Központ
2020. szeptember 27. vasárnap, Adalbert

KZST – ötödik újjáalakulásának 20. évfordulója

Központ február 2, 2011 Egyéb kategória

KZST – ötödik újjáalakulásának 20. évfordulója

 kzst

„(…) Valljuk, hogy lehet úgy irányítani egy kultúrintézmény működését, hogy azt ne érinthessék a napi politika hullámai. Valljuk, hogy a szellemi élet igazi fórumán elfér egymás mellett a jobb- és baloldali világfelfogás, ha azoknak hordozói lelkük mélyén valóban a nemzet és az emberiség iránti szerelem érzelmét ápolják. Valljuk, hogy ez az egyetlen alap, amire fel lehet építeni az erdélyi magyarság kultúrszolidaritását.”  Csíky Boldizsár Kemény János gondolatával indította a Kemény Zsigmond Társaság újjáalakulásának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi estet.

 A Kultúrpalota kistermében szép számban összegyűlt érdeklődők előtt a KZST jelenlegi elnöke hangsúlyozta, ha az egykori társaság nevét felvállalták, sok mindent fel kell még vállalniuk, amit a név hordoz. Majd Marosi Ildikót idézte, akinek elévülhetetlen érdemeire mutatott rá a társaság múltjának feldolgozásában.

Fülöp Géza, a társaság főtitkára az eltelt 20 évet foglalta össze a kezdetektől. 1990. október 30-án a marosvásárhelyi magyar értelmiség 33 képviselője összegyűlt s felmérve a művelődési élet szükségleteit, közművelődési egyesületet alapított. Az egyesület nevét javasoló Gálfalvi György akkor így érvelt a névválasztás mellett: eresszük gyökereinket a helyi hagyományok talajára, vállalva ezzel a folytonosságot, az örökséget. „Az évforduló arra kötelez, hogy számot adjunk két évtized munkájáról. Úgy gondolom, nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk: legjobb képességeink szerint eleget tettünk vállalt feladatunknak. ” Majd ezt követően néhány szóban összefoglalta az egyesület eddigi tevékenységét és a társaság nemsokára megjelenő könyvéről is ejtett néhány szót.

A felszólalók sorát Dávid Gyula követte, a társaság működésének másik kiváló szakértője. Előadásában arra mutatott rá, hogy miképpen alakult a nagy múltú, Tolnai által 1876-ban alapított társaság eseménytörténete a második világháború pusztulásaiból kibontakozást ígérő 1944–1947-es években. Továbbá azt is vizsgálat tárgyává tette, hogy egy 1949. január

31-én közzétett minisztertanácsi határozattal történt megszüntetése után – a diktatúra évtizedeiben mennyire élhetett tovább az ígéretes újrakezdés, és egyáltalán az a szellem, amelyet a KZST Marosvásárhely és egész Erdély magyarságának életében képviselt. Válasza szerint a cél nyilvánvaló volt: a háború után önerőből újjáéledt vagy a helyzethez alkalmazkodva létrehozott romániai magyar intézmények felszámolása, szellemi és gazdasági vezetőinek ellehetetlenítése,

nemegyszer bebörtönzése, s ezáltal az újra kisebbségbe került magyarság bekényszerítése a rendszer kényszerzubbonyába.

Az ötödszörre újjáalakuló társaságot Haller Béla, a Castellum Alapítvány elnöke is üdvözölte. „Hosszú idő után ismét polgárjogot nyert a valódi tudásban és valódi esztétikumban rejlő öröm megélése, ennek közösséget kovácsoló ereje. A pontos tudás felsőbbrendűsége a felelőtlen, de lépten-nyomon nyilatkozgató és döntéseket hozó megsaccolással szemben. Elmúlt események utólagos tisztázása, az ebből származó csendes derű, olykor megnyugvás. És mindennek tudatában az elvárható jövő – ilyenformán érezzük mi is tekintélyes útitársnak a Kemény Zsigmond Társaságot” – mondta Haller.

Vécsi Nagy Zoltán, Kemény János unokája nagyapjának egy KZST-n elhangzott köszöntőbeszédét olvasta fel, amely az Erdélyi Helikon ’41-es februári második számában jelent meg. Az emlékezők sorát Kristó Oláh Boróka zárta, aki édesapja, Oláh Tibor, a 20 éve újjáalakult társaság első elnökének alakját idézte meg.

Az emlékestet ifj. Csíky Boldizsár zongorajátéka, Madaras Ildikó éneke és az őt zongorán kísérő Szőnyi Márta, Nagy Attila és Kovács András Ferenc felolvasása, valamint Kilyén Ilka és Sebestyén Aba előadása tette színesebbé, könnyedebbé.  


 


Share Button
Ennyien olvasták: 356

Hozzászólások

hozzászólás

About The Author

Szóljon hozzá

Biztonsági kérdés: Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.