Központ
2020. október 31. szombat, Farkas

Eckstein tisztában van Maros megye problémáival

Központ január 26, 2011 Egyéb kategória

Eckstein tisztában van Maros megye problémáival

 Eckstein„Tudom, hogy jelen pillanatban mekkora gondot jelent a nyárádszeredai és az erdőszentgyörgyi kórházak ügye. Látom,milyen problémákkal küszködnek a megye román többségű térségeiben a magyar tannyelvű osztályokban tanító pedagógusok. Érzékelem, hogy romlik a közhangulat. A gazdasági válság Maros megyét sem kerülte el. Maros megyében és Kolozs megyében is a pályakezdőket és a negyven–ötven éves generációt sújtja a leginkább a válság. Ezekben az ügyekben összefogásra és gyors reagálásra van szükség.”
 

– Miért indul az RMDSZ elnöki tisztségéért, mi újat tudna hozni a Szövetségbe?

– Természetesen azért jelöltettem magam, mert változtatni szeretnék az RMDSZ működésén és megítélésén. Van min javítani, nekem pedig konkrét elképzeléseim vannak arra vonatkozóan, hogy miként lehetne jobb munkát végezni.Elsősorban új vezetési stílust képviselek, és új elveket érvényesítenék a Szövetség struktúrájának és működésének átalakításakor. Nem csak a választópolgárok elégedetlenek. A területi szervezetekben tevékenykedő kollégák is elégedetlenek. Az RMDSZ túlságosan centralizálttá vált, túlságosan pártszerűen működik és viselkedik. A Maros megyei szervezet is tapasztalhatta ezt a kampányok alatt, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy túl sok pénz megy el az apparátus fenntartására, és leírhatatlanul kevés pénzből kell gazdálkodniuk a helyieknek. A demokrácia, az autonómia és a szolidaritás elvét kell érvényre juttatni. Nem csak a többség és kisebbség viszonyában, hanem az RMDSZ-en belül is. Engedjük érvényesülni azon kollégáink véleményét, akik nap mint nap találkoznak választóinkkal, és akiknél senki sem tudhatja jobban, hogy mit szeretnének a magyar választópolgárok. És ennek megfelelően alakítsuk át a Szövetség felépítését és működését. Vessünk véget az arrogáns vezetési stílusnak, és nyissunk a tagság felé!Azok irányában ígérem a változás reményét, akik elfásultak, esetleg kiábrándultak az RMDSZ-ből az elmúlt időkben elkövetett hibák miatt. Az általuk várt változásokat ígérem. Nem többet és nem kevesebbet. Nyitott, befogadó, eredményes, emberközeli RMDSZ-t ígérek, annak a reményében, hogy az RMDSZ iránti bizalmat vissza tudjuk szerezni. A választók problémáinak komolyan vételét, a választók érdekeinek maximális figyelembevételét a döntések meghozatalakor, a területi szervezetek megerősítését, a központi apparátus karcsúsítását ígérem. Ezáltal több pénz jut a megyei szervezeteknek, és nagyobb beleszólásuk lesz a döntéshozásba.

– Többször is hangsúlyozta, hogy nincs esélyegyenlőség a kampányban. Mire gondolt?

– Gyakorlatilag az egész RMDSZ-apparátus Kelemen Hunornak dolgozik. Ezt sérelmezem. Sérelmezem még, de ez tényleg súlyos kérdés, hogy a kongresszusi biztos nyíltan kampányol ellenem. Blogján és nyilatkozataiban, a sajtóban folyamatosan hangoztatja, hogy neki véleménye van és lehet. Lehet, nem vitatom, de ebben a kongresszusi biztosi minőségében ne kampányoljon. Jelzéseim vannak a különböző területi szervezetektől, hogy nem szívesen hoznak döntést Kovács Péter jelenlétében. Továbbra is kérem: a kongresszusi biztost cseréljék le!

– Lát-e esélyt az RMDSZ „fülkeforradalmára”?

– Igen, ami a szavazást illeti. A „szavazófülke magányában” bátran vállalhatják a véleményüket, akik változást akarnak, de nem szeretném, ha ezt másként is értelmeznék. Nem akarok forradalmat – badarság lenne. Sok jó embere van a szövetségnek, de tartalmi és szerkezeti váltás kell, és nem formai. A struktúrában benne van egy erős székelyföldi szervezet. Nagyobb beleszólást, ha úgy tetszik, döntési lehetőséget kell biztosítani a területi szervezeteknek. Ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti: át kell értékelni a román–magyar és a magyar–magyar viszonyt. Fontos, de nem elsődleges szempont a kormányzás. Ha ez veszélyezteti a sokkal fontosabb parlamenti jelenlétet – át kell gondolnunk, meddig mehetünk a kompromisszumban. A magyar kormánypárttal pedig szintén át kell értékelni a kapcsolatot, hiszen a meggyőző fölénnyel kormányzó Fidesszel nem lehet terhelt a kapcsolatunk.

– Mennyire ismeri Maros megye gondjait, mit tud ajánlani a Maros megyeieknek, ha az RMDSZ elnöke lesz?

– Kolozsvár és Marosvásárhely nagyon közel van egymáshoz. Nem csak kilométerben és időben, hanem az adottságokat és problémákat tekintve is. Maros megyei barátaimmal rendszeresen beszélgetünk közéleti témákról, az emberek problémáiról. Tudom, hogy jelen pillanatban mekkora gondot jelent a nyárádszeredai és az erdőszentgyörgyi kórházak ügye. Látom, milyen problémákkal küszködnek a megye román többségű térségeiben a magyar
tannyelvű osztályokban tanító pedagógusok. Érzékelem, hogy romlik a közhangulat. A gazdasági válság Maros megyét sem kerülte el. Maros megyében és Kolozs megyében is a pályakezdőket és a negyven–ötven éves generációt sújtja a leginkább a válság. Ezekben az ügyekben összefogásra és gyors reagálásra van szükség. Mielőbb tárgyalni kell a központi és önkormányzati felelősökkel, és meg kell oldani a problémákat. Van megoldás, és az érintettek tudják a legjobban, hogy mi a megoldás. Aszerint kell cselekedni. A munkanélküliség leküzdésére a kis- és középvállalkozások támogatása a megoldás. Ezáltal lehet a leghatékonyabban új munkahelyeket teremteni. Ki kell használni a megye potenciálját, külföldi vállalkozók számára vonzó lehetőségeket kell teremteni. Hosszú távú stratégiára van szükség, ki kell jelölni a prioritásokat, és kerülni kell a rossz döntéseket. A sikernek ez a titka.

– Hogyan látja  Marosvásárhely és Kolozsvár hagyományos rivalizálásának kérdését?

– Marosvásárhelyt és Kolozsvárt remélem, hogy nemsokára autópálya fogja összekötni. De sok olyan közös adottsága van a városoknak és a megyéknek, amelyek indokolják a közös fellépést. Mindkét város Erdély kulturális és oktatási központjának számít. Sok a hasonlóság a két város és megye gazdasági potenciálját illetően is. Soha nem támogattam a rivalizálást Erdély talán sok szempontból legfontosabb városai között, sokkal inkább az együttgondolkodást és közös fellépést.

– Mi a véleménye Kelemen Hunor Păunescu-féle gyászbeszédéről, kulturális minisztériumi sajtónyilatkozatáról?

– El tudom hinni Kelemen Hunornak, hogy a sajtóban megjelent közlemény nem az ő szövege, munkája. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy miniszterként mennyire tudja ellenőrzése alatt tartani beosztottjait, avagy mennyire nőnek azok a fejére. Nem hallottam, hogy felelősségre vonás történt volna a minisztériumban a védhetetlen nekrológ kapcsán. Aki a minisztériumában nem tud rendet tartani, kérdéses, hogy meg tudja-e ezt tenni RMDSZ-szinten.

– Előfordult-e az, hogy Băsescu döntéseiben visszaköszöntött az Ön tanácsa?

– Úgy érzem, kisebbségi kérdésekben gyakran számított, milyen tanácsot adtam az államelnöknek. Persze, nem mindig, hisz a döntés felelőssége az elnöké. A Caracal–Székelyudvarhely párhuzam autonómiakérdésben, higgyék el, nem az én tanácsom volt. De tanácsosi munkámhoz kapcsolható többek között egy szerény hozzájárulás a román–magyar államközi kapcsolatok javulásához, vagy például ahhoz, hogy eddig példa nélkülien a román államelnök idézett az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatból, amely tartalmazta Erdély népeinek jogát arra, hogy saját nyelvén tanulhasson, bíráskodjon és magát igazgassa.  

– Hogyan képzeli el politikai jövőjét a tisztújítás után, ha elnyeri a tisztséget, vagy ha veszít? Arra nem gondol, hogy akár végleg kiszorulhat az RMDSZ-ből?

– Ha elnyerem a szövetségi elnöki beosztást, fő célom a 2012-es választások – helyhatóságiak és parlamentiek – sikeres megszervezése és lebonyolítása lesz. Megválasztásom napjától minden erőmet e két cél elérésére fogom fordítani. Parlamenti jelenlétünk olyan fontos kérdés, ami mindent felülír, beleértve kormányzati szerepvállalásunkat is. A változásra nyitott, mindenkivel konzultáló elnök leszek, aki nyit más romániai magyar szervezetek felé is. Mandátumom végéig szeretném végigvinni az RMDSZ reformját, hogy az egy nyitott, pragmatikus szervezetté váljon. Hogy mi lesz az első mandátum végeztével, még nem tudom, de biztos, hogy nem akarok 18 évig RMDSZ-elnök maradni. Amennyiben megválasztanak, azonnal lemondok államelnöki tanácsosi pozíciómról.
Ha nem nyerem el a szövetségi elnöki beosztást, úgy folytatom eddigi munkámat, amennyiben az új vezetőség ezt igényli. RMDSZ-mandátum híján nem kívánom folytatni államelnöki tanácsosi munkámat, hisz nem magamért teszem, amit teszek. Az RMDSZ-ben kezdtem politikusi pályámat, ott is fogom befejezni. Más pártok szirénhangjaira eddig se figyeltem oda, ezután se fogok.

– Ha netán abbahagyja a politizálást, visszatér az ügyvédi pályára? Mihez kezd azzal a politikai tapasztalattal, amit az utóbbi 20 évben felhalmozott?

– Lassan 30 éve vagyok ügyvéd és csak az utóbbi 2 évben függesztettem fel tevékenységemet, összeférhetetlenség okán. Nem lenne gond a visszatérés. Politikusi tapasztalatom az emberismeret és az igazságszolgáltatási intézmények mélyebb ismeretében kamatoztatható. Nem elhanyagolható előny, hogy széleskörű ismertséget szereztem politikusként és ez egy ügyvéd számára rendkívül fontos.


Share Button
Ennyien olvasták: 568

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.