Központ
2020. szeptember 21. hétfő, Máté, Mirella

Történészkonferencia Gernyeszeg 700 éves „születésnapján”

Nemes Gyula augusztus 5, 2019 Társadalom

Gernyeszeg első írásos említésének 700 éves évfordulója alkalmából négynapos rendezvénysorozatra került sor a községben Történelmi Kulturális Napok néven. Ennek részeként július 19-én történészkonferenciának adott otthont a helyi Teleki-kastély. A fórumon nyolc előadás hangzott el Gernyeszegről és szoros környékéről, valamint a Teleki családról.

Gernyeszeget egy 1319-ben kiadott okirat említi először, ami viszont nem azt jelenti, hogy akkor keletkezett a település, hanem csak annyit, hogy ez az első írott forrás, ami eddig a történészek kezébe került, és amely hivatkozik egy Knezeg nevű lakott területre. A település életében fontos szerepet töltöttek be a nemes patrónus családok (Erdélyi, Teleki).

A konferencián részt vevő népes közönséget dr. Kálmán Attila szervező, Novák Csaba Zoltán szenátor és gr. Teleki Kálmán házigazda köszöntötte. Ezt követően dr. K. Weisz Szidónia, Gernyeszeg szülötte tartott előadást Dicsőség, bukás, mindennapok. A gernyeszegi uradalom a 15-16. században cím alatt, kiemelve a somkeréki Erdélyi család tevékenységének fontosságát a település történetében. Az Erdélyi család idejében Gernyeszeg erdélyi – sőt még tágabb szintű – eseményekhez is kötődött. Az általuk épített gernyeszegi várat 1477-ben említi egy okirat, de a családnak udvarháza és más épületei is voltak, és a helyi templom építését is hathatósan támogatták.

Diamantstein György, a helyi iskola tanára, a gernyeszegi iskola történetét vázolta előadásában, amelyből kiderült, hogy a Telekiek házitanítóinak neve már 1680-ból ismert, és 1750-től a helyi falusi tanítók névsora is köztudott. Az első kimondottan iskolaépületet gr. Teleki Domokos építette, addig a tanítás különböző épületekben elhelyezett „classisban” zajlott. 1882-ben nyílt meg a helyi óvoda és 1930-ban tanítói lakás épült. Szerencsés módon megmaradt az utókornak egy „egérrágta” iskolaszabályzat, amelyből részeket ismertetett az előadó.

A gernyeszegi kastély hajdani könyvtárának több könyvét őrzik a Teleki Tékában

Lázok Klára, a Teleki Téka ügyvezetője azokról a könyvekről beszélt, amelyek 1945 előtt a gernyeszegi kastély könyvtárában voltak. Az 1945-ben háborús körülmények közt tönkretett, feldúlt könyvtár maradványainak egy része a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium könyvtárába került, 1948-ban pedig a Teleki Téka kapott ajándékba a Teleki családtól több mint 1000 könyvet ebből az állományból.

Nemes Gyula helytörténész báró Apor Károly életét, pályafutását és sokrétű tevékenységét mutatta be vetítettképes előadásában, majd annak a tófalvi pernek vázolta az előzményeit, lezajlását és végkimenetelét, amely a maga idejében nem csak az Osztrák-Magyar Monarchiában, de a Kárpátokon túl újonnan alakult Román Királyságban is „nagy port kavart”, és amelynek kihatásai mai napig érezhetőek.

Egy nagy régészeti értékű tárgyat a kastély parkjában találtak véletlenszerűen

Dr. Fábián István egyetemi tanár Eltűnve és felfedezve: régészeti leletek a gróf Teleki Domokos gyűjteményből címmel tartott előadást. Az előadáson résztvevők három olyan régészeti tárggyal ismerkedhettek meg – egyik közülük véletlenszerűen került elő a gernyeszegi kastély parkjában, és ma az épület bejáratánál csodálható meg –, amelyek különböző okokból egy időre eltűntek a régészek látóköréből, de aztán újra előkerültek és tudomás van hollétükről.  A konferencia első része emlékoszlop leleplezéssel zárult a közeli községi parkban.

Az előadások második „felvonását” dr. Kálmán Attila kezdte, aki gr. Teleki Domokos két világháború közötti hétköznapjait mutatta be, amelyből az derült ki, hogy a gróf jelentős népnevelő, sport- és társasági ember volt. Abban az időben a vívás nagy mestereként tartották számon, aki Santellini tanítványa volt, és aki részt vett szinte minden vívóakadémián, vívóversenyen. A társadalmi élet egyik jelentős személyiségeként részt vett hivatalos fogadásokon, ebédeken, vacsorákon is a Kormányzó és gr. Bethlen István társaságában. Közéleti téren tudományos tevékenységet fejtett ki, népnevelő előadásokat tartott, például a Kemény Zsigmond Társaság eseményein.

Hajdu Zoltán történelem szakos tanár, szülőfaluja Körtvélyfája történetét ismertette röviden vetítettképes előadásában, kitérve olyan részletekre is, mint a település első írásos említése, elhelyezkedése, a szomszédos falvakkal való viszonya. Az érdeklődő közönség megtudhatta például azt is, hogy a település területe hajdan Petele egy „praediuma” volt és a kialakuló falu első lakójának „körtvélyfájáról” kapta az elnevezését.

A hangsúly a helytörténeti kutatások ismertetésén volt

Kovács Gyöngyvér a Gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola magyar szakos tanárnője Gernyeszegi nevek cím alatt tartott előadást, majd Ludvig Daniella: Erdélyi Odisszea – a Teleki-ikrek története című könyvének bemutatására került sor.

Dr. Kálmán Attilát, a konferencia egyik szervezőjét arra kértük, beszéljen arról, hogyan sikerült megszervezni az eseményt, milyen témakörökbe kértek fel előadókat és milyen volt az érdeklődés: „A Teleki Kastély Egyesület tervei között szerepelt egy olyan konferencia szervezése, amelynek a témája a Kastélyok és lakóik világa. Az idén szervezett konferencia, amely immár a harmadik, különleges volt. A téma idén kapcsolódott a Gernyeszegen zajló ünnepségekhez. A konferencián tehát az elmúlt 700 év történetéből mutatott be mozzanatokat a nyolc előadó. Hangsúlyt fektettünk a helytörténettel foglalkozókra, hiszen elsősorban ők azok, akik legjobban ismerik településeik történetét, ugyanakkor hangot is szerettünk volna adni azoknak a történészeknek, kutatóknak, tanároknak, akiknek esetleg nem adatik meg, hogy kutatásaik széles körben ismertt váljanak. Nem csak Gernyeszeg, hanem a környező települések történetére is kíváncsiak voltunk, így tehát voltak olyan előadások, amelyek Gernyeszeg, Körtvélyfája, Tófalva, Sáromberke történetével is foglalkoztak. A konferencia egyik fénypontja pedig egy könyvbemutató volt, amelyen Ludvig Daniella beszélt a tavaly megjelent könyvéről. Az érdeklődés minden elvárást felülmúlt. Személyesen nem vártam ekkora jelenlétre. Ötven és nyolcvan résztvevő volt jelen és tartott ki a konferencia kezdetétől egészen a végéig, ez kb. öt órát jelentett. Minden korosztály képviseltette magát. Voltak marosvásárhelyiek, de nagy örömünkre főleg a gernyeszegiek és a környékbeliek jöttek el” – mondta el lapunknak Kálmán Attila.

Share Button
Ennyien olvasták: 1496

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.