Központ
2020. október 22. csütörtök, Előd

A román kormány milliárdos lopásai

Központ augusztus 4, 2011 Egyéb kategória

A román kormány milliárdos lopásai

 lopasSajnos nem kell a régmúlt időket felidéznünk ahhoz, hogy a román kormány lopásairól (azaz a hatalom nevében, törvénytelenül okozott anyagi károkról) szót ejtsünk. A háborús körülmények vagy a diktatórikus államformák nagyon sok visszaélésnek helyt adtak, számtalan ártatlan szenvedést és kárt okoztak a lakosságnak. Ugyanakkor a több mint húsz éve kikiáltott „demokráciában” is folyamatosan lopkodták, és ma is lopkodják az állampolgárok zsebéből a pénzt azok, akik a kormányzói szerep élvezői.

 

A lopások járulékos nyertesei az ügyvédek, mert egyenként kell perelni minden egyes tolvajlásért a kormányt. Természetesen ezek az ellopott pénzek nem az államkasszába vándorolnak (ebben az esetben talán még vissza is igényelhettük volna), hanem mind az utolsó baniig elköltötték, és „befektették”. A nagyfokú elszegényedés mellett megnőtt a romániai milliárdosok száma is. Ha jobban belenézünk ezekbe az ügyletekbe, az egyik leghatékonyabb nyereségforrásként a mi adópénzeinkből fenntartott gazdasági egységeket, hatalmi szerveket, állami bereuházásokat találjuk. Szóval meg lehet keresni, hogy hova folytak az ellopott pénzeink, de nincs honnan visszaszerezni, mert mind elköltötték.

A hitelesség kedvéért – a teljesség igénye nélkül – tekintsük át a közelmúltban elkövetett közismert állami lopásokat.

A regisztrációs adó jelenleg a legtöbbet vitatott, és végérvényesen megbukott kizsákmányolási forma. A román kormány kitalálta (sajnálatos módon éppen egy erdélyi magyar politikus fővédnöksége mellett), hogy az Európai Únióban „minden ország egyenlő, de vannak akik egyenlőbbek”, és előírta ezt a diszkriminatív adózási formát. A sorozatos törvényszéki fellebbezések során, utólag kiderült, hogy ez ellentétben áll az uniós előírásokkal, és vissza kell vonni a törvényt, sőt vissza kell(ene) adni a pénzt a károsultaknak. De az a pénz már rég elúszott, ezért a kormány mindent elkövet, hogy ne kelljen visszafizetnie az évek során összegyűlt, közel egy milliárd eurós összeget. Azt javasolja, forduljon mindenki ügyvédhez, így próbáljon szerencsét a jogtalanul elvett javainak visszaszerzésében. Miért nem lehetett előbb egy szavahihető jogászt megkérdezni, hogy jogos-e a regisztrációs adó bevezetése? Egy-két szakértői tévedésen múlott csupán a milliárdos lopás létrejötte? Számtalanszor kapott hivatalos felszólítást és elmarasztalást a kormány emiatt, tehát tudatosan elkövetett lopásról van szó!

A rádióadó egy másik tipikus esete a lopásnak. Nem kérdezték meg, hogy kíváncsi-e az állami rádióra valaki, van-e egyáltalán rádiója, vagy véletlenül nem szenved-e nagyothallásban, mégis létrehozták a rádióadót. Az adóbehajtást a villanyenergia-elosztó vállalatra bízták (szintén a mi pénzünkért), és egyenként kellett mindenkinek bejelentenie, ha például éppen nem rendelkezett rádiókészülékkel. Emellett pedig a cégeket is rádióhallgatásra (vagyis rádió-adó befizetésére) kötelezték, még akkor is, ha ugyanazok a „fülek”, amelyek a cégben tevékenykedtek, egyszer már kifizették ezt az adót magánszemélyi minőségükben. Bírósági eljárással megtámadták ezt az előírást is és utólag bebizonyosodott, hogy alkotmányellenes valakit egy (köz)média hallgatására kötelezni, vagy valakitől olyasmiért pénzt kérni, amiből nem részesül.

A kárpótlások körül is többször, többféle diszkriminatív határozatot hozott a kormány, amelyben eleinte a természetben való visszaszolgáltatást tagadta, aztán a kárpótlás mértékét korlátolta. Jelenleg az ügyet egy olyan központi kárpótlási bizottsághoz utalták, amely, bár a kormány felügyelete alatt áll, semmilyen átláthatóságot sem biztosít a kárpótlásokra vonatkozóan. Talán egyszer, valamikor mindenki sorra kerül. Persze, „egyesek” már rég megkapták a teljes kárpótlást, mert egy „szubjektív ügyességi teszten” jól szerepeltek. A károsultak többsége azonban csak az ígéretekkel maradt.

A leválási díjjal a központi fűtésről való lemondást próbálták megakadályozni. Aki rosszkor és rossz helyen akarta ezt a lépést megtenni, több ezer lejes díjjal kellett megajándékozza az azóta már csődbement önkormányzati vállalatot. A szerencsések viszont ingyen megúszták. Hol van itt az alkotmányosság, az egyenlőséghez való jog?

A Dacia-csekk is egy hasonló lopási eszköz volt. A befizetések elértéktelenedtek, és az áhított autó árából legfennebb egy színes tévét lehetett vásárolni. Utólag megszavazták ugyan a kártérítést, de csak azoknak, akik bizonyos szigorú feltételeknek eleget tettek. Mindehhez pedig szükség volt arra, hogy évekig pereskedjen a károsultak szövetsége a „demokratikus” állammal.

A kötelező lakásbiztosítás is csak egy önkényes visszaélés a kormány részéről, mert mindenkinek jogában áll eldönteni, be akarja-e biztosítani lakását vagy sem. Ráadásul itt a biztosítás formája és minimális értéke is meg van szabva, pedig valószínűleg a legtöbb személynek sokkal komolyabb gondjai is vannak, mint ez a biztosítás. Országos szinten több százmillió eurós kényszerkiadásról van szó!

A kötelező egészségügyi biztosítás is egy olyan egyoldalú megállapodás, amelyben az adófizető azonnal elesik az ellátástól, ha nem fizet, viszont az állam, mint a befizetett pénz haszonélvezője és az egészségügyi szolgáltatás biztosítója, semmilyen felelősséggel nem rendelkezik. Mindenki mossa kezeit, akárhányszor nem adnak ki ingyen gyógyszert, nem végeznek ingyenes kivizsgálást vagy nem kapunk megfelelő ellátást, amikor erre éppen szükségünk volna. Egy normális egyezségben, ha az egyik fél nem tudja biztosítani a felvállalt juttatásokat és szolgáltatásokat, a szerződés azonnal semmisnek minősül, és megszűnik a fizetési kényszer. Emellett kártérítés fizetésére is kellene kötelezni a szerződést megszegő felet, vagyis a „tolvaj” román államot. Gyakorlatilag szinte minden romániai állampolgár fel kellene függessze a kötelező egészségügyi biztosítás befizetését, sőt komoly kárpótlást kellene igényeljen az évek során elszenvedett visszaélésekért!

Share Button
Ennyien olvasták: 311

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.