tartózkodik, mert az esetleges ösztöndíjátutalás kizárólag ott vehető fel. Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld és Erdély területén élő nemzetiségtől.

Pályázat  leadása

Székely Előfutár Ösztöndíj pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni: jelentkezési formanyomtatvány; Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz; tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal); írásos támogató nyilatkozat a választott tanácsadótól; egy vagy több ajánlólevél kíséretében a jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől, illetve iskolai bizonyítványok másolata is szükséges az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem). Jelentkezési határidő: 2018. május 15., éjfél.

A pályázatot e-mailen keresztül kell beadni pdf formátumban, és a 10 Mbyte méretet nem meghaladva. A jelentkezési formanyomtatvány és a pályázat benyújtási útmutató letölthető az internetről a https://forerunnerfederation.org/ oldalon.  Beküldési email cím: ffapplications@gmail.com. Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül.

Értékelés 

Az alapítvány Nemzetközi Ösztöndíj Tanácsa a jelentkezők közül a legjobbakat az írásos pályamunkák alapján választja ki. Az elbírálás szempontjai: a pályázó felkészültsége, tanácsadó és kutatási környezet, kutatás színvonala és várható eredménye, székelyföldi és erdélyi társadalmi hatás és nemzetközi versenyképesség. A döntőbe jutott pályázók és tanácsadóik telefonos/Skype-interjún vesznek részt. Ezt követően az Ösztöndíj Tanács javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki a Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.

Hagyomány és tehetséggondozás

A Székely Előfutár Alapítvány ‐ a nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség) tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró tudományok és nagyhatású művészetek területén. A regionális fejlődés támogatásával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért, a kisebbségi hagyományok megbecsüléséért és kulturális sokszínűségért.

Share Button
Ennyien olvasták: 604

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.