Központ
2020. december 02. szerda, Melinda, Vivien

A lovagi erények ápolói Maros megyében

Központ július 10, 2014 Kávé mellé

A lovagi erények ápolói Maros megyében

„Valósággal igaz vagyok e testvéri közösség iránt”

lo

A Szent György Lovagrend statútumát 1326. április 24-én véglegesítették Visegrádban Károly Róbert király, Boleszló esztergomi érsek és a magyar püspökség jelenlétében. Ez a legrégebbi magyarországi alapítású világi lovagrend. A rend megalapítása óta fennáll, a kommunista rendszerbeli nyugvásából 1990-ben szervezték újjá a 20. századvégi követelményeknek megfelelően. A Székelyföldi Priorátus 2004-ben alakult meg. Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános-költőt, a lovagrend tagját arról kérdeztük, ki lehet tagja a rendnek, milyen feltételek mellett és milyen tevékenységet fejtenek ki.

 

A rendszerváltás után újra életre keltett visegrádi alapítású és központú Szent György Lovagrend a karitatív tevékenységet, a nemzeti-, katonai hagyományok őrzését, a Kárpát-medencében élő magyarság múltjának kutatását és megismertetését tűzte ki célul. Feladatának tartja a magyar-magyar kapcsolatok ápolását, a történelmi ismeretek gyarapítását, a magyar identitástudat erősítését. Ezért szervezte meg 1993-tól évenkénti rendszerességgel a Középkori Akadémiát, majd ennek jogutódját, a Szent György Lovagrend Nyári Egyetemét előbb csak a határon túli magyarok, majd a külhoni és honi magyarok számára. Az ezredforduló körüli években egyre erőteljesebben fogalmazódott meg az igény, hogy a Székelyföldön is priorátust hozzanak létre. A Székelyföldi Priorátus hivatalos megalakulására 2004-ben került sor csíkszeredai központtal. Mellette jött létre 2006-ban Marosvásárhelyen az Erdélyi Priorátus.


Erdélyi Nagypriorátusok

2009-től a Székelyföldi a Dél-Erdélyi-, az Erdélyi az Észak-Erdélyi Nagypriorátus megnevezést fogadta el. Az Észak-Erdélyi Nagypriorátus lovagjai, lovagdámái a jelenben a következők: dr. Makkai Gergely nagyprior, Erdei Doloczki István partiumi prior, Nagy Géza marosszéki prior, Baricz Lajos, dr. Bálint István, Berekméri Melinda, Boga Ferenc, Gönczy Gábor, Hegyi László, Kovrig Zoltán, Nagy László, dr. Nagy Örs, Novák József, dr. Puskás Attila, Schmidt Mária, Sebestyén Péter, Sófalvi Szabolcs, Tóth Géza Ivor, Varga Péter. (Forrás: Bárdos István – Abrudbányai Sándor (szerk.): A Szent György Lovagrend Erdélyben, Gyergyószentmiklós, 2013.) Az Észak-Erdélyi Nagypriorátus három priorátusból tevődik össze: Marosvásárhelyi (2008), Marosszéki (2012) és Partiumi (2011) Priorátusok.

A tagok toborzása meghívás alapján történik

A Szent György Lovagrend tagjainak toborzása meghívás alapján történik, tudtuk meg lovag Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános-költőtől. Olyan személyeket választanak, akik jelentős szerepet töltenek be a közéletben, és munkájukban megnyilvánul a szegények felkarolása, a gyengék pártfogása. A rend sorai közé meghívandó személyt a tagság javasolja. Egyik évben az Észak-Erdélyi-, másik évben a Dél-Erdélyi Nagypriorátus választ új tagot.

Erdélyben évente kétszer kerül sor találkozóra, amikor tanulmányi heteket, történelmi előadásokat szerveznek. Idén a Gyimesekben kerül sor találkozóra és lovagavatásra. A 2014-es év lovagjelöltje Gál Mihály, a gyergyóalfalvi Vadárvácska művésztábor működtetője.

„Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Szent György Lovagrend tevékenysége teljesen politikamentes. Minden tag a saját munkája, életvitele által kell a lovagi erényeket ápolja, gyakorolja” – mondta el még lapunknak Baricz Lajos.


Share Button
Ennyien olvasták: 618

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.