Központ
2020. szeptember 29. kedd, Mihály

„Petőfi ma marginalizált figura lenne a magyar közéletben”

Nemes Gyula március 26, 2018 Társadalom

Milyen a jó vezető?

Szombaton negyedik alkalommal került sor lelkész-gondnoki találkozóra a Maros-Mezőségi Református Egyházmegyében.  Az Udvarfalván megtartott eseményen az áhítatot Nyíri Hunor mezőbándi lelkész tartotta, majd Jakab István esperes Domahídi Béla mezőbergenyei református lelkész gondolatait tolmácsolta azzal kapcsolatban, hogy milyen is kell legyen egy jó vezetőtisztséget betöltő személy, vagy egy rátermett főnök. A következő sorokban Domahidi Béla előadásából közlünk olyan részleteket, amelyek nem csak az egyház berkein belül, de a világi életben is érvényesek, találóak lehetnek.

A mezőbergenyei lelkész előadásának már legelején leszögezi, hogy meglátása szerint a vezetés nem azonos az uralkodással, a mások feletti kontroll gyakorlásával. Mindezek a vezetésnek eltorzult, beteges formái, a hatalmat gyakorló személy túlkapásai, és valamiképpen közük van a megfélemlítés módszeréhez. Egyházi tiszt- és tisztségviselők sem mentesek ettől a kísértéstől. Vezetőkre azonban szükség van, ez társadalmi igény, sőt bibliai igazság. A rend, a hatékony munkálkodás, a közösség védelme miatt.

Abszolút jó vezető azonban nincs! Mint ahogy abszolút megfelelő öltözet sincsen. Függ a helyzettől, a csoporttól, korszellemtől, elvárásoktól. Például Petőfi a maga radikalizmusával ma talán szélsőségesnek bélyegzett, marginalizált figura lenne a magyar közéletben. Régi, tekintélyes igehirdetők, akik nagy hatással voltak az egyház megújulására, lehet, hogy manapság, a gazdasági szemlélet egyeduralma idején nem nagyon találnák helyüket az egyházban. De lássuk, mi kívántatik meg manapság egy vezetőtől? Domahidi Béla tiszteletes 20 kritériumot fogalmaz meg ezzel kapcsolatban:

1) jó kommunikációs és együttmunkálkodási készség

Nagy dumája van, szoktuk mondani, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a vezetéssel megbízott személy képes legyen világosan megfogalmazni célokat, feladatokat, megosztani a lényeges tudnivalókat, nyíltan megbeszélni a problémákat. Hajlandó legyen az egyeztetésre, mások véleményének és a visszajelzéseknek a meghallgatására. Ugyanakkor legyen kész a csapatmunkára.

2) jártasság, kompetencia

Ez elsősorban szakmai körökben fontos. Így mondjuk: a főnöktől elvárjuk, hogy profi legyen. Nem bíznánk rá egy vakbéloperációt egy olyan orvosra, aki még nem látott szikét, de a transzplantációs intézet vezető főorvosa nem biztos, hogy jó gondnok lesz egy gyülekezetben. Lehet, valaki jó szakember, de csapnivaló vezető.

3) szervezőkészség

Tudjon embereket mozgósítani, stratégiákat kidolgozni, az emberi erőforrással jól gazdálkodni.

4) önismeret, önfegyelem

Fontos, hogy a vezető ismerje saját erősségeit és gyengeségeit, belső motivációját. Így tud vigyázni arra, hogy kijelentéseiben, döntéseiben ne saját sérelmei, frusztrációi, vagy elfojtott vágyai kerüljenek előtérbe.

5) konfliktuskezelés

Egy közösségben óhatatlanul adódnak félreértések, megkülönbözések, viták. Ilyen esetben a vezető személy lelki, hitbeli tisztánlátására, higgadtságára, a személyeket illetően pártatlan, az ügyet illetően elkötelezett hozzáállására van szükség.

6) talpraesettség

Sok nehéz, váratlan kihívással szembesülhet egy vezető. A sportolók edzik magukat, hogy a váratlan helyzetek ne okozzanak komolyabb sérüléseket. Jelen esetben a lelki fittség az, ami segíthet nehéz feladatokat megoldani, helyzeteket kezelni.

7) nyitottság az újra, megújulásra

Az értékek őrzése és újak befogadásának a helyes egyensúlya ez.

8) átfogó szemlélet

Előrelátás, az összefüggések jó felismerése, a következmények felmérése, tervek megfogalmazása.

9) őszinteség, közvetlenség

A régi időkben a vezetőket nem lehetett kérdezni, nem tartoztak felelettel. Bár társadalmunkban a vezető még mindig az erős ember, aki soha nem téved, akinek mindig igaza kell legyen, mégis valójában az őszinteség nagyon fontos vezetői kvalitás. A bátorság jele!

10) határozottság

Jó, ha a vezető óvatos és megfontolt hozzáállásában, nyilatkozataiban, de vannak helyzetek, amikor radikálisan állást kell foglalnia. Ilyen kiállásra van szükség akkor is, ha valakit bántanak, megaláznak, megrágalmaznak a közösségen belül. Egy jó vezető ezt soha nem tolerálhatja.

 

A vezető legyen azonos önmagával, szavaival, elveivel!

 

11) motiváló, meggyőző erő

Nem manipulációról, nem hátsó szándékkal véghezvitt befolyásolásról van szó, hanem arról a képességről, hogy tudjon lelkesíteni másokat a jóra, segíteni másoknak abban, hogy új felismerésekre tegyenek szert, átértékeljék küldetésüket, meglássák a szépet a munkájukban.

12) empátia, megértés, szeretet

A főnök sok esetben hajlamos csak a maga helyzetéből nézni, megítélni másokat. Ez helytelen!

13) bölcsesség

Bölcs vezető az, aki felhasználja tapasztalatait, aki ismeri az időket és alkalmakat, a cselekvését és a visszavonulásét is. A bölcs ember értékeli a mások munkáját, nem értékeli túl saját szerepét, és tudomásul veszi a változásokat.

14) bizalomteremtés

De bizalmatlan, gyanakvó légkörben nem lehet dolgozni. A bizalom lelkesítő erő a feladatok végzésében. Egy jó vezető tudja, mit kire lehet rábízni, és nem csupán saját akaratát érvényesíti, hanem a rá bízott közösség együttes energiáját fordítja a cél elérésére.

15) hit

Kapcsolat Istennel. Ez csak jó hatással lehet egy vezető tevékenységére. Kérdés: lehet-e alkalmazni a hit szempontjait minden helyzetben? Úgy tűnik, még az egyházban sem.

16) hitelesség

A vezető legyen azonos önmagával, szavaival, elveivel!

17) korrektség

A vezető nem várhat el másoktól olyat, amit ő sem vállalna!  Egyenes beszédeiben, ígéreteiben, tisztességesen, méltányosan bánik mindenkivel. Azokkal is, akik talán ellene szavaztak. Nem személyválogató!

18) felelősség

Egy magára valamit is adó vezető felelősséget vállal a rábízottakért!

19) tisztelet

Az a vezető, aki megbecsülésre tart igényt, megbecsül másokat: a tisztelet légkörét teremti meg. Aki másokat tisztel, tiszteletet vív ki. Nem a cinkosságra alapoz, hanem a nyílt emberi kapcsolatokra.

20) türelem, kitartás

A vezető nem borulhat ki könnyen. Eltűri a vezetési köréhez tartozók gyengeségeit, türelemmel inti őket a jobbítás szándékával.

Share Button
Ennyien olvasták: 1059

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.