Központ
2020. szeptember 29. kedd, Mihály

Tanár úr kérem…

Molnár Tibor november 5, 2018 Humor

Döbbenetes dolgok derülnek ki a romániai pedagógustársadalomról az Oktatás a demokráciáért a romániai iskolákban (Educație pentru democrație în școlile din România) nevet viselő, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) munkatársai által végzett friss kutatásából, melynek készítői 1427 oktatót interjúvoltak meg: például az, hogy a hazai oktatók közel fele diktatúra- és halálbüntipárti, és úgy gondolja, hogy a homoszexualitás elfogadhatatlan, így nem csoda, hogy a kutatás végkövetkeztetései sem valami optimisták. Ezek szerint aggodalomra ad okot, hogy a hazai oktatók jelentős arányban nem támogatják a jelenlegi demokratikus rendszert, és igen alacsony a toleranciaszintjük a különböző társadalmi csoportokkal szemben. Tíz oktatóból nyolc szegregálná a roma diákokat, és az is beszédes adat, hogy a tanárok közül többen gondolják úgy, hogy Ion Antonescu marsallnak pozitív szerepe volt az ország történelmében, mint ahány szerint negatív. (Az, hogy a romániai zsidók deportálását orkesztráló Antonescuról hogyan vélekednek a pedagógusok, a szakosodásuktól is függ: a vallás- és romántanárokban inkább él pozitív kép róla, mint a zenét, rajzot vagy társadalomtudományokat tanítókban.)

Miközben a pedagógusok 87 százaléka véli úgy, hogy Románia számára a demokrácia egy jó vagy nagyon jó opció, egy másik kérdésnél már 45% diktatúrapártinak mutatkozik: azt is jónak tartanák, ha Romániát egy, a parlament hatáskörét megnyirbáló, a választási rendszert korlátozó politikus vezetné. A megkérdezettek 14 százaléka azt is örvendetesnek tartaná, ha az ország kilépne az Európai Unióból, ugyanennyien fogadnák el a katonai diktatúrát, és alig kevesebben (11%) egy politikai pártok és választások nélküli, egyházuralta rezsimet. Ami ennél is megdöbbentőbb: ezeket a válaszokat főleg a fiatal, 35 év alatti oktatók adták!

Sokatmondó az is, hogy milyen intézményekben bíznak leginkább a hazai pedagógusok: a katonaságban (79%), az egyházban (62%) és a rendőrségben (59%). Csupán 8 százalék szavaz bizalmat a politikai pártoknak, 15% a parlamentnek és 19% a kormánynak. De a java csak ezután következik: a romániai oktatók több mint fele, egész pontosan 59%-a elutasító magatartást tanúsít a drogfogyasztók, 54%-uk az alkoholisták, 43%-uk pedig a romákkal szemben. A következő negatívan megítélt társadalmi kategória a homoszexuálisoké: az oktatók 38%-a viszonyul negatívan hozzájuk, 34% a más nyelvet beszélőket (többek között minket, magyarokat is), 33% pedig azokat a párokat is elutasítja, akik nincsenek összeházasodva.

Valamelyest „megnyugtató”, hogy a városi tanárok elfogadóbbak a bevándorlókkal, más etnikumúakkal szemben, mint vidéken oktató társaik. Továbbá, 86%-uk gondolja azt, hogy rossz a családon belüli erőszak, ugyanakkor a gyerekverést csupán 68%-uk utasítja el. Az öngyilkosságot 67, a halálbüntetést 59 százalékuk tartja elfogadhatatlannak, viszont 9% a válásról, illetve 10% a házasság előtti szexuális együttlétről is ugyanígy gondolkodik.

A szakmájukra vonatkozóan is meglepő nézeteket vallanak a romániai pedagógusok: úgy vélik, hogy a hazai oktatási rendszer jobb, mint a nyugati. Igaz, ez a felsőbbrendű hozzáállás régiónként változik: míg az ország középső részén csak 25 százalékuk vélekedik így, addig Olténiában és Bukarestben a többség ezt vallja.

Kérdés, hogy a felmérés adatai mennyire reprezentatívak a hazai magyar tanügyi káderekre nézve; valószínűleg semennyire, hiszen a közvélemény-kutatók általában nem szoktak kínosan vigyázni arra, hogy a kisebbségek is számarányuknak megfelelően szerepeljenek a vizsgált populációkban, így a fenti kimutatásban is legfeljebb a régiónkénti bontások mérvadóak, többé-kevésbé. Azt viszont melegen ajánljuk nekik, hogy egy következő hasonló felmérésben a „cei șapte ani de acasă” kérdéskört is vizsgálják, mert vásárhelyi tanár ismerősök mesélik, hogy még a város elitebb líceumaiban is egyes kollégák bizony meglehetősen ápolatlanok, nem túl kellemes illatúak, az összepiszkított vécét nem húzzák le maguk után, megkönnyebbülés után nem mosnak kezet, meg egyéb hasonló gusztustalanságokat művelnek.

Egy olyan, a diákok körében végzett felmérés adatait is szívesen megnéznénk, hogy tanáraik milyen mértékben alkalmazzák még ma is a régi (egyébként anno jól bevált) makarenkói módszereket, hiszen erre vonatkozó tanulmány nincs; már az is csak elvétve kerül be az ötórás hírekbe, ha a diák molesztálja fizikálisan a tanárát, mivel már annak sincs különösebb hírértéke (lásd: régebb a tanárok maguktól adták le a tananyagot, manapság úgy kell kiverni belőlük).

Apropó, Makarenko bácsi (aki egy ízben egyenesen az írógépét vágta egyik zsidózó tanulója fejéhez, majd a székével támadt rá, de szerencsére lefogták, mielőtt nagyobb baj lett volna a dologból) – végezetül hadd említsük meg néhány egykori követőjét az egyik marosvásárhelyi iskolából, természetesen az intézmény megnevezése, nevek és a teljesség igénye nélkül:

  • a matektanárt, aki ugyan soha nem csapott meg, de a renitenskedő diákot bevágta a katedra alá, hogy csak úgy nyekkent, ahol aztán óra végéig tippelgethettük, hogy vajon hány napja mosott lábat utoljára
  • a törcitanárt, aki a nagy elődhöz hasonlóan szintén székkel fegyelmezett, amikor nagyon feltoltuk a cukorkáját, a táblába verte a fejünket többször egymás után, ha a tábla elé akasztott világtérképen Észak-Amerikában vagy Japán környékén kezdtük keresni Madagaszkárt, és még a lányokat is úgy vágta olykor nyakszirten, olyan buldózeresen, hogy az ajtóig repült a kordelucájuk
  • a magyartanárt, aki addig tartott a katedra mellett félguggoló-állásban, felemelt sarkakkal és feltartott kezekkel, amíg reszketni kezdtünk, vagy már ki se kérezkedtünk pisilni
  • a tornatanárnőt, aki apró kezecskéjével olyan sistergős pofot tudott lekeverni, villámgyorsan és kivédhetetlenül, hogy utána tíz percig az iskolacsengőt véltük hallani fél füllel, és még a kosárpalánkot se találtuk el a labdával

Az egyetlen rejtély csak az, hogy vajon miért esik jól ezeket felidézni?

Share Button
Ennyien olvasták: 865

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.